Prvá pomoc v ŠKD
Prezentácia bola veľmi pútava a plná ukážok, ako poskytnúť prvú pomoc zranenému, privolať pomoc a najdôležitejšie ako predchádzať úrazom či už v škole alebo mimo školy. Naučili sme sa praktické rady, tipy a triky rýchlej prvej pomoci, keď nemáme k dispozícii lekárničku ani lekára. Po krátkej prednáške nasledovali ukážky najčastejších zranení a úrazov. Dozvedeli sme sa, že najčastejšie úrazy v škole sú spôsobené pádom, sácaním, skákaním jeden na druhého, skákanie zo schodov, vyvrtnutie členka, rozbitie hlavy, krvácanie z nosa a v letných mesiacoch uštipnutie hmyzom. Deti mali možnosť vidieť obsah vaku prvej pomoci a dokonca aj názornú ukážku, ako p. zdravotníčka ošetrovala zranenú ruku žiakovi, kt. spadol na schodoch.
Na záver sme si zopakovali všetky dôležité čísla záchranných zložiek (Polícia, Hasiči, Záchranka). Veríme, že tieto poznatky, ktoré sme sa naučili, budeme môcť využiť nielen v škole, v prírode ale i doma.
V škole hlavne dodržiavaním školského poriadku, ktorý nás chráni pred úrazmi!