ZMLUVY

 Zmluvy, faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona 546 z roku 2010

Zmluva 26/2019

Zmluva 26/2019. Zverejnená 23.10.2019.
Zmluva 24/2019

Zmluva 24/2019. Zverejnená 22.10.2019.
Zmluva 23/2019

Zmluva 23/2019. Zverejnená 8.10.2019.
Zmluva 22/2019

Zmluva 22/2019. Zverejnená 4.10.2019.
Zmluva 20A/2019

Zmluva 20A/2019. Zverejnená 4.9.2019.
Zmluva 20/2019

Zmluva 20/2019. Zverejnená 4.9.2019.
Zmluva 19A/2019

Zmluva 19A/2019. Zverejnená 4.9.2019.
Zmluva 19/2019

Zmluva 19/2019. Zverejnená 4.9.2019.
Zmluva 18A/2019

Zmluva 18A/2019. Zverejnená 4.9.2019.
Zmluva 18/2019

Zmluva 18/2019. Zverejnená 4.9.2019.
Zmluva 17/2019

Zmluva 17/2019. Zverejnená 25.7.2019.
Zmluva 16/2019

Zmluva 16/2019. Zverejnená 16.7.2019.