Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

K začiatku školského roka 2014/2015
25.08.2014 - Ing. Rastislav GažiSlávnostné otvorenie nového školského roka 2014/2015 sa uskutoční na školskom dvore Základnej školy, Tribečská 1653/22 v Topoľčanoch 2. septembra 2014 o 8.30 hod. V prípade nepriaznivého počasia sa žiaci sústredia vo svojich triedach. Činnosť v ŠKD sa začne od 3. septembra 2014. Školská jedáleň poskytuje obedy od 3. septembra 2014.
Športový rok Tribečskej 2013/2014
26.08.2014 - Mgr. Tomáš KováčikZákladné i stredné školy sa už pripravujú na nový školský rok, ale pri jeho príprave a základnom pláne školy na ďalších desať mesiacov vychádzajú aj z výsledkov a úspechov za posledný školský rok 2013/2014 na všetkých úrovniach, v ktorých sa hlavne základné školy prezentujú v okresnom, krajskom i celoslovenskom meradle.
RoboCup 2014 - piate MS robotikov z Tribečskej
02.09.2014 - Ing. Rastislav GažiV dňoch 19.– 25. júla 2014 sa konal 18. ročník Majstrovstiev sveta v robotike RoboCup 2014 v João Pessoa v Brazílii. Robotické tímy našej školy si vybojovali postup v disciplíne robotický futbal až v dvoch kategóriách. Tím XLC v kategórii Open League a tím XLC Padawans v kategórii Light Weight Secondary. Tím XLC získal titul majstra Slovenska v robotickom futbale už po piatykrát za sebou. Robotické tímy už čosi o príprave na takéto MS vedeli vďaka skúsenostiam z predchádzajúcich rokov. Po rakúskom Grazi v roku 2009, Singapure, Istanbule, Mexiku, Eindhovene to boli už šieste MS, na ktoré sa kvalifikovali, ale piate s účasťou.
Zamestnanci školy sa lúčili so školským rokom
30.06.2014 - Mgr. Libuša BalážováDefinitívnu bodku za školským rokom 2013/2014 dalo 30. júna 2014 rozlúčkové posedenie v peknom prírodnom prostredí penziónu Dolina v Horných Lefantovciach. Po vyhodnocovacej porade sa učitelia a prevádzkoví pracovníci školy odobrali na určené miesto, aby sa pred nastávajúcimi letnými prázdninami primerane rozlúčili a popriali si príjemné dovolenky.
Školský rok sme ukončili dôstojne a slávnostne
28.06.2014 - Mgr. Libuša BalážováDnes 27. júna 2014 sa žiaci a učitelia našej školy rozlúčili so školským rokom 2013/2014. S koncom roka už tradične prichádza rozdávanie vysvedčení a hodnotenie výsledkov žiackej práce, správania, ich tvorivých síl a snaženia. Tento rok si na našej škole prevzalo vysvedčenie 637 žiakov.
Smutno-veselé lúčenie v 9.A
27.06.2014 - Mgr. Libuša BalážováPredposledný deň školského roka sa niesol v 9.A triede jednak v znamení už radostného očakávania prázdnin, jednak v závane nostalgie a smútku, pretože v nasledujúci posledný deň pred prázdninami nás čakala definitívna rozlúčka. Koncoročné posedenie sa konalo za finančnej podpory rodičov – zastupovala ich pani triedna dôverníčka Janka Čanigová a aktívna „mamička“, kolegyňa Mgr. Andrea Rybanská.
Béčkari už došli ...
27.06.2014 - Mgr. Libuša BalážováTorta je rozkrájaná, dnes sa končí naša spoločná cesta. Smiech sa stratil, zostali po nás prázdne miesta, na zemi zvyšok roztrúsenej kriedy... V pamäti zbierame vzácne okamihy a v ušiach nám znie ozvena školského zvonenia. Poslednou stránkou triednej knihy zatvárame život – krásnych 9 rokov.
