Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Letný denný tábor Chill
30.08.2016 - Mgr. Tomáš KováčikCez prázdniny v dňoch od 8. do 12. augusta 2016 škola na týždeň ožila. Deti, prihlásené do letného denného tábora, sa stretli so svojimi animátormi Majkou a Tomášom, aby sa zabavili so svojimi kamarátmi.
Koncoročné posedenie na Kostríne
01.07.2016 - Mgr. Tomáš KováčikUž tradične pedagógovia i prevádzkoví pracovníci našej školy končia školský rok aj rozlúčkovým posedením. V predposledný deň pred prázdninami sme si posedeli a priateľsky podebatovali v peknom a príjemnom prostredí salaša Kostrín. Pri chutnom menu, teplých i studených nápojoch, dobrej káve v štýlovo zariadenom interiéri a exteriéri salaša všetci v skupinkách bilancovali a prehodnocovali to, čo priniesol uplynulý školský rok.
Ročníkové práce v 3. B triede
01.07.2016 - Mgr. Zuzana LukáčováPosledné júnové týždne patrili prezentácii ročníkových prác žiakov 3. B triedy. Celý rok mali na to, aby si podľa vlastného záujmu vybrali a spracovali tému.
Pitva v 9. C
01.07.2016 - Mgr. Tomáš KováčikBlížiaci sa koniec školského roka priniesol na hodinu biológie zaujímavú pomôcku. Žiačka Simonka Strejčková (9. C) získala za pomoci práce svojho otca maternicu prasiatka. Táto cenná pomôcka nám ukázala, že prasiatka majú veľkosť, ale hlavne tvar maternice úplne odlišný od človeka.
Prvá pomoc v siedmych a deviatych ročníkoch
01.07.2016 - Mgr. Tomáš KováčikNaša škola získala tento školský rok vynikajúcu učebnú pomôcku – resuscitačnú figurínu s programom, ktorý žiakom, ale aj vyučujúcim názorne znázorní, či podávajú prvú pomoc správne alebo nie.
Ochrana prírody na etike
01.07.2016 - Mgr. Tomáš KováčikMožno si niektorí z vás myslia, že na etickej výchove sa žiaci venujú iba komunikácii a rozvíjaniu medziľudských vzťahov pomocou rôznych aktivít a hier. Naozaj to tak väčšinou je. Žiaci piateho ročníka a 6. A sa ale v rámci tematického celku Etické aspekty ochrany prírody venovali aj pomoci prírode.
Rozlúčka s futbalovými majsterkami s ukončením základnej školskej dochádzky
29.06.2016 - Mgr. Tomáš KováčikS ukončením základnej školskej dochádzky nastala na konci školského roka aj turnajová rozlúčka s florbalovými majsterkami, ktoré vynikajúco reprezentovali školu niekoľko rokov. Hlavne okolo žiačok súčasnej 9. B triedy bol vytvorený silný kolektív florbalového družstva, ktoré sa stalo v kategórii starších a mladších žiačok trojnásobným majstrom Nitrianskeho kraja, ešte viacnásobným majstrom okresu Topoľčany a trojnásobným účastníkom Majstrovstiev Slovenska.
Olympiáda 2. stupňa v kolektívnych športoch
29.06.2016 - Mgr. Tomáš KováčikDňa 27. júna 2016 sa uskutočnila olympiáda 2. stupňa v kolektívnych športoch. Boli do nej zapojení žiaci a žiačky všetkých tried na druhom stupni. Vzhľadom na nízky počet žiakov či žiačok v A triedach, viaceré boli spojené do jedného družstva v nižšom či vyššom ročníku. Chlapci všetkých tried a ročníkov súťažili v malom futbale. Dievčatá v 5. a 6. ročníku súťažili vo vybíjanej a siedmačky až deviatačky si zmerali sily v basketbale.
Volavkine výtvarné dni 2016
29.06.2016 - Mgr. Tomáš KováčikDňa 28. júna 2016 sa v exteriéroch penziónu Dolina v Horných Lefantovciach uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže Volavkine výtvarné dni 2016 spojené s vernisážou súťažných výtvarných prác. Práce žiakov boli na vynikajúcej úrovni, preto odborná porota, v zložení akad. maliara Igora Bencu a Mgr. Igora Pargáča, mala neľahkú úlohu vybrať tie najlepšie.
VI. Školská olympiáda – I. stupeň
29.06.2016 - Mgr. Tomáš KováčikBlíži sa koniec školského roka a k jeho záveru už tradične patrí významné športové podujatie. Dňa 24. júna 2016 sa uskutočnil na ZŠ Tribečská v poradí VI. ročník Školskej olympiády pre deti I. stupňa ZŠ.
Úspešný júnový zber papiera
29.06.2016 - Mgr. Tomáš KováčikV dňoch od 20. do 24. júna 2016 sa uskutočnil pravidelný zber papiera na konci školského roka. Keďže len nedávno bol tiež, bol aj tento zber úspešný, veď celkove sa nazbieralo takmer 5 ton papiera.
Exkurzia Bojnice a Veľké Bielice
01.07.2016 - Mgr. Tomáš KováčikDňa 23. júna 2016 sa žiaci 5. A a 6. B v sprievode svojej triednej učiteľky a triedneho učiteľa vybrali do Bojníc za poznaním. V ranných hodinách navštívili Múzeum praveku Bojnice, ktoré je považované za najvzácnejšiu lokalitu sídla neandertálskeho pračloveka na Slovensku. Žiaci mali možnosť vykročiť do dávnych dôb histórie nášho ľudského rodu, kedy sa každý deň tvrdo zápasilo o holý život. Objavovali tajomnú dobu pravekých neandertálcov...
Michaela Krajčová tretia vo viacboji na Majstrovstvách Slovenska
29.06.2016 - Mgr. Tomáš KováčikDňa 18. júna 2016 sa uskutočnili 21. Majstrovstvá Slovenska v letnom viacboji všestrannosti. Zúčastnili sa ich žiaci a žiačky, ktorí dosiahli popredné umiestnenie na jednotlivých okresných majstrovstvách.
Śportové hry topoľčianskych základných škôl
29.06.2016 - Mgr. Tomáš KováčikZákladné školy v Topoľčanoch venujú dosť veľký priestor športovej a telesnej výchove až nad rámec základných učebných povinností a týždennej dotácie vyučovania tohto predmetu. Ku koncu školského roka 16. júna 2016 ZŠ na Hollého ulici v Topoľčanoch usporiadala športové hry základných škôl, kotré spravuje mesto Topoľčany.
Horné Požitavie – Obyce
29.06.2016 - Mgr. Tomáš KováčikMartina Babalu, šikovného šiestaka, netreba žiakom ani učiteľom našej školy nijako zvlášť predstavovať. Tento školský rok sa stal úspešným riešiteľom celoslovenského kola matematickej olympiády a aj celoslovenského kola biologickej olympiády v sekcii geológia.