Podpormé opatrenia

 
Podporné opatrenia

Podporné opatrenia pre žiakov poskytuje škola alebo školské zariadenie. Zámerom postupného zavádzania podporných opatrení je plnohodnotné zapájanie žiakov do výchovy a vzdelávania a rozvíjanie ich vedomostí, zručností a schopností. V prílohe je vám k dispozícii Katalóg podporných opatrení - stručný sprievodca. Plná verzia Katalógu podporných opatrení je k dispozícii na linku: https://podporneopatrenia.minedu.sk/katalog-podpornych-opatreni/