Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Florbalistický darček k jubileu školy
05.01.2017 - Mgr. Tomáš KováčikFlorbal sa za posledných desať rokov výrazne udomácnil aj na ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch. Žiaci a žiačky pracovali s pracujú v záujmových útvaroch, zúčastňujú sa florbalových súťaží a v závere školského roka sa pravidelne uskutočňuje turnaj najlepších florbalistov a florbalistiek, ktorého sa zúčastňuje aj športový kolektív zamestnancov školy. Žiaci dosiahli prvý veľký úspech už v začiatkoch florbalu v našom okrese, keď v školskom roku 2007/2008 vyhrali silnú Florbalovú žiacku ABC ligu U 16.
Vianoce prichádzajú
22.12.2016 - Mgr. Tomáš KováčikNa posledných triednických hodinách sa v predsviatočnej atmosfére zbilancoval kalendárny rok, porozdávali sa darčeky, porozprávalo sa o posolstvách Vianoc, vianočných zvykoch, vypočuli sa vianočné koledy. Všetci sa už nevieme dočkať na čas pokoja a oddychu, ktorý je predo dvermi. Prajeme Vám všetkým – deťom, rodičom a zamestnancom školy krásne, šťastné a veselé vianočné sviatky! Po prázdninách sa opäť stretneme v škole v pondelok 9. januára 2017.
Vianočná atmosféra na 1. stupni
05.01.2017 - Mgr. Zuzana LukáčováV čase očakávania najkrajších sviatkov roka si žiaci z 1. stupňa pripravili pre svojich rodičov malý kultúrny darček v podobe triednych besiedok a tvorivých dielničiek. V niektorých triedach si v predvianočnom období vytvárali deti s rodičmi vianočné ozdoby, ikebany z rôznych druhov materiálov. V iných triedach sa deti predstavili spôsobom im blízkym - básňami, piesňami, hrou či divadielkom...
Návšteva v špeciálnej MŠ
05.01.2017 - Mgr. Zuzana LukáčováPo roku sme opäť navštívili svojich malých kamarátov v špeciálnej materskej škole. Pozvali nás pozrieť sa na ich vianočný program. Veľmi sme sa na stretnutie tešili. Po príchode nám pani riaditeľka MŠ oznámila smutnú správu. Ochorelo viacero detí a neprišli v ten deň do MŠ. Nás to ale neodradilo a svojim kamarátom, ktorí boli v MŠ, sme pomohli.
Vianoce v ŠKD
05.01.2017 - Janka ValjentováDňa 13. 12. 2016 sa deti z druhého a tretieho oddelenia ŠKD vybrali na návštevu mestskej galérie a vianočného mestečka. V galérii deti mohli vidieť rôzne vianočné ozdoby, vyzdobené medovníčky, oboznámili sa z rôznymi technikami. Potom sme si pozreli Betlehem a išli do vianočného stanu. Deti si pochutili na detskom punči, kreslili obrázky, za ktoré potom dostali malú odmenu. Nikto nezostal bez darčeka, a tak sme sa s úsmevom vrátili napäť do školy. Počas adventných dní nám napadol vytúžený sneh, preto deti nemeškali a dosýta sa vyšantili na našom školskom dvore.
Školské kolo dejepisnej olympiády
21.12.2016 - Mgr. Tomáš KováčikDňa 13. decembra 2016 sa uskutočnil už 9. ročník školského kola dejepisnej olympiády. Žiaci súťažili v štyroch hlavných kategóriách: C – 9. ročník, D – 8. ročník, E – 7. ročník, F – 6. ročník. Testy, ktoré žiaci vypracovávali, obsahovali učivo zamerané na témy: Uhorsko za vlády Anjouovcov (v 6. a 7. ročníku) a Storočie osvietenstva a rozumu v národných dejinách (v 8. a 9. ročníku).
