Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany - AKTUALITY

 
 
Dotácia na stravu - AKTUALIZÁCIA

Vážení zákonní zástupcovia! Dnes, 29.7.2021, nám boli poslané doplňujúce informácie k dotácii na stravu, ktoré Vám týmto dávame do pozornosti. Celé znenie nájdete v prílohe.
Poskytnutie dotácie na stravu od 1.9.2021

Vážení zákonní zástupcovia! Dovoľujeme si Vás informovať o zmenách v poskytovaní dotácie na stravu platných od 1.9.2021. V prílohe nájdete aktuálne informácie. V prípade, že ste v hmotnej núdzi, alebo spadáte do kategórie, že Váš príjem nedosahuje výšku životného minima, je potrebné doručiť do školy potvrdenie ÚPSVaR. Čestné vyhlásenie o tom, že si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na dieťa, ktoré navštevuje ZŠ, nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nájdete v prílohe, treba taktiež doručiť do školy. Termín na doručenie je do 5.8.2021 vrátane. Tlačivá môžete priniesť do školy každý pracovný deň až do 5.8.2021 v čase od 7.00 do 16.00 hod. Zvoniť treba pri učiteľskom vchode, kde sú k dispozícii aj vytlačené čisté čestné vyhlásenia na vypísanie.
Letná škola od 16. do 20.8.2021

Vážení zákonní zástupcovia! Aj v tomto školskom roku máte možnosť prihlásiť Vaše dieťa do letnej školy, v termíne od 16.8.2021 do 20.8.2021. Prihlásiť sa môžu žiaci všetkých ročníkov. Tu v prílohe nájdete prihlášku, ktorú vypísanú Vás prosíme do 6.8.2021 poslať mailom na zstribecskatopolcany@gmail.com. Po odoslaní prihlášky Vám príde do 3 dní na mail potvrdenie o jej prijatí. Ak Vám potvrdenie nepríde, prosím, kontaktujte nás na tel. čísle 0907 77 02 07. Prihlášku môžete taktiež odovzdať osobne v škole po telefonickom dohovore na uvedené číslo. Ak si nemáte kde prihlášku vytlačiť, môžete si ju prísť vyzdvihnúť v dňoch 29.-30.7.2021 do školy v čase od 8.00 do 14.00 hod. Treba zvoniť pri učiteľskom vchode. Do letnej školy môžu byť prihlásené iba zdravé deti bez akýchkoľvek príznakov ochorení. Počet detí do letnej školy je limitovaný. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel.č. 0907 77 02 07. S úctou A. Krajčíková
Skrátenie vyučovacích hodín od 21.6.2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Z dôvodu predpovede vysokých teplôt budú od 21.6.2021 až do odvolania vyučovacie hodiny 30-minútové. Bližšie informácie nájdete v priloženej prílohe.
Skrátenie vyučovacích hodín od 15.6.2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Cez víkend sa má trochu ochladiť, z toho dôvodu v pondelok 14.6.2021 bude vyučovanie podľa rozvrhu hodín od 1. po 6. vyučovaciu hodinu s riadnymi 45-minútovými hodinami. Od utorka 15.6.2021 do piatka 18.6.2021 budú opäť iba 30-minútové hodiny - viď príloha. Ďakujeme za porozumenie!
Skrátenie vyučovacích hodín od 8.6.2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! V prílohe nájdete informácie ohľadom výchovno-vzdelávacieho procesu od utorka 8.6.2021 do piatka 11.6.2021. Vyučovacie hodiny budú počas týchto dní 30 minút.
Pravidlá pre školy od 3.5.2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! V prílohe nájdete infografiku, ktorú zverejnilo MŠVVaŠ SR - pravidlá pre školy od 3.5.2021. Prikladáme aj vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré v pondelok žiaci odovzdajú svojim triednym učiteľom. S úctou A. Krajčíková
Prijímacie skúšky na stredné školy - otázky a odpovede

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! V prílohe nájdete Otázky a odpovede k prijímacím skúškam žiakov na stredné školy, ktoré zverejnilo MŠVVaŠ SR. Dokument je aktualizovaný k 30.4.2021. Všetkým žiakom želáme úspešné zvládnutie prijímacích skúšok! Myslíme na Vás! S úctou A. Krajčíková
Zmeny od 29.4.2021

Vážení zákonní zástupcovia! Dávame Vám do pozornosti novú Vyhlášku ÚVZ č. 197/2021, ktorá nadobúda účinnosť od 29.4.2021. Vyhláška ÚVZ č. 175/2021 zostáva naďalej v platnosti. Celé znenie vyhlášok nájdete priložené tu v prílohách. S úctou A. Krajčíková
Výchovno-vzdelávací proces od 26.4.2021

