Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Súťaž v hláskovaní – Spelling Bee

Dňa 14.marca 2024 sa vybraní žiaci 5.ročníka zúčastnili školského kola anglickej súťaže v hláskovaní – Spelling Bee. V jednotlivých úlohách si overili znalosti anglickej abecedy a aj slovnú zásobu. Žiaci boli šikovní a na prvých miestach bol medzi súťažiacimi minimálny rozdiel v počte bodov. Na 1.mieste bol Martin Sitár (5.A), na 2.mieste Eliška Andrašková (5.B) a na 3.mieste Lukáš Adamec (5.C). Spolu s Ninou Matovičovou (5.A) a Nelou Peterkovou (5.B) budú reprezentovať školu v ďalšom kole na ZŠ Hollého . Držíme im palce.
Lyžiarsky a snowboardingový výcvik 2024

V týždni od 22. do 26. januára 2024 sa žiaci 8. C a 8. D tried a v týždni od 19. do 23. februára 2024 sa žiaci 7. A, 7. D a 8. B tried zo Základnej školy na ulici Tribečská v Topoľčanoch zúčastnili tradičného lyžiarskeho a snoubordingového výcviku v Donovaloch v lokalite Záhradište...
Kreatívny fašiangový karneval

Fašiangové obdobie sme zavŕšili tradičným fašiangovým karnevalom. Tento rok sa konal 9.februára. Deti sa nevedeli dočkať tohto dňa. Už od skorého rána sa tešili zo svojich masiek počas vyučovania. Ale pravá karnevalová zábava začala popoludní v ŠKD. Maskám nechýbala kreativita a originalita, pestrosť farieb a využitie rôznych materiálov pri ich zhotovovaní. Zábavné súťaže v oddeleniach vystriedalo niekoľko tanečných kôl v telocvični, kde sme mali možnosť vidieť všetky masky v plnej paráde. Najťažšiu úlohu mala porota, ktorá musela vybrať desať najkreatívnejších masiek, ktoré boli odmenené. Nikto však neodišiel naprázdno, všetky deti boli odmenené.
Hviezdoslavov Kubín (12. 3. - obvodné kolo)

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie. Vytvára priestor pre konfrontáciu a tvorivý rast všetkých záujemcov o umelecký prednes. Obvodné kolo pre I. – III. kategóriu poézie i prózy pre našu školu sa uskutočnilo 12. marca 2024. Do obvodného kola HK postúpili žiaci prvých miest školského kola.
O zvedavej Amálke, ktorá chce vedieť viac

Prváci z 1.A, 1.B a 1.D sa zúčastnili interaktívneho hudobno-dramatickeho predstavenia k šlabikárovej knižke A ako AMÁLKA, R ako ROZPRÁVKA, ktorý sa uskutočnil v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre. Autorský hudobno-dramatický workshop bol zameraný na rozvoj zručností a podporu čitateľskej gramotnosti. Vďaka finančnej podpore SBA a ústretovosti Krajského osvetového strediska v Nitre, sa prváci zoznamovali so životnými zručnosťami: odvahou, spoluprácou, zvedavosťou, radosťou, tvorivosťou a fantáziou. Deti počúvali, spievali, hýbali sa, premýšľali, hľadali riešenia, hrali na rytmické nástroje a pracovali v skupinách. Predstavenie sa im veľmi páčilo a tešia sa, keď si knihu v triede všetci prečítajú. Mgr.Z.Grauzlová
Oslava 15. narodenín

Aj takéto úžasné prekvapenie dokáže kolektív 8. C triedy pripraviť svojmu spolužiakovi k jeho 15. narodeninám. Peťko, všetko najlepšie!
Okresné kolo dejepisnej olympiády

Dňa 5.februára 2024 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády na ZŠ Gogoľova v Topoľčanoch ( 16.ročník). Do okresného kola postúpili tí žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na 1.a 2. mieste. Našu školu reprezentovali títo žiaci : Dominika Jamrichová (6.A), Michal Moravčík (6.A), Alex Junás (7.A), Ondrej Merka (7.C), Lucia Ferková (8.B), Filip Slamka (8.A), Marek Babala (9.A) a Sebastián Schmizing (9.B). Žiaci mali vypracovávať test, ktorý obsahoval otázky z regionálnej histórie, otázky z polročného učiva a monotematickú časť : História hradov a zámkov na Slovensku - interiér a exteriér . Časový limit na test bol 90 minút. Odborná porota ( 5- členná) dohliadala nad priebehom olympiády. Úspešnými riešiteľmi boli tí žiaci, ktorí získali 60 bodov a viac z celkového počtu 100 bodov.
Zimné kreácie

