Milujem Slovensko
Súťažiacich prišla povzbudiť ako špeciálny hosť aj pani primátorka Gieciová. Úvodnou témou súťaže bola jar a mesiac máj, ale to bol iba začiatok. Nasledovali aktivity, ktoré preverili pohotovosť, rýchlosť a správnosť odpovedí z rôznych oblastí a striedali sa s aktivitami zameranými na vzájomnú spoluprácu žiakov. Trojice napríklad identifikovali piesne a interpretov, hádali slová podľa nápovedy v hre „Kartičky“, určovali polohu miest. Skvelú atmosféru si užili aj pri „narodeninovej oslave“. V závere sa točilo kolesom šťastia, ktoré zároveň rozhodlo o víťazovi. Treba skonštatovať, že okrem prípravy je často predpokladom úspešnej hry aj kus šťastia, ktoré nás len o vlások minulo práve v závere pri kolese šťastia. Náš tím si napriek tomu vyslúžil pekné 3.miesto. Gratulujeme. Rozšírenie obzorov vo vedomostiach a pocit prekonania hraníc svojich schopností bol tým najlepším dojmom pre všetkých súťažiacich. Akciu okrem toho sprevádzalo nadšenie z hry ale najmä skvelá zábava.

Mgr. Martina Žáková