Od pondelka 26.4.2021 prebieha výchovno-vzdelávací proces prezenčne pre všetky ročníky. Bližšie informácie nájdete v priložených dokumentoch. Prvý stupeň pokračuje v už nabehnutom režime, na druhom stupni prebieha adaptačné obdobie. Myslíme aj na našich deviatakov, ktorých čakajú prijímacie skúšky na strednú školu, preto sme im v rozvrhu posilnili hodiny slovenského jazyka a matematiky. Veríme, že nástup spoločnými silami zvládneme, ale nepôjde to bez vzájomného rešpektu a porozumenia. Prosíme Vás o ZODPOVEDNOSŤ, aby sme o týždeň školu nemuseli zavrieť z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že do školy môžeme vpustiť iba deti, ktoré spĺňajú všetky podmienky uvedené v priložených dokumentoch. Našou povinnosťou nie je obhajovať rozhodnutia nadriadených orgánov, ale dodržiavať platné opatrenia a v ich intenciách zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v bezpečnom prostredí pre Vaše deti a všetkých zamestnancov. Pre zákonných zástupcov a žiakov našej školy je vyhradený termín na testovanie, v nedeľu 25.4.2021 od 13.00 do 14.00 hod. v Dennom centre Slnečnica v Topoľčanoch, sídlisko F, vedľa Komfortu, vchod od vežiakov z Podjavorinskej ulice (nie v lekárni Pilulka). Na toto testovanie sa netreba vopred objednávať, stačí povedať, že ste zo ZŠ Tribečská. S úctou A. Krajčíková
Vyhlásenie k testom

Vážení zákonní zástupcovia! Vzhľadom k tomu, že na internete kolujú rôzne informácie, dávame do pozornosti nasledovné: Žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí od pondelka 19.4.2021 nastúpia na prezenčnú výučbu, budú mať pri sebe k nahliadnutiu negatívny výsledok svojho testu na COVID-19 (či už v papierovej forme, alebo v mobile). Kópie testov brať nebudeme! V čestnom vyhlásení, ktoré zákonný zástupca vypíše, bude uvedený dátum testu zákonného zástupcu a aj žiaka, prípadne uvedená výnimka. Ďakujeme za porozumenie! V prípade otázok ma môžete kontaktovať na 0907770207. S úctou A. Krajčíková
Výchovno-vzdelávací proces od 19.4.2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Výchovno-vzdelávací proces na prvom stupni bude pokračovať prezenčne. Výchovno-vzdelávací proces na druhom stupni v 5., 6. a 7. ročníku bude pokračovať dištančne (prípadne v skupinkách 5+1 pre žiakov bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu). Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/12811:1-A1810 sa obnovuje školské vyučovanie v 8. a 9. ročníku - prezenčne od 19.4.2021. Bližšie informácie nájdete v priložených dokumentoch. Prosíme Vás o rešpektovanie sa navzájom. Uisťujeme Vás, že škola postupuje podľa rozhodnutí a usmernení MŠVVaŠ SR, uznesení vlády a platných vyhlášok ÚVZ SR. Našou povinnosťou nie je obhajovať rozhodnutia nadriadených orgánov, ale dodržiavať platné opatrenia a v ich intenciách zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v bezpečnom prostredí pre Vaše deti. Od pondelka 19.4. sú v školách povinné iba rúška, nie respirátory, tie sú iba odporúčané. V prípade otázok môžete kontaktovať: Vedúcu ŠJ - 0918626787, zástupkyňu RŠ pre I. stupeň - 0918262787, zástupkyňu RŠ pre II. stupeň - 0905928355, riaditeľku školy - 0907770207. S úctou A. Krajčíková
Výchovno-vzdelávací proces od 12.4.2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Od pondelka 12.4.2021 bude na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/11929:1-A1810 prebiehať prezenčná výučba pre všetkých žiakov prvého stupňa. Druhý stupeň pokračuje dištančne, prípadne v skupinách 5+1. Všetky informácie ohľadom výchovno-vzdelávacieho procesu nájdete v priložených dokumentoch. V týždni od 12.4.2021 do 16.4.2021 budú mať žiaci deviateho ročníka iba hodiny matematiky a slovenského jazyka z dôvodu stále platných prijímacích skúšok na stredné školy. V prípade otázok a nejasností môžete kontaktovať vedenie školy na telefónnych číslach uvedených v Ozname RŠ. S úctou A. Krajčíková
Výchovno-vzdelávací proces od 7.4.2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Po veľkonočných prázdninách, v stredu 7.4.2021 bude prebiehať výchovno-vzdelávací proces v nezmenenom režime, t.z. prvý stupeň prezenčne a druhý dištančne podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR. V prípade otázok môžete kontaktovať RŠ na t.č. 0907 77 02 07. S úctou A. Krajčíková
Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

Vážení zákonní zástupcovia budúcich prváčikov! Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 sa bude konať od 7. do 9. apríla 2021 v čase od 13.00 do 15.30 hod. Všetky podrobné informácie a kritériá nájdete v priložených dokumentoch. V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností môžete kontaktovať zástupkyňu riaditeľky školy na tel. čísle 0918 262 787 alebo riaditeľku školy na tel. č. 0907 770 207. S úctou A. Krajčíková