Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany - AKTUALITY

 
 
Skrátenie vyučovacích hodín od 21.6.2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Z dôvodu predpovede vysokých teplôt budú od 21.6.2021 až do odvolania vyučovacie hodiny 30-minútové. Bližšie informácie nájdete v priloženej prílohe.
Skrátenie vyučovacích hodín od 15.6.2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Cez víkend sa má trochu ochladiť, z toho dôvodu v pondelok 14.6.2021 bude vyučovanie podľa rozvrhu hodín od 1. po 6. vyučovaciu hodinu s riadnymi 45-minútovými hodinami. Od utorka 15.6.2021 do piatka 18.6.2021 budú opäť iba 30-minútové hodiny - viď príloha. Ďakujeme za porozumenie!
Skrátenie vyučovacích hodín od 8.6.2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! V prílohe nájdete informácie ohľadom výchovno-vzdelávacieho procesu od utorka 8.6.2021 do piatka 11.6.2021. Vyučovacie hodiny budú počas týchto dní 30 minút.
Pravidlá pre školy od 3.5.2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! V prílohe nájdete infografiku, ktorú zverejnilo MŠVVaŠ SR - pravidlá pre školy od 3.5.2021. Prikladáme aj vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré v pondelok žiaci odovzdajú svojim triednym učiteľom. S úctou A. Krajčíková
Prijímacie skúšky na stredné školy - otázky a odpovede

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! V prílohe nájdete Otázky a odpovede k prijímacím skúškam žiakov na stredné školy, ktoré zverejnilo MŠVVaŠ SR. Dokument je aktualizovaný k 30.4.2021. Všetkým žiakom želáme úspešné zvládnutie prijímacích skúšok! Myslíme na Vás! S úctou A. Krajčíková
Zmeny od 29.4.2021

Vážení zákonní zástupcovia! Dávame Vám do pozornosti novú Vyhlášku ÚVZ č. 197/2021, ktorá nadobúda účinnosť od 29.4.2021. Vyhláška ÚVZ č. 175/2021 zostáva naďalej v platnosti. Celé znenie vyhlášok nájdete priložené tu v prílohách. S úctou A. Krajčíková
Výchovno-vzdelávací proces od 26.4.2021

Od pondelka 26.4.2021 prebieha výchovno-vzdelávací proces prezenčne pre všetky ročníky. Bližšie informácie nájdete v priložených dokumentoch. Prvý stupeň pokračuje v už nabehnutom režime, na druhom stupni prebieha adaptačné obdobie. Myslíme aj na našich deviatakov, ktorých čakajú prijímacie skúšky na strednú školu, preto sme im v rozvrhu posilnili hodiny slovenského jazyka a matematiky. Veríme, že nástup spoločnými silami zvládneme, ale nepôjde to bez vzájomného rešpektu a porozumenia. Prosíme Vás o ZODPOVEDNOSŤ, aby sme o týždeň školu nemuseli zavrieť z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že do školy môžeme vpustiť iba deti, ktoré spĺňajú všetky podmienky uvedené v priložených dokumentoch. Našou povinnosťou nie je obhajovať rozhodnutia nadriadených orgánov, ale dodržiavať platné opatrenia a v ich intenciách zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v bezpečnom prostredí pre Vaše deti a všetkých zamestnancov. Pre zákonných zástupcov a žiakov našej školy je vyhradený termín na testovanie, v nedeľu 25.4.2021 od 13.00 do 14.00 hod. v Dennom centre Slnečnica v Topoľčanoch, sídlisko F, vedľa Komfortu, vchod od vežiakov z Podjavorinskej ulice (nie v lekárni Pilulka). Na toto testovanie sa netreba vopred objednávať, stačí povedať, že ste zo ZŠ Tribečská. S úctou A. Krajčíková
Vyhlásenie k testom

