Niekoľko slov o 9.A

Reprezentovali školu v najrozličnejších súťažiach – športových, umeleckých, šachových, v rôznych predmetových olympiádach, v súťažiach v robotike a iných. Získali veľké množstvo ocenení a obsadili popredné miesta v okresných, krajských i celoslovenských kolách. Traja z nich – Romana Čanigová, Dominika Trnovská a Šimon Varga boli na konci školského roka ocenení Ďakovným listom MsÚ v Topoľčanoch.  (Spolu zo školy bolo ocenených 8 žiakov.) Veľmi dobré výsledky zaznamenávali i v prospechu. Priemerný prospech na konci 9. ročníka1,2. V Testovaní 9 (Monitor) dosiahli zo slovenského jazyka 90%, z matematiky 92% úspešnosť. Čo k tomu dodať? Už asi iba toľko, že to nie je  zásluha iba samotných žiakov, ale aj učiteľov, ktorí ich často krát museli k učeniu niektorých predmetov „dotlačiť“. (Je známe, že menšia lenivosť patrí k základnému vybaveniu nadaných detí :)). Spoločnými silami sme sa dopracovali k tejto vynikajúcej bilancii, na ktorú sme všetci hrdí.

Pred svojím odchodom sa žiaci 9.A navzájom takto predstavujú:

Romana Čanigová – sebavedomá žiačka s umeleckým nadaním na písanie príbehov, kreslenie a maľovanie obrazov. Maľuje akvarely a miluje také čítanie, kde môže unikať do iných svetov. Psy sú údajne jej životná láska, chodí s nimi často do hory, tiež ich berú s rodinou na poľovačky. Je veľmi výrečná, čo sa jej môže v budúcnosti hodiť, keďže chce byť právničkou alebo tlmočníčkou. Excelovala hlavne v prírodovedných predmetoch, i keď jednotky mala zo všetkých.

Po skončení ZŠ bude navštevovať Bilingválne gymnázium v Sučanoch.

Roman Kuník – nádejný hokejista alebo programátor. Obľubuje čítanie fantasy a hranie najmä počítačových hier. Zúčastňoval sa takmer pravidelne matematickej a fyzikálnej olympiády, športových súťaží – hokej, florbal. Získal 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže TakTik. Vo voľnom čase strieľa z luku alebo z kuše. Kedysi ho bavilo programovanie, teraz chová bojazlivú andulku.

Pokračovať vo vzdelávaní bude na Cirkevnom gymnáziu sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch.


Dominik Mikeska – cestovateľ, hokejista a možno budúci lekár, prezývaný Momo, je mládenec hotový do života. Poctivo chodí na hokejové tréningy už niekoľko rokov. O tom, že je pohybovo zdatný, svedčí aj titul venčekového kráľa, ktorý získal v tvrdej konkurencii na tanečnom parkete. Každoročne súťažil v geografickej olympiáde a dopracoval sa až do krajského kola. Školu reprezentoval i v športových súťažiach.

Študovať bude ďalej na Gymnáziu v Topoľčanoch.


Roman Ondruš – budúci fotograf alebo počítačový technik, sa veľmi rád zasmeje pri každej vhodnej príležitosti. Fotografovaniu sa venuje už od 7. ročníka, dokonca sa už dostavil i prvý úspech – ocenenie na výstave fotografií v Topoľčanoch. Okrem fotografovania trávi veľa času i na počítači pri hraní hier, ale aj pri práci s photoshopom, v ktorom sa snaží stále zdokonaľovať v upravovaní fotografií.

Z ponuky škôl si zvolil Obchodnú akadémiu v Topoľčanoch.


Patrik Röhman – bývalý hokejista a terajší zdatný atlét, vyniká takmer vo všetkých športových disciplínach. Nemá rád domáce úlohy, nosenie pomôcok do školy, obľubuje modrú farbu. Jeho veľké hobby je hranie náročných a logických počítačových hier. Občas si niečo zaujímavé prečíta, hlavne v časopisoch. Školu reprezentoval v športových súťažiach, najčastejšie vo florbale, v ktorom je dobrý.

Je budúci študent 1. ročníka Gymnázia v Topoľčanoch.

Adam Rybanský – výborný v matematike, ale aj v iných predmetoch a pohonná jednotka zábavy v triede. Jeho hyperaktivita ho niekedy zaviedla do problémov, z ktorých sa vždy šikovne vymotal. Má rád – počítačové hry, knihy, šach, spánok, bryndzové halušky, zelenú farbu, kúpaliská a hory. Rád sa bicykluje (i so zlomenou rukou), chodí von s kamarátmi a občas si zahrá stolný tenis. Školu reprezentoval v mnohých súťažiach, olympiádach a v šachu, kde získal 1. miesto v okresnom kole.

Je rozhodnutý pre štúdium na Gymnáziu v Topoľčanoch.

Dominika Trnovská – nadaná  recitátorka, moderátorka a usilovná žiačka, na ktorú sa učitelia počas celých deviatich rokov mohli spoľahnúť. Ochotne sa zúčastňovala všetkých súťaží, do ktorých ju učitelia "zatiahli", dokonca mala z toho radosť a dobrý pocit. Vo voľnom čase najradšej počúva hudbu a zdokonaľuje sa v angličtine. Okrem toho najviac obľubuje sladké palacinky a bedminton. Najlepšiu kamarátku našla v sestre, s ktorou trávi svoj voľný čas, spolu doma tancujú, vedú rozhovory na rozličné témy, spolu zdieľajú myšlienky i názory.

Spoľahnúť sa na ňu budú môcť i učitelia na Gymnáziu v Topoľčanoch.


Šimon Varga – robotik, programátor a matematik, každú svoju voľnú chvíľku venuje čítaniu fantasy literatúry, ale často si prečíta aj knižku o matematike, stále sa zdokonaľuje v programovaní. Občas sa mu zažiada urobiť niečo manuálne, tak píli a rúbe drevo, pečie koláče, modeluje a kreslí. Chcel by niekoho učiť matematiku a programovanie, ale nemá koho. Jeho životné krédo je: Dosiahnuť vnútorný pokoj. Pre školu a pre seba urobil maximum, čo je možné prečítať si na inom mieste.

Študovať bude na Cirkevnom gymnáziu sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch.

S touto triedou odchádza zo školy veľký žiacky „mozgový potenciál“ a značný vedomostný arzenál.

Želám vám moji (teraz už takmer bývalí) žiaci, aby ste svoje brilantné myslenie, dobrú pamäť, schopnosť rôznych myšlienkových operácií a tvorivosť dokázali využiť vo svojom ďalšom štúdiu i v budúcom živote. Som rada, že som mohla byť tak blízko vašej múdrosti a krásy.

Veľa zdravia a šťastia.... lúči sa s vami triedna učiteľka L. Balážová.


Roman Kuník, Šimon Varga, Mgr. L. Balážová, žiaci 9.A