Exkurzia zo španielskeho jazyka
Pre žiakov boli pripravené edukačné aktivity zamerané na reálie Španielska, čiže išlo o základné informácie, geografiu, gastronómiu a kultúru krajiny. Hádali sme dĺžku najdlhšieho španielskeho slova a vyskúšali sme si aj typický jazykolam. Prezentácia bola popretkávaná kľúčovými slovami, ktoré žiaci neskôr využili v interaktívnom kvíze. Tam si otestovali nielen svoje vedomosti, ale i rýchlosť svojich odpovedí. Najlepším a najrýchlejším žiakom sa stal Sebastián Košecký z 9.C, aj keď ani ostatní žiaci sa nenechali zahanbiť.

Neskôr si žiaci otestovali svoje vedomosti aj v „Jazykovom oriešku“, aktivite zameranej na všeobecné znalosti o jazykoch. Kvíz pozostával z 30 otázok z rôznych oblastí. Tentokrát sa o prvé miesto podelili až traja žiaci – Stanislav Podolec z 9.B, Tomáš Gieci z 8.D a Jakub Varga z 8.D

Víťazi týchto aktivít reprezentovali našu školu svojimi vedomosťami a boli na mieste odmenení sladkou odmenou.

Mgr. Katarína Melušová