Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Hádzanárky v majstrovstvách okresu na 4. mieste
23.04.2015 - Mgr. Tomáš KováčikV hádzanárskej športovej hale v Topoľčanoch sa 10. apríla 2015 uskutočnili majstrovstvá okresu Topoľčany základných škôl v hádzanej žiačok. Okrem ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch sa jej zúčastnili aj štyri základné školy – ZŠ Hollého Topoľčany, ZŠ sv. Ladislava Topoľčany, ZŠ Škultétyho Topoľčany a ZŠ Solčany.
Jazykový kvet – krajské finále
21.04.2015 - Mgr. Libuša Balážová17. apríla 2015 sa v Kongresovej hale SPU v Nitre uskutočnilo krajské finále 5. ročníka súťaže v šiestich jazykoch v dvoch vetvách poézia & próza a dramatický prejav „Jazykový kvet“. Našu školu v ňom reprezentovali víťazi semifinálového kola podľa svojich kategórií.
Úspechy v šachovej lige žiakov okresu Topoľčany
20.04.2015 - Mgr. Tomáš KováčikCentrum voľného času v Topoľčanoch usporiadalo dňa 10. apríla 2015 šachovú ligu žiakov okresu Topoľčany. Zúčastniť sa jej mohli šachové družstvá žiakov základných škôl a každá škola mohla vyslať až dve družstvá s podmienkou, že v každom muselo byť jedno dievča. Tejto šachovej súťaže sa zúčastnilo päť základných škôl a tri z nich vrátane Tribečskej súťažili s dvomi družstvami.
Hádzanári Tribečskej so striebrom z majstrovstiev okresu
20.04.2015 - Mgr. Tomáš KováčikDňa 9. apríla 2015 sa v topoľčianskej hádzanárskej hale uskutočnili majstrovstvá okresu Topoľčany v hádzanej žiakov základných škôl. Zúčastnilo sa ich päť základných škôl a hralo sa systémom každý s každým s týmito výsledkami Tribečskej: ZŠ Hollého 5 : 2, ZŠ Gogoľova 4:3, ZŠ Škultétyho 3:11 a ZŠ Kovarce 2:2.
Mandala pre Alexa
20.04.2015 - Mgr. Tomáš KováčikV našej škole sa v uplynulom polroku konala zbierka plastových uzáverov pre trojročného Alexa Uhera z Košíc, ktorý má diagnózu detská mozgová obrna v kvadruparetickej forme, čo znamená, že nemôže chodiť a hrať sa rovnako ako jeho malí rovesníci. Plastové uzávery vykupujú zberné suroviny a získané peniaze umožňujú Alexovi absolvovať individuálne cvičenia a liečebné pobyty zamerané na metódu TheraSuit (neurostimulácia – prebudenie svalov).
Slávik Slovenska 2015 – školské kolo
18.04.2015 - Mgr. Libuša BalážováDňa 16. apríla 2015 sa uskutočnil už jubilejný 25. ročník celoslovenskej súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Do školského kola sa prihlásilo 34 malých i veľkých spevákov. Súťažili v troch kategóriách: I. kategória (1., 2. a 3. roč.), II. kategória (4., 5. a 6. roč.), III. kategória (7., 8. a 9.roč.).
My photo album – náš prvý projekt z anglického jazyka
17.04.2015 - Mgr. Tomáš KováčikV priebehu mesiaca apríl 2015 žiaci 3. C a 3. D triedy pracovali na svojich prvých projektoch z anglického jazyka. Projekty boli zamerané na podanie informácií o svojej rodine a priateľoch.
Okresné kolo biologickej olympiády
15.04.2015 - Mgr. Libuša BalážováVo štvrtok 9.4.2015 sa v Základnej škole sv. Ladislava v Topoľčanoch uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády – kategória E. Tradične sa súťažilo v troch kategóriách: botanika, zoológia a geológia.
