ZMLUVY

 Zmluvy, faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona 546 z roku 2010

Zmluva 14/2020

Zmluva 14/2020. Zverejnená 13.7.2020.
Zmluva 13/2020

Zmluva 13/2020. Zverejnená 10.7.2020.
Zmluva 12/2020

Zmluva 12/2020. Zverejnená 9.7.2020.
Zmluva 10/2020

Zmluva 10/2020. Zverejnená 30.6.2020.
Zmluva 6/2020

Zmluva 6/2020. Zverejnená 18.2.2020.
Zmluva 5/2020

Zmluva 5/2020. Zverejnená 14.2.2020.
Zmluva 3/2020

Zmluva 3/2020. Zverejnená 23.1.2020.
Zmluva 2/2020

Zmluva 2/2019. Zverejnená 16.1.2020.
Zmluva 1/2020

Zmluva 1/2020. Zverejnená 14.1.2020.
Zmluva 28/2019

Zmluva 28/2019. Zverejnená 27.11.2019.