Tribečská na projekte Učíme sa ľudskosti príkladom
21.12.2016 - Mgr. Tomáš KováčikMesto Topoľčany s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky realizovalo projekt Učíme sa ľudskosti príkladom, ktorý je zameraný na podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti ľudských práv a na zvyšovanie informovanosti verejnosti v oblasti poznávania svojich práv a povinností.
Volejbalistky zo skupiny nepostúpili
21.12.2016 - Mgr. Tomáš KováčikZákladná škola v Kovarciach usporiadala jednu zo skupín Majstrovstiev okresu Topoľčany základných škôl vo volejbale žiačok. Tento turnaj sa odohral 12. decembra 2016...
Futsalisti zo skupiny nepostúpili
21.12.2016 - Mgr. Tomáš KováčikDňa 6. decembra 2016 ZŠ s MŠ v Prašiciach usporiadala dve skupiny Okresného kola vo futsale žiakov základných škôl topoľčianskeho okresu. Žiaci Tribečskej išli do tohto turnaja s veľkými ambíciami, pretože v tejto zostave už získali na rôznych úrovniach veľa úspechov. Vo svojej skupine však mali veľmi zdatného súpera, futbalistov krušovskej základnej školy.
Tribečská tretia na turnaji vo vybíjanej žiakov
19.12.2016 - Mgr. Tomáš KováčikDňa 8. decembra 2016 HK AGRO Topoľčany spolu so SAŠŠ organizovali turnaj vo vybíjanej žiakov v topoľčianskej športovej hale, ktorého sa zúčastnilo osem základných škôl z okresu Topoľčany. Súťažilo sa v dvoch skupinách po štyroch účastníkoch. Víťazi skupín hrali o celkové 1. miesto a druhí o 3. miesto.
Šaliansky Maťko (školské kolo)
27.12.2016 - Mgr. Tomáš KováčikDňa 14. decembra 2016 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo 24. ročníka súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Šaliansky Maťko je súťaž v prednese slovenských povestí, ktorá bola pomenovaná po spisovateľovi a zakladateľovi detského časopisu Slniečko Jozefovi Cígerovi Hronskom. Iniciatíva zorganizovať túto súťaž sa zrodila v roku 1991 v deň, kedy bolo v kalendári meno Matej, a tak sa zrodil Šaliansky Maťko.
Vianočné tvorivé dielne 4. A
19.12.2016 - Mgr. Zuzana LukáčováS príchodom najkrajších sviatkov roku - Vianoc, sme v 4. A triede zorganizovali tvorivé dielne pre rodičov s deťmi. Zišlo sa nás neúrekom. Pri krásnych tónoch vianočných kolied sme sa s chuťou pustili do práce...
Artefiletika v našej škole
19.12.2016 - Mgr. Tomáš KováčikV našej škole okrem mnohých iných progresívnych výchovných metód majú deti možnosť ochutnávať už tri roky artefiletiku. Čo to artefiletika je? Arte poukazuje na väzbu k umeniu a filetický znamená poňatie výchovy, ktorá sa snaží o prepojenie emocionálneho a sociálneho rozvoja s rozvojom intelektuálnym.
Pytagoriáda – školské kolo
09.12.2016 - Mgr. Tomáš KováčikV stredu a vo štvrtok 7. a 8. decembra 2016 sa konalo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Vyhlasovateľom Pytagoriády je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), organizačne ju zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Tento rok sa konal 38. ročník tejto matematickej súťaže, ktorej sa úspešne zúčastnili i viacerí naši žiaci. Tí najúspešnejší budú školu reprezentovať v okresnom kole.
Vyhodnotenie súťaže
09.12.2016 - Mgr. Zuzana LukáčováMestská polícia - Naša pomoc a ochrana je názov výtvarnej súťaže, ktorú zorganizoval náčelník mestskej polície Ing. Ľubomír Duša a príslušníci mestskej polície s podporou primátora mesta Topoľčany Ing. Petra Baláža. Súťaž prebehla v troch vekových kategóriách.