ZMLUVY

 Zmluvy, faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona 546 z roku 2010

Zmluva 23/2014

Zmluva 23/2014. Zverejnená 28.5.2014.
Zmluva 20/2014

Zmluva 19/2014. Zverejnená dňa 28.3.2014.
Zmluva 19/2014

Zmluva 19/2014. Zverejnená 7.3.2014
Zmluva 18/2014

Zmluva 18/2014. Zverejnená 7.3.2014
Zmluva 17/2014

Zmluva 17/2014. Zverejnená 1.3.2014
Zmluva 16/2014

Zmluva 16/2014. Zverejnené dňa 1.3.2014.
Zmluva 15/2014

Zmluva 15/2014. Zverejnené 1.2.2014.
Zmluva 13/2014

Zmluva 13/2014. Zverejnené 20.1.2014.
Zmluva 11/2014

Zmluva 11/2014. Zverejnené dňa 15.1.2014.
Zmluva 10/2014

Zmluva 10/2014. Zverejnené dňa 15.1.2014.
Zmluva 9/2014

Zmluva 9/2014. Zverejnené 16.1.2014.