ZMLUVY

 Zmluvy, faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona 546 z roku 2010

Zmluva 38/2014

Zmluva 38/2014. Zverejnená 30.11.2014.
Zmluva 33/2014

Zmluva 33/2014. Zverejnená 10.10.2014.
Zmluva 32/2014

Zmluva 32/2014. Zverejnená 9.10.2014.
Zmluva 29/2014

Zmluva 29/2014. Zverejnená 15.6.2014.
Zmluva 27/2014

Zmluva 27/2014. Zverejnená 15.6.2014.
Zmluva 25/2014

ZZmluva 25/2014. Zverejnená 14.6.2014.
Zmluva 24/2014

Zmluva 24/2014. Zverejnená 19.4.2014.