Projekt vzdelávania mimoriadne nadaných detíInteligencia je to,
čo nám zostane,
keď zabudneme,
čo sme sa naučili v škole...
Robotici

Sme žiaci práve končiacej 9.A. Chceme napísať niekoľko slov o našej práci a úspechoch v robotickom krúžku. Už vyše dvoch rokov sa aktívne venujeme robotike a chodíme do krúžku RoboLab, minimálne raz do týždňa. Vedúci krúžku – pán učiteľ, Ing. Gaži nás neraz prihlásil do súťaže, o ktorej sme sa dozvedeli iba pár dní pred samotnou súťažou. Napriek krátkemu času na prípravu sme si priniesli veľa výhier, a to všetko iba vďaka p. učiteľovi, ktorý nás veľmi veľa naučil a odovzdal nám myšlienku: "Ak neviete ako ďalej, musíte improvizovať." Samozrejme, v každej súťaži sa nám to zišlo, keďže nikdy nebolo času na stopercentnú prípravu.
Prezentácie ročníkových prác v V.A

Dňa 3. júna 2015 žiaci V.A prezentovali svoje ročníkové práce. Celý rok mali na to, aby si podľa vlastného záujmu vybrali a následne spracovali tému, ktorá ich najviac oslovila. K nej postupne zbierali informácie z rôznych zdrojov. Navštívili knižnicu, hľadali zaujímavosti v časopisoch, na internete, zostavovali dotazníky, zrealizovali výskum v teréne, cestovali do múzeí, ba dokonca pripravili ochutnávky vlastných receptov.
Triedy pre intelektovo nadané deti v školskom roku 2014/2015

V tomto školskom roku navštevuje našu školu celkom 637 žiakov. Z toho v triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa učí v ôsmich triedach 91 žiakov, 51 žiakov na 1. stupni a 40 na druhom stupni školy.
Obhajoby ročníkových prác v 1. až 4. ročníku

Koniec školského roka bol pre žiakov 1.A, 2.A, 3.A a 4.A očarujúci aj preto, že prezentovali a obhajovali svoje ročníkové práce. Celý rok mali na to, aby si podľa vlastného záujmu vybrali tému, ktorá ich zaujíma. Potom spracovali projekt, kde preukázali, čo sa k vybranej téme dozvedeli, aké zaujímavé informácie nazbierali. Museli prečítať veľa literatúry, prezrieť veľa obrázkov, navštíviť výstavy, múzeá, zámky..., aby na konci školského roka svojim spolužiakom a pani učiteľkám prezentovali svoje vedomosti.
Niekoľko slov o 9.A

9.A v školskom roku 2013/2014 opúšťa Tribečskú, venujme jej trochu pozornosti, pretože to bola výnimočná trieda so žiakmi so všeobecným intelektuálnym nadaním. Jej výnimočnosť spočívala v tom, že žiadni jej predchodcovia neprispeli do takej miery k dobrému menu školy, ako práve táto trieda.
Budúca právnička

Romana Čanigová sa už od štvrtého ročníka túži stať právničkou. Je ambiciózna, cieľavedomá a veľmi usilovná žiačka 9.A, ktorá ide za svojím cieľom tak, že už teraz študuje právnickú literatúru. Na vysvedčení sa jej nikdy neobjavila horšia známka ako jednotka, a to dokazuje aj úspechmi na viacerých predmetových olympiádach a súťažiach.
7.A prezentovala ročníkové práce

Siedmaci mali v piatok 20. júna veľký deň – prezentovali svoje ročníkové práce. Deti si vybrali rozličné témy, ktoré ich počas uplynulých mesiacov najviac oslovili a zaujali. Práce boli naozaj rôznorodé, pričom každá z nich bola podnetná a inšpirujúca.
Matěj Pavlík prekvapil spolužiakov

Zahĺbení do svojich povinností si žiaci v 9.A ani nevšimli, že sa medzi dvermi znenazdania objavil ich bývalý spolužiak Matěj Pavlík. Pricestoval z mesta Kopřivnice, aby navštívil školu, v ktorej chodil štyri roky do triedy so žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním. Vedomosti získané na Slovensku dobre zúročil, lebo na Gymnáziu vo Frenštáte pod Radhošťom sa mu výborne darí.
Nádejný programátor a expert v robotike

Šimon Varga, náš spolužiak, je tichý, skromný, rozumný chlapec, taktný, ohľaduplný a maximálne slušný. Hoci v predchádzajúcich ročníkoch sa na jeho vysvedčeniach objavila i nejaká dvojka, dnes patrí k najúspešnejším žiakom našej triedy. Patrí nie je ten správny výraz, pretože Šimon Varga je najúspešnejším spomedzi nás všetkých, ba dokonca najväčšia „žiacka hlava“ celej školy.
Všestranná Dominika

Dominika Trnovská je usilovná, talentovaná, cieľavedomá a ambiciózna žiačka z 9.A triedy. Vždy všetko vie, má samé jednotky, zúčastňuje sa rôznych predmetových olympiád, ale predovšetkým je nadaná recitátorka, moderátorka a možno aj budúca herečka.
Malá vedecká konferencia nadaných žiakov 2014

Dňa 13. 6. 2014 sa konal 5. ročník Malej vedeckej konferencie, na ktorej žiaci zo škôl pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov z celého Slovenska prezentovali svoje ročníkové práce. Konferencia sa uskutočnila v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene pod záštitou primátora Mesta Zvolen Ing. Miroslava Kuseina, rektora TU vo Zvolene Prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. a autorky Projektu APROGEN PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc..
Veľká florbalistka Michaela Žikavská

Po ôsmich úspešných rokoch Michaela Žikavská, žiačka 8.A triedy, opúšťa našu základnú školu. Jej meno bolo spomínané najmä v súvislosti s florbalovými súťažami, kde zožala veľa úspechov. Nielen tu sa však vedela preukázať, ale i na matematických, fyzikálnych olympiádach a iných súťažiach.
Prvý portál intelektovo nadaných žiakov základných škôl

Od septembra 2013 je v činnosti prvý portál intelektovo nadaných žiakov základných škôl s celoslovenskou pôsobnosťou. Prvoradým cieľom portálu IQKIDS.SK je informovať učiteľov, odborných zamestnancov CPPPa P, ako aj rodičov a verejnosť o existencii tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a aj o školách, v ktorých sa tieto deti vzdelávajú.
Triedy pre intelektovo nadané deti v školskom roku 2013/2014

V tomto školskom roku navštevuje našu školu celkom 638 žiakov. Z toho v triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa učí v ôsmich triedach 89 žiakov, z toho 51 na 1. stupni a 38 na druhom stupni školy.
„Vždyjednotkárka“ Eliška Bakaľárová

9.A trieda. Takmer samí jednotkári a medzi nimi úplne najdokonalejšia jednotkárka Eliška Bakaľárová. Všetkých deväť rokov bez jedinej dvojky na vysvedčení. Jej pracovitosť, usilovnosť a dôslednosť bola ocenená prijatím na Gymnázium na Golianovej v Nitre. Medzi uchádzačmi o štúdium na prijímacích skúškach sa umiestnila na 3. mieste. Ako sa jej darilo na našej škole a čo robí vo voľných chvíľach sa dozviete v našom interview.