Zima nám veľa snehu nenadelila, a tak sme v ŠKD trávili čas rôznymi výtvormi so zimnou tematikou. Deti opäť predviedli veľkú fantáziu a skrášlili sme si triedy či chodby našej školy.
Prvá pomoc v ŠKD

Dňa 7.2. 20024 sa v triedach 2.A a 2.C v rámci ŠKD konala prezentácia Prvej pomoci s našou p. zdravotníčkou Petrou Mudrochovou.
Salón krásy v 3.A

Dievčatá z 3.A si v ŠKD užili popoludnie a spravili si beauty deň. Priniesli si rôzne skrášlovacie produkty , kozmetické kufríky a zábava začala. Vlasy, nechty a make-up a chlapci iba pozerali aké kočky v triede majú. Na záver dievčatá chlapcov skúšali, či vedia, na čo sa ktorý produkt používa, a veru odpovede boli niekedy veľmi zábavne.
Deň puzzle v ŠKD

29. januára bol Svetový deň puzzle. V ŠKD sme pri tejto príležitosti usporiadali turnaj v skladaní puzzle, ale zahrali sme si aj iné spoločenské hry. Človeče, nehnevaj sa , Monopoly, ale aj kartové hry deťom spríjemnili popoludnie a víťazov sme sladko odmenili. Lebo kto sa hrá, nehnevá!!
Mandala v ŠKD

Mandala, kruh, ktorý očisťuje, podporuje určité vlastnosti a oblasti ľudského života harmonizuje chaos. Aj v ŠKD máme svoju krásnu mandalu, ktorú deti poctivo a precízne maľovali. Podaril sa im naozaj parádny výsledok, ktorý nám bude ako zdroj lásky a pokoja zdobiť priestor školy.
Učenie v maskách

Fašiangy predchádzajú vždy veľkonočnému pôstnemu obdobiu. Slovom fašiangy označujeme obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred Popolcovou stredou. V minulosti ako aj dnes sú obdobím veselosti a hodovania, vyvrcholením ktorého je fašiangová zábava s maskami vyjadrujúcimi svet naruby, v ktorom sa stierali spoločenské bariéry. U nás v škole sa v tomto období žiaci, ale i učitelia s obľubou aspoň na jeden deň zahalia do rôznych masiek.
Škola korčuľovania

Žiaci 1.A, 1.B a 1.C triedy sa zúčastnili v týždni 22.1. - 26.1. 2024 a v týždni 29.1. - 2.2.2024 žiaci 1.D,2.A,2.B, 2.C triedy týždenného kurzu Školy korčuľovania na zimnom štadióne v Topoľčanoch. Pod odborným vedením trénerov sa aj menej odvážni a skúsenejší žiaci naučili nové štýly a spôsoby korčuľovania. Žiaci sa na každý tréning veľmi tešili a na ľade sa im páčilo. Neodradili ich ani pády počas prvých dní. Celý týždeň poctivej práce zakončili záverečným olympijským dňom. Na ľadovej ploche horel olympijský oheň a viala vlajka s farebnými kruhmi. Deti súťažili v rôznych disciplínach. Darilo sa im, prekonávali sami seba. Ich úsmev a rozžiarené oči prezrádzali radosť z korčuľovania. Tréneri im odovzdali odmenu - diplom a medailu. Mgr. Z.Grauzlová
Arakovo v škole

Dňa 1. februára 2024 naši žiaci prežili zážitok, na ktorý budú ešte dlho spomínať. ARAKOVO Araraj je miesto alebo tiež zoskupenie chovateľov s najväčším počtom ár a iného vzácneho exotického vtáctva. Keďže Arakovo umožňuje ary pozvať aj k sebe domov, prípadne na rodinné oslavy, svadby a pod., pozvali sme tieto vzácne vtáky k nám do školy.