Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Z dejín rodu Stummerovcov
20.10.2014 - Mgr. Tomáš KováčikTak znie názov výstavy, ktorá je nainštalovaná v Tribečskom osvetovom stredisku od 2. 10. - 4. 11. 2014. Žiaci 9. A si spomínanú výstavu prezreli v stredu, 15. 10. 2014 v rámci hodiny dejepisu.
Nitriansky krajský festival vedy a techniky
15.10.2014 - Mgr. Libuša BalážováV piatok dňa 10.10.2014 sa na Strednej odbornej škole polytechnickej v Nitre uskutočnil prvý ročník krajského Festivalu vedy a techniky. Okrem spomínanej strednej školy podujatie organizoval AMAVED KLUB 836 – Modelársky klub Zobor Nitra pod záštitou Okresného úradu Nitra – odboru školstva a odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre.
Potraviny u nás doma - Продукты у нас дома
15.10.2014 - Mgr. Libuša BalážováJe názov projektovej práce žiakov 6. ročníka, ktorí sa začali učiť ruský jazyk. K anglickému jazyku im v tomto školskom roku pribudol 2. cudzí jazyk - ruština. Zatiaľ prešli iba úvodným audioorálnym kurzom. Naučili sa pomenovať školské pomôcky, predmety v triede, členov rodiny, farby, hračky a základné potraviny.
Športové stretnutie Tribečskej so ZŠ z Luhačovíc
14.10.2014 - Mgr. Tomáš KováčikDružobné stretnutia ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch so ZŠ z Luhačovíc začali už veľmi dávno a obnovené boli od roku 2008, kedy sa na pôde Tribečskej uskutočnilo športové stretnutie a súperenie týchto škôl. Pokračovanie malo až v máji 2012 v Luhačoviciach a v oboch prípadoch bola úspešnejšia Tribečská.
Postup futbalistov v Coca cola cup
14.10.2014 - Mgr. Tomáš KováčikFutbalisti Tribečskej sa dňa 3. októbra 2014 zúčastnili bojov v kvalifikačnej skupine súťaže vo veľkom futbale Coca cola cup. Jej tri zápasy sa odohrali na futbalovom ihrisku v Krušovciach, kde súperili domáca ZŠ s MŠ Krušovce, ZŠ Škultétyho Topoľčany a ZŠ Tribečská Topoľčany. Výsledky skupiny: Krušovce – Škultétyho 4 : 2, Krušovce – Tribečská 1 : 2 a Tribečská – Škultétyho 2 : 0. Futbalisti Tribečskej po výhre v tejto skupine postúpili do ďalších bojov.
Stretnutie s Tutanchamonom
10.10.2014 - Mgr. Libuša BalážováŽiaci našej školy v Bratislave navštívili mladého egyptského faraóna Tutanchamona, teda presnejšie jeho múmiu. Na výstavisku Incheba si poprezerali predmety, ktoré mal vo svojej hrobke a dozvedeli sa príbeh jej objavenia.
Jesenné účelové cvičenie
10.10.2014 - Mgr. Libuša BalážováV dňoch 6. a 7. októbra 2014 sa uskutočnilo jesenné účelové cvičenie podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 – Ochrana života a zdravia. Počas prvého dňa si žiaci prehlbovali osnovami predpísané teoretické poznatky. Všetky triedy si pripravili náčrt a popis trasy na mape mesta Topoľčany, po ktorej sa nasledujúci deň vybrali na miesto určenia.
V plaveckej štafete 4. miesto
09.10.2014 - Mgr. Tomáš KováčikDňa 2. októbra 2014 sa v topoľčianskej plavárni uskutočnila tradičná plavecká štafeta žiakov základných škôl topoľčianskeho okresu.
V skoku do diaľky 2. miesto Michaely Gieciovej
09.10.2014 - Mgr. Tomáš KováčikZákladná škola Hollého v Topoľčanoch 26. septembra 2014 usporiadala ďalší ročník pretekov v skoku do diaľky žiakov a žiačok základných škôl v štyroch kategóriách.
V cezpoľnom behu oba kolektívy v prvej desiatke
09.10.2014 - Mgr. Tomáš KováčikZŠ s MŠ Cyrila a Metoda v Krušovciach usporiadala 29. septembra 2014 majstrovstvá základných škôl okresu Topoľčany v cezpoľnom behu, ktorých sa zúčastnili aj žiaci a žiačky ZŠ Tribečskej v dvoch kolektívoch.
Predbežné výsledky súťaže o najdlhší dolet balóna
09.10.2014 - Mgr. Tomáš KováčikDňa 18. septembra 2014 sa na školskom ihrisku konala súťaž o najdlhší dolet balóna na podporu implementácie globálneho vzdelávania do mimoškolskej výchovy. Odvtedy sledujeme pohyb héliových balónov s kartami, ktoré sa už vracajú na adresu školy. Tie budeme monitorovať do 30. októbra 2014, kedy bude vyhlásený definitívny víťaz súťaže. Ku dnešnému dňu vám prinášame predbežné výsledky.
Zdravé srdce pre život
06.10.2014 - Janka ValjentováSvetový deň srdca si pripomíname vždy poslednú septembrovú nedeľu 28.9.2014. V pondelok sme sa o srdci rozprávali aj v školskom klube a každé dieťa si vyrobilo svoje papierové srdce, ktoré sme si zavesili na krk a šli na školské ihrisko. Keďže už všetci dobre vieme, že pre naše srdce nie je dôležitá len pestrá strava plná vitamínov, ale dôležitý je aj zdravý pohyb na čerstvom vzduchu.
Svetový deň mlieka v ŠKD
06.10.2014 - Janka ValjentováDňa 24.9.2014 sme si pripomenuli Svetový deň mlieka na školách aj v našom školskom klube. Začali sme hneď po obede otvorenou diskusiou na túto tému. Porozprávali sme sa o našich zdrojoch mlieka, o rôznych druhoch mliečnych výrobkov a vysvetlili sme si potrebu mlieka pre náš život. Spotreba mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku v posledných rokoch neustále klesá, a to aj napriek jeho významnej úlohe, ktorú zohráva pri zdravom stravovaní.
V Divadle Jána Palárika v Trnave
01.10.2014 - Mgr. Tomáš KováčikDňa 30. septembra 2014 naše triedy 5. A, 5. B a 8. A spolu so svojimi triednymi pani učiteľkami a pánom učiteľom navštívili divadlo. V komornom štúdiu Divadla Jána Palárika v Trnave bola nášmu žiackemu publiku zinscenovaná hra Voľakedy a dnes od známeho slovenského dramatika Ivana Stodolu.
Siedmaci v Detskom múzeu v Bratislave
29.09.2014 - Mgr. Libuša BalážováDňa 25.9.2014 sa naši siedmaci zúčastnili exkurzie do Detského múzea v Bratislave. Vstup do spomínaného múzea mali voľný, pretože dve žiačky Romana Gréčová a Laura Hollá získali 2. miesto v súťaži „Vytvor komiks o Veľkej Morave“, a to im zaručilo bezplatnú vstupenku.