SRRZ-RZ pri Základnej škole, Tribečská 1653/22, 955 01  Topoľčany

 
 

VEC: Žiadosť o poskytnutie cenovej ponuky

 

Vážený dodávateľ,

 

žiadame Vás o poskytnutie cenovej ponuky na dodanie a montáž kamerového systému na ZŠ Tribečská podľa podkladov uvedených v prílohe.

Ďalšie požiadavky:

Servis: prosím o informácie k  záručnému servisu. 

Predpokladaná dĺžka dodacej lehoty od prípadného zadania objednávky.

 

     Termín na predloženie cenovej ponuky je najneskôr do  24.11.2023. Cenové ponuky je potrebné doručiť v stanovenom termíne a to:

-        E - mailom na: rzzstribecska@gmail.com  v predmete označiť „Výberové konanie KAMERY“

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 30.11.2023.  Kontaktovať budeme iba úspešného uchádzača.

    

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok k vypracovaniu cenovej ponuky nás prosím kontaktujte emailom na adresu : rzzstribecska@gmail.com . 

S pozdravom

 

 

                                               Rodičovské združenie pri ZŠ Tribečská Topoľčany