Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou
Pani spisovateľka prišla až z Prešova, aby nám porozprávala o svojich knižkách, o dôvodoch, prečo začala písať, čo je jej inšpiráciou, ale aj o svojom živote. Dozvedeli sme sa, že desať rokov býva na dedine, kde sa s rodinou stará, napríklad aj o sliepky, králiky, piatich kocúrov, krkavca a husi. Obľubuje pobyt v prírode, svoju záhradku a samozrejme písanie svojich diel, ako sama povedala, najradšej tvorí vo svojej posteli. Kde hľadá inšpiráciu na tvorbu, aké sú jej obľúbené knihy, čo ju bavilo, keď bola dieťa, ako sa učila, keď bola žiačkou, vzťah k zvieratám, odporúčania mladým pisateľom a čitateľom... Pani spisovateľke bolo položených veľmi veľa otázok, či už od pani pracovníčky knižnice, ale aj od zvedavých žiakov. V závere si deti mohli dať podpísať prinesené knižky, ktoré už čítali od tejto autorky, a samozrejme si mohli zakúpiť aj nové tituly do svojej knižnice. Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou tejto besedy, na ktorú nás pozvala Tribečská knižnica.
Katarína Šlosárová