Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

K začiatku školského roka 2014/2015
25.08.2014 - Ing. Rastislav GažiSlávnostné otvorenie nového školského roka 2014/2015 sa uskutoční na školskom dvore Základnej školy, Tribečská 1653/22 v Topoľčanoch 2. septembra 2014 o 8.30 hod. V prípade nepriaznivého počasia sa žiaci sústredia vo svojich triedach. Činnosť v ŠKD sa začne od 3. septembra 2014. Školská jedáleň poskytuje obedy od 3. septembra 2014.
Športový rok Tribečskej 2013/2014
26.08.2014 - Mgr. Tomáš KováčikZákladné i stredné školy sa už pripravujú na nový školský rok, ale pri jeho príprave a základnom pláne školy na ďalších desať mesiacov vychádzajú aj z výsledkov a úspechov za posledný školský rok 2013/2014 na všetkých úrovniach, v ktorých sa hlavne základné školy prezentujú v okresnom, krajskom i celoslovenskom meradle.
Zamestnanci školy sa lúčili so školským rokom
30.06.2014 - Mgr. Libuša BalážováDefinitívnu bodku za školským rokom 2013/2014 dalo 30. júna 2014 rozlúčkové posedenie v peknom prírodnom prostredí penziónu Dolina v Horných Lefantovciach. Po vyhodnocovacej porade sa učitelia a prevádzkoví pracovníci školy odobrali na určené miesto, aby sa pred nastávajúcimi letnými prázdninami primerane rozlúčili a popriali si príjemné dovolenky.
Školský rok sme ukončili dôstojne a slávnostne
28.06.2014 - Mgr. Libuša BalážováDnes 27. júna 2014 sa žiaci a učitelia našej školy rozlúčili so školským rokom 2013/2014. S koncom roka už tradične prichádza rozdávanie vysvedčení a hodnotenie výsledkov žiackej práce, správania, ich tvorivých síl a snaženia. Tento rok si na našej škole prevzalo vysvedčenie 637 žiakov.
Smutno-veselé lúčenie v 9.A
27.06.2014 - Mgr. Libuša BalážováPredposledný deň školského roka sa niesol v 9.A triede jednak v znamení už radostného očakávania prázdnin, jednak v závane nostalgie a smútku, pretože v nasledujúci posledný deň pred prázdninami nás čakala definitívna rozlúčka. Koncoročné posedenie sa konalo za finančnej podpory rodičov – zastupovala ich pani triedna dôverníčka Janka Čanigová a aktívna „mamička“, kolegyňa Mgr. Andrea Rybanská.
Béčkari už došli ...
27.06.2014 - Mgr. Libuša BalážováTorta je rozkrájaná, dnes sa končí naša spoločná cesta. Smiech sa stratil, zostali po nás prázdne miesta, na zemi zvyšok roztrúsenej kriedy... V pamäti zbierame vzácne okamihy a v ušiach nám znie ozvena školského zvonenia. Poslednou stránkou triednej knihy zatvárame život – krásnych 9 rokov.
Naši ocenení
26.06.2014 - Mgr. Libuša BalážováStalo sa už takmer zvykom, že sa v júni stretnú najúspešnejší žiaci topoľčianskych škôl na ocenení Ďakovným listom Mesta Topoľčany. Naši žiaci medzi nimi nesmú chýbať. 24. júna 2014 sa opäť tí najšikovnejší zo šikovných stretli v zasadačke Mestského úradu v Topoľčanoch, kde z rúk primátora mesta, Ing. Baláža, prevzali Ďakovné listy a drobné odmeny za úspechy, ktoré dosiahli počas uplynulého školského roka v prírodovednej, humanitnej, umeleckej a športovej oblasti.
Sadenie, presádzanie a siatie so 7.A v predmete svet práce
26.06.2014 - Mgr. Libuša BalážováDruhý polrok školského roka 2013/2014 medzi nadanými žiakmi 7.A triedy bol v predmete svet práce vo veľkej miere popretkávaný praktickými činnosťami. Naša škola sa nesie v znamení Zelenej školy, a aj preto sa žiaci snažili dokázať, ako im na prírode záleží a ako ju majú radi.