Naši ocenení
26.06.2014 - Mgr. Libuša BalážováStalo sa už takmer zvykom, že sa v júni stretnú najúspešnejší žiaci topoľčianskych škôl na ocenení Ďakovným listom Mesta Topoľčany. Naši žiaci medzi nimi nesmú chýbať. 24. júna 2014 sa opäť tí najšikovnejší zo šikovných stretli v zasadačke Mestského úradu v Topoľčanoch, kde z rúk primátora mesta, Ing. Baláža, prevzali Ďakovné listy a drobné odmeny za úspechy, ktoré dosiahli počas uplynulého školského roka v prírodovednej, humanitnej, umeleckej a športovej oblasti.
Sadenie, presádzanie a siatie so 7.A v predmete svet práce
26.06.2014 - Mgr. Libuša BalážováDruhý polrok školského roka 2013/2014 medzi nadanými žiakmi 7.A triedy bol v predmete svet práce vo veľkej miere popretkávaný praktickými činnosťami. Naša škola sa nesie v znamení Zelenej školy, a aj preto sa žiaci snažili dokázať, ako im na prírode záleží a ako ju majú radi.
Obhajoby ročníkových prác v 1. až 4. ročníku
27.06.2014 - Mgr. Zuzana LukáčováKoniec školského roka bol pre žiakov 1.A, 2.A, 3.A a 4.A očarujúci aj preto, že prezentovali a obhajovali svoje ročníkové práce. Celý rok mali na to, aby si podľa vlastného záujmu vybrali tému, ktorá ich zaujíma. Potom spracovali projekt, kde preukázali, čo sa k vybranej téme dozvedeli, aké zaujímavé informácie nazbierali. Museli prečítať veľa literatúry, prezrieť veľa obrázkov, navštíviť výstavy, múzeá, zámky..., aby na konci školského roka svojim spolužiakom a pani učiteľkám prezentovali svoje vedomosti.
V Kalokagatii a v Župnej olympiáde 3. miesta
26.06.2014 - Mgr. Tomáš KováčikTrnava aj v tomto roku usporiadala Kalokagatiu ako medzinárodnú školskú olympiádu v dňoch 19. a 20. júna 2014. ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch reprezentovali v speed badmintone Martin Gešnábel 9. C a Martina Hatalová 7. A, ktorý obsadili 3. miesto. Z ich strany nechýbala veľká snaha, ale súťaž mala vysokú úroveň a pre Martinu Hatalovú to bol prvý turnaj na tejto vekovej úrovni.
Máme novú kráľovnú
25.06.2014 - Mgr. Libuša BalážováPo roku sme sa opäť stretli v školskej knižnici na slávnostnej korunovácii kráľovnej čítania siedmeho ročníka celoročnej čitateľskej súťaže. Stala sa ňou žiačka 4.D triedy Alexandra Bajzíková, ktorá vystriedala doterajšieho kráľa J. Medeka.
Nezabudnuteľný výlet 9.B
24.06.2014 - Mgr. Libuša BalážováSa spája s úchvatnou prírodnou panorámou Jasenskej doliny, kde žiaci 9. B triedy strávili tri skvelé dni plné dobrodružstiev. Zobudení do slnečného rána vzali batohy na plecia, kufre do rúk a vo veselej nálade odcestovali vlakom do obce Košťany nad Turcom.
Druhýkrát v celoslovenskom kole biologickej olympiády
24.06.2014 - Mgr. Libuša BalážováCeloslovenské kolo biologickej olympiády, kategórie E, je rozdelené na dva dni. Počas prvého sa koná písomná časť súťaže: test a určovanie prírodnín. Druhý deň je venovaný ústnej a praktickej časti. Súťaž je oživená programom: terénnou vychádzkou do Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla a prehliadkou expozícií Prírodovedného múzea SNM.
Stretnutie starovekých civilizácií
25.06.2014 - Mgr. Zuzana LukáčováV 3.A sa odohralo vzácne stretnutie. Stretli sa tam predstavitelia jednotlivých starovekých civilizácií. Vzácnu návštevu hostili na území Veľkomoravskej ríše Slovania, ktorí privítali hostí chlebom a soľou. Návštevníci prišli z praveku, Egypta, Grécka, Ríma, ba aj Vikingovia sa zúčastnili na tejto konferencii.