Pozitívne na Tribečskej

Pozitívne na Tribečskej je názov rozvojového projektu
Zdravie a bezpečnosť v školách 2017,
ktorý na našej škole prebiehal od októbra do decembra 2017.
Uvedomujeme si, že zdravý životný štýl a ochrana telesného a duševného zdravia žiakov sú základnou podmienkou
zdravého vývinu detí a musia byť včlenené do výchovno-vzdelávacieho procesu hravou, nenútenou formou.
Prostredníctvom tohto projektu sme sa snažili venovať týmto témam počas 5 tematických týždňov.

Týždeň pozitívneho myslenia

Aktivity: - rozhlasová relácia v školskom rozhlase - tvorba záložiek do kníh s motivačnými citátmi - tvorba posterov na tému Dnes je skvelý deň, pretože... - vytvorenie videa na tému Dnes je skvelý deň, pretože... - motivačné aktivity na úvod vyučovacích hodín
Týždeň vďačnosti

Aktivity: - triednické hodiny na tému vďačnosti - kartičky vďačnosti spolužiakov - výroba papierových listov stromu - stavanie Stromu vďačnosti
Týždeň úsmevu

Aktivity: - rozhlasová relácia školského rozhlasu - Deň úsmevu v ŠKD - súťaž v kreslení smajlíkov - výstava smajlíkov v školskej knižnici a na chodbách školy - prednášky školskej psychologičky pre žiakov  aktivity preventívneho programu Unplugged v 7. ročníku na tému Neboj sa prejaviť
Týždeň zdravej desiatej

Aktivity: - zdravá desiata v triede - zdravá desiata v školskej jedálni - súťažný kvíz – Mýty a fakty stravovania - besedy s príslušníkom mestskej polície na tému Prevencia drogových závislostí
Týždeň medziľudských vzťahov a vzájomnej pomoci

Aktivity: - triednické hodiny o dobrých skutkoch - vystúpenie v domove sociálnych služieb Môj domov v Topoľčanoch - zbierka pre Karanténnu stanicu Topoľčany - besedy s príslušníkom mestskej polície na tému Prevencia rizikového správania  prednáška školskej psychologičky pre rodičov spojená s pracovnými dielňami
Nové knihy v školskej knižnici

Vďaka projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2017 sa nám podarilo doplniť knižný fond našej školskej knižnice o nových 50 kníh s tematikou zdravého životného štýlu, zdravého stravovania, bezpečnosti, pozitívneho myslenia, zvládania stresu a šikany. Knižky sú k dispozícii pre žiakov, ale aj zamestnancov školy.