Polčas sme oslávili kinom
Napriek dôležitosti hodnotenia netreba zabúdať, že tieto známky odzrkadľujú len jednu malú etapu vzdelávania. A napokon nie sú to známky, ktoré z nás robia osobnosť, ale to, aký postoj k nim zaujmeme a ako pristupujeme k životu komplexne. Preto by sme chceli žiakom zagratulovať a zároveň ich vyzvať, aby aj naďalej zdokonaľovali svoje silné a dobré stránky a nebáli sa, alebo skôr nehanbili sa, využívať pomoc svojich učiteľov. Sme vo všetkom s vami a pre vás. 

Hoci polročné prázdniny sú minulosťou, po prebratí výpisov od učiteľov si žiaci prvého i druhého stupňa aspoň na chvíľu vydýchli a potešili sa v kine na filmovom predstavení. Pre prvý stupeň sa premietal film Vtáci sťahováci a pre druhý stupeň to bol film Wonka. Obe filmové novinky žiakov a dokonca i učiteľov potešili.  A teraz už hor sa do druhého polroka! 


Tomáš Kováčik