Hodina angličtiny s tabletmi v 7.A
Ich úlohou bolo v priebehu dvoch hodín vypracovať pracovný list pre spolužiakov, podľa zadania. Téma bola The Story of Success (Príbeh úspechu). Zadanie bolo diferencované, postupne žiaci prechádzali časťou, kde tvorili stručný životný príbeh osobnosti z hudobného priemyslu. V nasledovnej časti mali na základe hudobnej tvorby zakomponovať odkaz pre ľudí, ktorí túto celebritu obdivujú. V ďalšej časti práce vyhotovili úlohy pre ostatných v triede, na overenie porozumenia textu s príbehom. Na záver mali zostaviť stručný príspevok na sociálnu sieť k téme s vlastným prínosom (Instagram Post). Nastal čas na prezentácie prác.

Obohatení o poznanie, že techniku možno využiť aj na iné ako hranie sa už teraz tešia na podobné interaktívne hodiny aj z iných predmetov. 
Mgr. Martina Žáková