Buďme gramotní aj finančne

Buďme gramotní aj finančne je názov rozvojového projektu - Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti
a výchovy k podnikaniu na rok 2017
,
ktorý na našej škole prebiehal 
v mesiacoch september – november 2017.
Hlavným cieľom bolo zabezpečiť vzdelávanie a odbornú prípravu pedagogických zamestnancov nižšieho stredného vzdelávania
v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti.

Do projektu bolo zapojených 29 pedagogických zamestnancov
a 337 žiakov druhého stupňa.

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov nižšieho stredného vzdelávania prebiehalo v priestoroch školy v popoludňajších hodinách pod vedením skúseného odborníka v oblasti finančnej gramotnosti Ing. Štefana Balážiho.
Finančná Odysea

Finančná Odysea je úžasná spoločenská hra, ktorú v množstve 6 kusov naša škola získala v rámci rozvojového projektu Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017. Autorom hry je MUDr. Milan Pavlík, ktorý v našu školu navštívil dvakrát, aby vzdelával nie len našich učiteľov, ale aj žiakov.
Nové knihy v školskej knižnici

V rámci projektu Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017 je knižný fond školskej knižnice.