Hviezdoslavov Kubín (12. 3. - obvodné kolo)
Žiakov na súťaži sprevádzali Mgr. Jana Gallasová a Rastislava Macková. Ocenené boli nasledujúce žiačky: 
 

Poézia
II. kategória 1. miesto – Monika Tóthová, 6. A
Čestné uznanie – Laura Štubňová, 3. A
 

Próza
I. kategória 1. miesto – Paulína Valaská, 4. A
II. kategória 1. miesto – Zara Trenčanská, 5. A
III. kategória 2. miesto – Stela Štilcová, 7. C

Naši žiaci opäť predviedli svoje recitátorské kvality. Skvelými výkonmi sa snažili zaujať prítomné publikum i odbornú porotu, ktorá nám udelila tri prvé a dve druhé miesta. Víťazom srdečne blahoželáme! Ďakujeme všetkým za umelecký zážitok z ich vystúpení, svedomitú prípravu, hodiny, ktoré venovali práci s ukážkami, a želáme veľa pozitívnej motivácie, novej energie, a pôsobivých textov do ďalších ročníkov HK. V nasledujúcom okresnom kole nás budú reprezentovať víťazi obvodného kola (označené tučným písmom) a automaticky z minulého ročníka postupujúci žiak Adrián Mihalík. Držíme im palce!

 Tomáš Kováčik