Príbeh o Topoľčianskom hrade
Výstava zachytáva poznatky o Topoľčianskom hrade, jeho stavebnom a historickom vývoji,  každodennom živote na hrade a jeho obnove. Taktiež je tu prezentovaný archívny materiál, staré fotografie, knihy o Topoľčianskom hrade, ako aj archeologický materiál získaný počas niekoľkoročného výskumu.
Mgr. Andrea Rybanská