Okresné kolo dejepisnej olympiády
Celkovo sa okresného kola Dejepisnej olympiády zúčastnilo 68 žiakov zo 14 základných škôl z celého okresu Topoľčany.

V kategórii „C“ ( 9.roč.) súťažilo 18 žiakov
V kategórii „D“ ( 8.roč.) súťažilo 11 žiakov 
V kategórii „E“ ( 7.roč. ) súťažilo 20 žiakov.
V kategórii „F“ ( 6.roč.) súťažilo 19 žiakov.

Umiestnenie našich žiakov:

Kategória „C“ ( 9.roč. )

Sebastián Schmizing získal 5.miesto ( 64 b.) - úspešný riešiteľ

(Poznámka : Sebastián mal viac správnych odpovedí z monotematickej časti- Hrady a zámky , ako mal Marek ).

Marek Babala získal 6. miesto ( 64 b.) - úspešný riešiteľ

Kategória „D“ (8.ročník )
Filip Slamka získal 4.miesto ( 68,5 b. ) - úspešný riešiteľ
Lucia Ferková získala 8. miesto ( 33, 5 b.) - riešiteľ

Kategória „E“ (7.ročník )
Ondrej Merka získal 9.miesto ( 53 b.) - riešiteľ
Alex Junás získal 12.miesto (44 b.) - riešiteľ

Kategória „F“ (6.ročník )
Michal Moravčík získal 9. miesto ( 51, 5 b. ) - riešiteľ
Dominika Jamrichová získala 12. miesto ( 40 b.) - riešiteľ

Ďakujeme všetkým žiakom za reprezentáciu našej školy.

Mgr. Andrea Rybanská