Top Talent 2015
13.04.2015 - Mgr. Libuša BalážováDňa 12. apríla 2015 sa v divadelnej sále Spoločenského domu v Topoľčanoch predstavili mladí talentovaní žiaci topoľčianskych základných škôl a OG Topoľčany. Uskutočnila sa finálová prehliadka 20. ročníka súťaže mladých talentov Top Talent 2015. Tohtoročnej finálovej prehliadky sa zúčastnili finalisti z týchto základných škôl: ZŠ Tribečská, OG Topoľčany, ZŠ Škultétyho, ZŠ Gogoľova, ZŠ Hollého a ZŠ sv. Ladislava.
Trenčiansky robotický deň 2015
17.04.2015 - Ing. Rastislav GažiV dňoch 31.3. – 1.4.2015 sa v Trenčíne na výstavisku Expo Center a. s. v pavilónoch 5, 6 a 7 konal už 10. ročník súťažnej prehliadky robotov Trenčiansky robotický deň 2015. Na prehliadke boli prítomné súťažné tímy – robotické krúžky z celého Slovenska a Českej republiky.
ZENIT – Domáca súťaž číslo 2 – Mechatronika
15.04.2015 - Ing. Rastislav GažiCeloslovenské kolo Mladý mechatronik – Zenit – Domáca súťaž č.2 sa uskutočnila 24. – 25. marca 2015 v priestoroch SPŠ v Leviciach. Cieľovou skupinou motivačných súťaží boli žiaci 5., 6., 7., 8. a 9. ročníka ZŠ. Súťažné zadania sú zostavené pre zmiešané dvojčlenné tímy žiakov ZŠ a SŠ. Práve v tom je výnimočnosť týchto aktivít – tvorivou, zážitkovou, hravou formou blízkou vekovému vnímaniu žiakov priblížiť obsah a ciele odborného vzdelávania. Jednou z aktivít, ktoré sú zamerané na prácu s talentami je aj súťaž Mladý mechatronik, ktorej sa už po druhýkrát zúčastnili aj žiaci našej školy.
ZENIT – Domáca súťaž číslo 1 – Robotika
15.04.2015 - Ing. Rastislav GažiDruhým ročníkom pokračuje národný projekt „Podpora profesijnej orientácie žiakov základných škôl“ a jednou z aktivít je opäť ZENIT v kategórii robotika, strojárstvo – ručné obrábanie, tvorba web stránok – zameranie súťažných tém na fyziku, informatiku, robotiku a techniku v jednej kategórii spoločného tímu žiakov základnej a strednej školy.
Mladšie žiačky vo vybíjanej do okresného finále
10.04.2015 - Mgr. Tomáš KováčikV školskom roku 2014/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo aj súťaž vybíjanej družstiev žiačok základných škôl a osemročných gymnázií, ktorej sa mohli zúčastniť žiačky narodené 1. 1. 2002 a mladšie Z poverenia Okresného úradu Nitra, odboru školstva súťaž zabezpečuje ZŠ s MŠ Gogoľova Topoľčany.
Piataci s ôsmakmi videli, zažili, vyrobili a všeličo sa dozvedeli...
13.04.2015 - Mgr. Tomáš KováčikPiataci s ôsmakmi sa rozhodli predĺžiť si veľkonočné prázdniny. V stredu 8. apríla nastúpili do autobusu – smer Banská Štiavnica. Tešili sa na všetky zastávky, ktoré si vopred naplánovali. Na prvej videli, na druhej zažili aj vyrobili a na poslednej sa veľa dozvedeli.
Marcové čítanie
06.04.2015 - Mgr. Zuzana LukáčováUž tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Kniha, najväčší priateľ človeka, od vynálezu kníhtlače patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Na prvom stupni počas celého marca prebiehali priebežne rôzne aktivity. Čítalo sa viac ako obvykle. Deti si pozvali do školy rodičov, aby spoločne s nimi čítali rôzne druhy kníh.