Tanzánia - divoké srdce Afriky
Žiaci sa dozvedeli ako masajské ženy stavajú svoje obydlia i to, že tento kmeň je známy svojim typickým tancom a červenými šatami. Kmeň Hadza, ktorý žije kočovným životom v okolí jazera Eyasi zaujal žiakov nielen svojou mľaskavou rečou. Cestovatelia nám vďaka programu sprostredkovali zážitky s úchvatnou prírodou, charakterizovali typických zástupcov africkej savany. Poukázali aj na potrebu ochrany zvierat a životného prostredia.

Hlavným cieľom projektu bolo spojiť teoretické znalosti žiakov s praktickými skúsenosťami cestovateľov. Dúfam, že sme takýmto spôsobom žiakov motivovali k vzdelávaniu prírodovedných predmetov.

Mgr. Fabová