Vážení zákonní zástupcovia! Vzhľadom k tomu, že na internete kolujú rôzne informácie, dávame do pozornosti nasledovné: Žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí od pondelka 19.4.2021 nastúpia na prezenčnú výučbu, budú mať pri sebe k nahliadnutiu negatívny výsledok svojho testu na COVID-19 (či už v papierovej forme, alebo v mobile). Kópie testov brať nebudeme! V čestnom vyhlásení, ktoré zákonný zástupca vypíše, bude uvedený dátum testu zákonného zástupcu a aj žiaka, prípadne uvedená výnimka. Ďakujeme za porozumenie! V prípade otázok ma môžete kontaktovať na 0907770207. S úctou A. Krajčíková
Výchovno-vzdelávací proces od 19.4.2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Výchovno-vzdelávací proces na prvom stupni bude pokračovať prezenčne. Výchovno-vzdelávací proces na druhom stupni v 5., 6. a 7. ročníku bude pokračovať dištančne (prípadne v skupinkách 5+1 pre žiakov bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu). Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/12811:1-A1810 sa obnovuje školské vyučovanie v 8. a 9. ročníku - prezenčne od 19.4.2021. Bližšie informácie nájdete v priložených dokumentoch. Prosíme Vás o rešpektovanie sa navzájom. Uisťujeme Vás, že škola postupuje podľa rozhodnutí a usmernení MŠVVaŠ SR, uznesení vlády a platných vyhlášok ÚVZ SR. Našou povinnosťou nie je obhajovať rozhodnutia nadriadených orgánov, ale dodržiavať platné opatrenia a v ich intenciách zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v bezpečnom prostredí pre Vaše deti. Od pondelka 19.4. sú v školách povinné iba rúška, nie respirátory, tie sú iba odporúčané. V prípade otázok môžete kontaktovať: Vedúcu ŠJ - 0918626787, zástupkyňu RŠ pre I. stupeň - 0918262787, zástupkyňu RŠ pre II. stupeň - 0905928355, riaditeľku školy - 0907770207. S úctou A. Krajčíková
Výchovno-vzdelávací proces od 12.4.2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Od pondelka 12.4.2021 bude na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/11929:1-A1810 prebiehať prezenčná výučba pre všetkých žiakov prvého stupňa. Druhý stupeň pokračuje dištančne, prípadne v skupinách 5+1. Všetky informácie ohľadom výchovno-vzdelávacieho procesu nájdete v priložených dokumentoch. V týždni od 12.4.2021 do 16.4.2021 budú mať žiaci deviateho ročníka iba hodiny matematiky a slovenského jazyka z dôvodu stále platných prijímacích skúšok na stredné školy. V prípade otázok a nejasností môžete kontaktovať vedenie školy na telefónnych číslach uvedených v Ozname RŠ. S úctou A. Krajčíková
Výchovno-vzdelávací proces od 7.4.2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Po veľkonočných prázdninách, v stredu 7.4.2021 bude prebiehať výchovno-vzdelávací proces v nezmenenom režime, t.z. prvý stupeň prezenčne a druhý dištančne podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR. V prípade otázok môžete kontaktovať RŠ na t.č. 0907 77 02 07. S úctou A. Krajčíková
Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

Vážení zákonní zástupcovia budúcich prváčikov! Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 sa bude konať od 7. do 9. apríla 2021 v čase od 13.00 do 15.30 hod. Všetky podrobné informácie a kritériá nájdete v priložených dokumentoch. V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností môžete kontaktovať zástupkyňu riaditeľky školy na tel. čísle 0918 262 787 alebo riaditeľku školy na tel. č. 0907 770 207. S úctou A. Krajčíková
Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 - prvé informácie

Vážení zákonní zástupcovia budúcich prváčikov! V školskom roku 2021/2022 v našej škole otvárame 3 bežné triedy s 22 žiakmi (spolu 66 žiakov) a jednu triedu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním s 12 žiakmi. Termín zápisu detí do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 bude od 7. do 9. apríla 2021 v čase od 13.00 do 15.30 hod. V prípade potreby bude možné po dohode s riaditeľkou ZŠ zapísať dieťa aj mimo stanoveného termínu. Či bude zápis prezenčnou formou, alebo online, bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie. Všetky podrobné informácie, kritériá, tlačivá a pokyny budú zverejnené tu na stránke školy v časti MENU - Zápis do 1. ročníka najneskôr do 29.3.2021. V prípade otázok môžete kontaktovať vedenie školy na t.č. 0918262787. S úctou A. Krajčíková, riaditeľka školy.
Výchovno-vzdelávací proces od 8.3.2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Po jarných prázdninách, v pondelok dňa 8.3.2021, na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/10079:2-A1810 zo dňa 2.3.2021, bude výchovno-vzdelávací proces na 1. stupni prebiehať prezenčne - prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Po zvážení zákonným zástupcom, môžu do školy od 8.3.2021 nastúpiť VŠETCI ŽIACI 1. STUPŇA. Záleží nám na tom, aby sa deti čo najviac učili v škole. Ak sa ako zákonní zástupcovia rozhodnete, že Vaše dieťa od 8.3. nenastúpi do školy, budeme to akceptovať a jeho absencia bude ospravedlnená. Na ďalšom postupe vzdelávania sa dohodnete s pani učiteľkou triednou. Na druhom stupni pokračuje dištančné vzdelávanie, prípadne 5+1 ak žiakovi podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom dokumente Oznam RŠ od 8.3.2021. Priložené sú aj dokumenty MŠVVaŠ SR a čestné vyhlásenia zákonných zástupcov. V prípade otázok, prosím, kontaktujte vedenie školy na 0918262787. S úctou A. Krajčíková
Informácie pre týždeň od 15.2. do 19.2.2021 a 22.2. do 26.2.2021

Vážení zákonní zástupcovia! V týždni od 15.2. do 19.2.2021 na prvom stupni pokračujeme aj naďalej prezenčne. ŠKD je otvorený od 6.30 do 16.30 hod., školská jedáleň je v prevádzke pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčnej výučby. Čisté čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti sme pre Vás vytlačili a žiaci si ho prinesú v piatok 12.2. domov, stačí to iba vypísať a v pondelok ráno ho žiak v triede odovzdá svojej pani učiteľke triednej. Žiaci druhého stupňa pokračujú v dištančnej forme výučby. Rozvrh online hodín (od 8. do 12.2.) platí aj v týždni od 15. do 19.2.2021. Obnovená je aj prezenčná forma výuky pre žiakov, ktorí nemajú možnosť pracovať dištančnou formou (5+1). V prípade otázok môžete kontaktovať vedenie školy na 0918262787. S úctou A. Krajčíková