Obhajoby ročníkových prác v 1. až 4. ročníku
27.06.2014 - Mgr. Zuzana LukáčováKoniec školského roka bol pre žiakov 1.A, 2.A, 3.A a 4.A očarujúci aj preto, že prezentovali a obhajovali svoje ročníkové práce. Celý rok mali na to, aby si podľa vlastného záujmu vybrali tému, ktorá ich zaujíma. Potom spracovali projekt, kde preukázali, čo sa k vybranej téme dozvedeli, aké zaujímavé informácie nazbierali. Museli prečítať veľa literatúry, prezrieť veľa obrázkov, navštíviť výstavy, múzeá, zámky..., aby na konci školského roka svojim spolužiakom a pani učiteľkám prezentovali svoje vedomosti.
V Kalokagatii a v Župnej olympiáde 3. miesta
26.06.2014 - Mgr. Tomáš KováčikTrnava aj v tomto roku usporiadala Kalokagatiu ako medzinárodnú školskú olympiádu v dňoch 19. a 20. júna 2014. ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch reprezentovali v speed badmintone Martin Gešnábel 9. C a Martina Hatalová 7. A, ktorý obsadili 3. miesto. Z ich strany nechýbala veľká snaha, ale súťaž mala vysokú úroveň a pre Martinu Hatalovú to bol prvý turnaj na tejto vekovej úrovni.
Máme novú kráľovnú
25.06.2014 - Mgr. Libuša BalážováPo roku sme sa opäť stretli v školskej knižnici na slávnostnej korunovácii kráľovnej čítania siedmeho ročníka celoročnej čitateľskej súťaže. Stala sa ňou žiačka 4.D triedy Alexandra Bajzíková, ktorá vystriedala doterajšieho kráľa J. Medeka.
Nezabudnuteľný výlet 9.B
24.06.2014 - Mgr. Libuša BalážováSa spája s úchvatnou prírodnou panorámou Jasenskej doliny, kde žiaci 9. B triedy strávili tri skvelé dni plné dobrodružstiev. Zobudení do slnečného rána vzali batohy na plecia, kufre do rúk a vo veselej nálade odcestovali vlakom do obce Košťany nad Turcom.
Druhýkrát v celoslovenskom kole biologickej olympiády
24.06.2014 - Mgr. Libuša BalážováCeloslovenské kolo biologickej olympiády, kategórie E, je rozdelené na dva dni. Počas prvého sa koná písomná časť súťaže: test a určovanie prírodnín. Druhý deň je venovaný ústnej a praktickej časti. Súťaž je oživená programom: terénnou vychádzkou do Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla a prehliadkou expozícií Prírodovedného múzea SNM.
Stretnutie starovekých civilizácií
25.06.2014 - Mgr. Zuzana LukáčováV 3.A sa odohralo vzácne stretnutie. Stretli sa tam predstavitelia jednotlivých starovekých civilizácií. Vzácnu návštevu hostili na území Veľkomoravskej ríše Slovania, ktorí privítali hostí chlebom a soľou. Návštevníci prišli z praveku, Egypta, Grécka, Ríma, ba aj Vikingovia sa zúčastnili na tejto konferencii.
9.A ďakuje učiteľom
22.06.2014 - Mgr. Libuša BalážováMilí učitelia! Celých deväť rokov ste nás sprevádzali na našej ceste poznania. Stali ste sa našou druhou rodinou. Pamätáte sa ešte na ten deň, keď sme vkročili do tejto školy ako maličkí prváčikovia? Pomáhali ste nám od krivolakých čiarok až po roztrasené písmená abecedy. Po písmenách prišli nové slová a po nich vety, ktorými sa dnes snažíme vyjadriť veľkú vďaku za vašu námahu. Napokon sme sa dostali na druhý stupeň. Prišli namáhavejšie predmety, s nimi noví učitelia i pár schodov navyše.