Nové knihy v školskej knižnici
Knižničný fond bol obohatený o 71 kusov nových kníh v hodnote 360 € s tematikou finančnej gramotnosti.  Sú to nasledovné tituly, každý v niekoľkých exemplároch:

Kol.: Slovník finančnej gramotnosti Kroutil,

J.: Domáci rozpočet Pavlík,

M.: Základy finančného zdravia Bailey,

G.: Poznávame peniaze Reiterová,

M.: Finančná gramotnosť pre II. stupeň ZŠ