RoboCup Slovensko 2024 Bratislava
Tímy v zložení:

XLC-M&Ls : Mia Peterová, Lucia Slamková,
XLC-Fusion: Filip Slamka,Alex Arpáš
XLC-Nemo: Oliver Arzt, Samo Podolec, Dárius Némethy.

Umiestnenie tímov:
Kategória Robotický futbal - Soccer Lightweight 1 na 1 - Tím XLC-Fusion - 2. miesto

Kategória Robotická ruka - Tím XLC Nemo - 1. miesto

Kategória Rescue Line -
Tím XLC-M&Ls - 7. miesto
Tím XLC-Fusion - 9. miesto
Tím XLC Nemo - 13. miesto

Žiakom srdečne blahoželáme a očakávame Nominačný list. Jeden tím by sa mal zúčastniť európskeho RoboCupu v Nemecku v kategórii Robotický futbal.

Rastislav Gaži