Prevencia kriminality

 
Chránime deti pred násilím

Vážení zákonní zástupcovia! Dňa 25.10.2023 Vám bola zaslaná na EduPage informácia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch - Oddelenie ochrany detí pred násilím - Sekcia rodiny - dáva do pozornosti v prípade potreby e-mailovú adresu: chranimedeti@minv.sk . V prípade potreby dávame do pozornosti aj kontaktné údaje na OOPZ Topoľčany: ooto.topolcany@minv.sk , telefonický kontakt: 0961353705
Varovanie pred nebezpečnou skupinou na Whatsapp

Vážení zákonní zástupcovia! Dovoľujeme si Vás informovať a upozorniť na nebezpečnú skupinu "Pridej co nejvíc lidí" na platforme Whatsapp. Všetky informácie Národného bezpečnostného úradu SK - CERT nájdete v priloženom dokumente.