Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

K začiatku školského roka 2015/2016
28.08.2015 - Mgr. Tomáš KováčikSlávnostné otvorenie nového školského roka 2015/2016 sa uskutoční na školskom dvore Základnej školy, Tribečská 1653/22 v Topoľčanoch 2. septembra 2015 (v stredu) o 8.00 hod. V prípade nepriaznivého počasia sa žiaci sústredia vo svojich triedach. Činnosť v ŠKD sa začne od 3. septembra 2015. Školská jedáleň poskytuje obedy od 3. septembra 2015.
Každý koniec je len novým začiatkom
03.07.2015 - Mgr. Tomáš KováčikPosledný júnový deň je pre učiteľov dňom vyhodnocovania. Najčastejšie v tento deň vyhodnocujú posledný, ešte stále ten aktuálny rok svojho profesijného pôsobenia. V živote každého nastane chvíľa, kedy sa zastaví na to, aby zhodnotil svoju celú kariéru. Takým momentom sa stáva odchod do dôchodku. Pri príležitosti svojho odchodu do dôchodku nás oslovila výborná učiteľka, naša kolegyňa a predovšetkým priateľka Libuša Balážová a počas záverečnej vyhodnocovacej porady nám predniesla svoj príhovor.
Slávnostná bodka za školským rokom 2014/2015
01.07.2015 - Mgr. Libuša Balážová30. júna 2015 sa naši žiaci i učitelia rozlúčili so školským rokom 2014/2015. S koncom roka už tradične prichádza rozdávanie vysvedčení a hodnotenie výsledkov žiackej práce, ich tvorivých síl a snaženia. Tento rok si na našej škole prevzalo vysvedčenia 637 žiakov. Od svojich učiteľov sa dozvedeli, v čom sú dobrí a v čom by mali ešte pridať.
Predprázdninové posedenie v solčianskej Rybarskej bašte
01.07.2015 - Mgr. Libuša BalážováUž tradične pred prázdninami sa pedagogickí a prevádzkoví pracovníci školy lúčia so školským rokom aj na spoločnom priateľskom stretnutí a posedení pri chutnom jedle, vzájomných rozhovoroch v peknom prírodnom prostredí, kde sa môžu poprechádzať , osviežiť a uvoľniť.
Filmový darček pred koncom školského roka
01.07.2015 - Mgr. Libuša Balážová29.6.2016 – deň pred rozdávaním vysvedčení sa žiaci 1. a 2. stupňa školy odobrali do Spoločenského domu, kde si v kinosále pozreli animovaný komediálny parodický 90-minútový film Mimoni. Bolo to vzrušujúce, úsmevné osvieženie pre mladších aj starších žiakov pred dvojmesačnou rozlúčkou so školskými lavicami.
Pátranie po predkoch – Poznaj vlastnú minulosť
30.06.2015 - Mgr. Tomáš KováčikIde v poradí už o 12. ročník tohto výchovno-vzdelávacieho projektu. Vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Záštitu nad projektom prevzal pán minister školstva Juraj Draxler. Autorom a sponzorom projektu je PhDr. Ľubomír Pajtinka, PhD. Celkovo prišlo do súťaže vyše 500 prác z 80 škôl z celého Slovenska.
Neživá krása
30.06.2015 - Mgr. Tomáš KováčikVäčšina desaťročných detí rada spieva, kreslí, tancuje alebo športuje. Nájdu sa však aj deti s netypickými záľubami. Hlavným koníčkom Martina Babalu z 5. A je mineralógia. Útly piatak Vás prekvapí obdivuhodnými vedomosťami názvov, vzhľadu, nálezísk, ale aj chemických vzorcov a chemickej štruktúry väčšiny slovenských i svetových minerálov.
Maratón v anglickom jazyku – Let’s read
27.06.2015 - Mgr. Tomáš KováčikPosledný piatok v tomto školskom roku sme venovali angličtine. Naši žiaci sa zúčastnili čitateľského maratónu Let’s read, ktorý sa uskutočnil v školskej knižnici. Hoci sú už duchom na prázdninách, predsa len nesklamali a zodpovedne čítali rozprávky a príbehy v anglickom jazyku.
