Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Deň učiteľov 2015
29.03.2015 - Mgr. Libuša Balážová“Človek sa môže stať človekom len pomocou výchovy. Nie je ničím, iba tým, čím ho robí výchova.” J.A.Komenský........................................................... 28. marec je už niekoľko desaťročí spojený s menom Jana Amosa Komenského. Mnohé myšlienky tohto učiteľa národov ostávajú pre nás pedagógov stálym zdrojom inšpirácie. V názoroch na úlohu vzdelania v živote jednotlivca i spoločnosti, postojoch k humanizácii a demokratizácii školy pokračujeme aj dnes.
Opera je zábava
28.03.2015 - Mgr. Libuša Balážová26. marca 2015 si jarné slniečko vzalo dovolenku. Od rána pršalo, mrholilo... Naši šiestaci ani piataci si však mokrým počasím deň pokaziť nenechali. Vybrali sa za kultúrou, a nie hocijakou. Ocitli sa priamo v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave. Herec Martin Vanek ich previedol komickou operou Gaetana Donizettiho Nápoj lásky zábavným spôsobom.
Hviezdoslavov Kubín – OK
26.03.2015 - Mgr. Tomáš KováčikHviezdoslavov Kubín je najstaršou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie. Vytvára priestor pre konfrontáciu a tvorivý rast všetkých záujemcov o umelecký prednes. Jednotlivé kolá tejto prestížnej súťaže u nás pravidelne organizuje Tribečské osvetové stredisko. Obvodné kolo pre I. – III. kategóriu poézie i prózy sa uskutočnilo 24. marca 2015. Našu školu v ňom reprezentovali víťazi školského kola.
Beseda so Zuzanou Kuglerovou a Ondrejom Kalamárom
25.03.2015 - Mgr. Libuša BalážováAko všetci vieme, marec je mesiacom knihy a pri tejto príležitosti sme s radosťou prijali pozvanie na besedu, ktorá sa uskutočnila v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch. Žiaci 5., 7. a 8. ročníka boli veľmi zvedaví, kto sú pozvaní hostia, pretože väčšina z nich mená Zuzana Kuglerová a Ondrej Kalamár nepoznali. Boli však milo prekvapení.
Čo vieš o hviezdach – okresné kolo
23.03.2015 - Mgr. Tomáš KováčikDňa 18. marca 2015 sa uskutočnilo v Tribečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch okresné kolo celoslovenskej súťaže Čo vieš o hviezdach. Zúčastnili sa ho aj žiaci zo ZŠ Tribečskej. V 1. kategórii naši žiaci obsadili 1. a 2. miesto, v 2. kategórii obsadil náš žiak 2. miesto. Súťaž každoročne organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s ostatnými hvezdárňami a regionálnymi osvetovými strediskami.
Veľká praveká súťaž
21.03.2015 - Mgr. Libuša BalážováMúzeum praveku Slovenska v Bojniciach vyhlásilo už 5. ročník Veľkej pravekej súťaže pre základné školy. Termín ukončenia súťaže je 27. marec 2015. Žiaci mali tentoraz vytvoriť praveký plagát, ktorý sa mal skladať z malých obrázkov. S touto úlohou sa statočne popasovali žiaci z 5.A triedy.
Jazykový kvet – krajské semifinále
20.03.2015 - Mgr. Libuša Balážová16. marca 2015 sa v Nitre uskutočnilo krajské semifinálové kolo 5. ročníka súťaže Jazykový kvet. Našu školu v ňom reprezentovali mladší i starší žiaci v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. V Základnej umeleckej škole na Vajanského ulici úspešne prezentovali prozaické ukážky prevzatej tvorby v rámci jednotlivých kategórií.
Školské kolo biologickej olympiády
18.03.2015 - Mgr. Libuša BalážováZačiatok marca sa každoročne stáva významným pre milovníkov biológie vo všetkých jej formách či už v živej – botanike a zoológii, alebo neživej – v geológii. Tak tomu bolo aj tento rok, na našej škole prebehlo školské kolo biologickej olympiády, kategória E. Zúčastnilo sa ho 22 žiakov.
Lyžiarsky a snowboardingový kurz na Skalke
16.03.2015 - Mgr. Libuša BalážováV dňoch od 8. do 13. marca 2015 sa žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnili lyžiarskeho a snowboardingového kurzu na Skalke pri Kremnici. 62 žiakov viedli skúsení inštruktori: Mgr. Eva Maková, Mgr. Branislava Lukáčiková, PaedDr. Ladislav Vozár, a Andrea Matejová. Snowboardingový kurz viedla Mgr. Adriána Gočová. O zdravie žiakov sa starala MUDr. Michaela Macháčová.
Šachové úspechy Lukáša Vargu
16.03.2015 - Mgr. Tomáš KováčikDňa 12. februára 2015 ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch usporiadala tri šachové turnaje. Nebol to najšťastnejší termín, pretože v tento deň bolo aj okresné kolo dejepisnej olympiády a uskutočnil sa tiež finálový turnaj majstrovstiev okresu vo futbale žiakov základných škôl.
Predjarnoprázdninový stolnotenisový turnaj
13.03.2015 - Mgr. Tomáš KováčikDňa 27. februára 2015 tesne pred začiatkom jarných prázdnin sa v telocvični ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch odohral tradičný stolnotenisový turnaj zamestnancov. Bol to už jeho piaty ročník a z tradičného obdobia pred vianočnými sviatkami bol z viacerých dôvodov preložený na februárový termín. V tomto školskom roku sa tohto turnaja nezúčastnili zamestnankyne školy.
V súťaži Európa v škole – dve 1. miesta v okresnom kole
12.03.2015 - Mgr. Zuzana LukáčováVo výstavnej miestnosti Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch sa dňa 9. marca 2015 uskutočnilo vyhodnotenie 62. ročníka okresného kola medzinárodnej súťaže Európa v škole. Motto tohto ročníka „Európa pomáha – pomáha Európa?“ sa viaže k Európskemu roku rozvoja, ktorý vyhlásila pre rok 2015 Európska únia.
Bubčov bedeker
28.02.2015 - Mgr. Libuša BalážováŽiaci 5.A sa zapojili do súťaže CK Bubo. Po registrácii do súťaže si vybrali krajinu, ktorú predstavili vo svojom cestovateľskom zápisníku. Ich sprievodcom sa stal malý zelený žabiak Bubčo. Narodil sa, keď pršalo, mrholilo a spolu s Kristínkou, Selmou, Radkou, Michelle, Ninkou, Jakubom a Martinom sa vybral za exotikou – priamo do Dubaja. Po ceste do vybranej destinácie sa veľa naučil.
Tribečská v MO Topoľčany vo futbale žiakov na 4. mieste
28.02.2015 - Mgr. Tomáš KováčikV rozpätí dvoch dní sa uskutočnili majstrovstvá okresu Topoľčany vo futbale žiakov základných škôl. Osem prihlásených základných škôl bolo rozdelených do dvoch skupín po štyroch účastníkoch a hralo sa v nich každý s každým a do finále postúpili prvé dva kolektívy.
Školské kolo HK
12.03.2015 - Mgr. Tomáš KováčikPred jarnými prázdninami a následným lyžiarskym výcvikom 25. februára 2015 recitátori III. kategórie (7. – 9. roč.) a 11. marca 2015 recitátori II. (4. – 6. roč.) a I. kategórie (1. – 3. roč.) súťažili v školskom kole umeleckého prednesu poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín.