Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 2024
Z našej školy postupujú do krajského kola žiaci a žiačky, ktoré sa umiestnili na prvom mieste v okresnom kole:

Adrián Mihalík – 1. miesto (poézia, III. kategória)
Zara Trenčanská – 1. miesto (próza, II. kategória)
Stela Štilcová – 1. miesto (próza, III. kategória)


Všetkým žiakom a žiačkam ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy a želáme veľa úspechov v krajskom kole. To sa uskutoční 25. apríla 2024 v Nových Zámkoch. Za výbornú prípravu žiakov ďakujeme Rastislave Mackovej, pani učiteľke postupujúcich žiakov Držíme palce!
 
Tomáš Kováčik