Nová kráľovná čítania sa slovenčinu učí len tri roky
25.06.2015 - Mgr. Libuša BalážováV júni sa tradične stretávajú v školskej knižnici najlepší čitatelia z 1. – 4. ročníka, aby sa dozvedeli meno víťaza celoročnej čitateľskej súťaže „ Kráľ čítania 2015 “. V tomto ročníku opäť zvíťazili dievčatá. Zlatá kráľovná prečítala neuveriteľných 7 205 strán z kníh vypožičaných v našej školskej knižnici.
Tradično-netradičné vyučovanie biológie v piatom ročníku
23.06.2015 - Mgr. Libuša BalážováPiataci to nemajú počas školského roka ľahké. Prechodom na druhý stupeň základnej školy sa na nich kladú oveľa väčšie nároky ako v predchádzajúcich štyroch ročníkoch. Iné to nie je ani s predmetom biológia. Napriek tomu treba skonštatovať, že väčšina piatakov má biológiu rada a majú kladný vzťah k prírode. Dokázali to aj svojimi prácami, v ktorých sa zamerali na poznávanie vodných spoločenstiev a ekosystémov, ako aj poznávanie ekosystémov lúk, pasienkov a polí.
Deň otcov
25.06.2015 - Mgr. Tomáš KováčikSpoločnosť sa neustále mení a mení sa aj fungovanie rodiny. Tak ako sa zmenilo postavenie ženy v rodine, tak sa zmenila aj rola muža. Ešte nedávno boli roly v rámci rodiny jasne rozdelené – otec bol v prvom rade živiteľom, na priamej výchove detí sa podieľal v porovnaní s matkou minimálne a starostlivosť o domácnosť bola výhradne ženskou doménou
Čítajme si . . . 2015
22.06.2015 - Mgr. Libuša BalážováDňa 18. júna 2015 sme sa opäť zapojili do celoslovenského čitateľského maratónu „Čítajme si...“, ktorý pravidelne organizuje Linka detskej istoty. Tento rok sa konal už 8. ročník, takže pravidlá a priebeh podujatia naši mladší aj starší žiaci veľmi dobre poznali. Neverili by ste, ale znovu sa nám podarilo prekonať minuloročný rekord – 276 detí. Čitateľský maratón, v tomto ročníku „zabehlo“ v našej školskej knižnici 305 detí !!!
Vydarená olympiáda prvého stupňa
25.06.2015 - Mgr. Tomáš KováčikV stredu 17. júna 2015 bol športovo ukončený olympijský jún ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch. Zakončila ho športová olympiáda žiakov a žiačok prvého stupňa, ktorej koordinátorkou bola pani vychovávateľka Mgr. Miroslava Patai. Bol to už jej piaty ročník, čo možno považovať za malé jubileum. Olympiádu svojimi príhovormi otvorili primátor mesta Topoľčany Ing. Peter Baláž a riaditeľka školy Mgr. Gabriela Herodeková. Slávnostné otvorenie bolo dotvorené všetkými olympijskými poctami.
Cesty za poznaním minulosti
20.06.2015 - Mgr. Libuša BalážováTúto literárno-výtvarnú súťaž vyhlásilo Múzeum SNP v Banskej Bystrici a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov pri príležitosti 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Záštitu nad ňou prevzal pán prezident Andrej Kiska.
Prednáška o Gregorovi Friesenhofovi
18.06.2015 - Mgr. Libuša BalážováKrúžok historikov SHS v Topoľčanoch v spolupráci so Štátnym archívom v Topoľčanoch a Slovanským múzeom A.S. Puškina v Brodzanoch pripravili 16.6. 2015 v priestoroch topoľčianskej galérie prednášku o živote a diele Gregora Friesenhofa. Táto prednáška sa uskutočnila pri príležitosti 175.výročia narodenia tohto významného baróna a bola určená pre mládež, pedagógov ako aj obyvateľov nášho mesta.