Deň vody – Na vode nám záleží
Západoslovenská vodárenská spoločnosť zorganizovala 22. marca 2024 pre širokú verejnosť oslavy, ktorých cieľom bolo pripomenúť význam pitnej vody a viesť hlavne deti a mládež k ochrane životného prostredia a vodných zdrojov. Na námestí M.R.Štefánika v Topoľčanoch bol pripravený pestrý program, súťaže a praktické ukážky ľahkej a ťažkej vodárenskej techniky. Deti si zatancovali nielen na novú pesničku Na vode nám záleží od M.Jaroša.

Do výtvarnej súťaže na tému Voda za mier sa zapojili žiaci z 1.A a 1.B, ktorí výtvarne spracovali tému vody, jej ochrany a využitia za mier a prosperitu.
Žiačka Karin Fišnárová z 1.A sa umiestnila na 3.mieste. Cenu jej odovzdali primátorka mesta Topoľčany A.Gieciová, vedúci a riaditeľ OZ ZSV Topoľčany R.Richter a spevák M.Jaroš.

Text „ Ak spojíme sa všetci, prispejeme k VEĽKEJ veci! ...“ a myšlienka pesničky Na vode nám záleží, nám bude pripomínať potrebu chrániť tento životne dôležitý zdroj.                                               
                                                                                     Z.Grauzlová