Lyžiarsky a snowboardingový výcvik 2024
Lyžiarskeho výcviku sa zäčastnili žiaci týchto tried a pedagógovia Adriana Gočová, Ľubica Balážiová, Peter Ilko, Eva Maková (všetci ako inštruktori), Veronika Vystavilová, Alica Kollárová (ako dozor a animátori). Okrem našich pedagógov sa lyžiarskeho a snoubordingového výcviku zúčastnila zdravotníčka Petra Mudrochová.
 

Horská obec Donovaly sa nachádza severne od Banskej Bystrice v nadmorskej výške 960 metrov, na rozhraní pohorí Veľká Fatra a Starohorské vrchy. Lyžiarske stredisko Donovaly je stredisko s výbornou dostupnosťou, skvelými lyžiarskymi podmienkami. Pozostáva z dvoch lyžiarskych lokalít, a to Záhradište a Nová hoľa, na ktorých si nájdu svoje všetky kategórie lyžiarov a snowboardistov. Náš výcvik sa konal v lokalite Záhradište.

O výcvik našich žiakov sa starali naši učitelia telesnej a športovej výchovy. Náročná práca inštruktorov sa odzrkadlila v postupnom zdokonaľovaní najmä lyžiarov začiatočníkov, ktorí prešli od úplných základov k zložitejším lyžiarskym výkonom. O zdravotný stav našich žiakov, ktorých potrápilo najčastejšie len presilenie, chvíľkové pichanie v boku, narazenie kolena, bolesť brucha či bežné prechladnutie, sa postarala naša erudovaná zdravotníčka, ktorá bola pre žiakov nepretržite k dispozícii.

V poobedných a večerných hodinách na žiakov čakal náučno-zábávny program, relaxačná zóna s bazénom a bowlingová dráha. Dokonca žiaci vo voľnom čase usporiadali pre spolužiakov a pedagogický dozor spoločenské aktivity plné zábavy. Na program voľno-časových aktivít dohliadali pedagogické pracovníčky Veronika Vystavilová a Alica Kollárová. Po večernej zábave sa žiaci vždy presunuli do svojich izieb, aby načerpali nové sily na ďalší deň. 


Hoci počasie bolo nevyspytateľné, žiaci a inštruktori sa museli popasovať i s mrznúcim dažďom, nikto si nedal pokaziť dojmy z lyžovania a dobrá nálada pretrvávala. Žiaci boli disciplinovaní a zodpovedne dodržiavali pokyny inštruktorov, čo prispelo k plynulému priebehu a zvýšeniu výkonnosti žiakov na svahoch. Päť dní lyžiarskeho a snoubordingového výcviku uplynulo veľmi rýchlo a bolo svojim bohatým obsahom úplne vyčerpaných.

Poďakovanie za to, že sa tento kurz mohol uskutočniť, patrí v prvom rade organizátorke tohto pre školu už tradičného lyžiarskeho a snoubordingového výcviku formou výchovno-vzdelávacieho zájazdu Adriane Gočovej a  celému personálu, ktorý lyžiarsky a snoubordingový výcvik zabezpečoval a akýmkoľvek spôsobom sa na ňom podieľal. V neposlednom rade patrí poďakovanie vedeniu školy, ktoré tieto aktivity vždy plne podporuje a vytvára nadštandardné podmienky nielen pre svojich žiakov, ale i zamestnancov.

Veríme, že žiakom zostanú natrvalo z tohto výcviku nielen lyžiarske či snoubordingové zručnosti, ktoré nadobudli alebo si zdokonalili, ale i množstvo pekných spomienok na chvíle, ktoré prežili so svojimi spolužiakmi a učiteľmi. Pokračovať v lyžovaní a snowboardovaní sa bude onedlho v druhom výcviku, ktorý bude prebiehať v týždni od 19. februára.
 


Tomáš Kováčik, Veronika Vystavilová