Školský časopis Tribečan

 

Aj školský časopis našej školy má už svoju dlhšiu tradíciu. V školskom roku 1971/72 zásluhou pána učiteľa Ladislava Trsťana začína vychádzať školský časopis vlastnej tvorby žiakov – Pozdrav.  V osemdesiatych rokoch minulého storočia svojou tvorbou prispievali talentovaní žiaci pod vedením pani učiteľky Jarmily Broschovej a PaedDr. Anny Godálovej do Zborníka žiackych prác. Od decembra 1991 sa žiakom i učiteľom na našej škole prihovára časopis s príznačným názvom Tribečan. Redakčný kolektív pri zrode tohto časopisu tvorili žiaci vtedajšej 8.A triedy pod vedením RNDr. Viery Glosovej a PaedDr. Ingrid Paulovičovej.


Redakčnú radu žiakov Tribečana viedli neskôr učiteľky slovenského jazyka a literatúry – Mgr. Soňa Kováčová, PhDr. Jana Červeňanská, Rastislava Macková a pán učiteľ Mgr. Gejza Sitkey.  Časopis poskytol tvorivý priestor hlavne pre žiakov, ktorí sa ho zmocňovali s oduševnením a novinárskou zanietenosťou rôznych žurnalistických žánrov. Tribečan vychádzal väčšinou dvakrát v školskom roku a pri jeho tvorbe sa uplatnili nielen žiaci matematických a N-tried, ale aj žiaci z ostatných, hlavne deviatych ročníkov.

Časopis sa venoval a venuje dianiu v škole, prináša profily vyučujúcich a úspešných žiakov, rôzne ankety, ale venuje sa aj oddychovým a zábavným rubrikám. V posledných 14 školských rokoch vychádzal Tribečan v priebehu desiatich mesiacov trikrát a jeho redakčnú radu vedie tento školský rok po desiatykrát Mgr. Tomáš Kováčik. 
Od školského roka 2021/2022 vychádza časopis každý druhý mesiac, teda päťkrát za školský rok. 

V školskom roku 2014/2015 v rámci projektu Komprax vyšlo špeciálne vydanie časopisu 3bečan Global News, zamerané na globálne témy a prezentáciu školy. Myšlienku "Škola vo svete, svet v škole" redakčný tím 3bečana spracoval v špeciálnom septembrovom vydaní s prílohou videokampane Sme jeden tím – Happy, podporujúcej rodovú, generačnú a etnickú spolupatričnosť žiakov našej školy.


Časopis Tribečan si už našiel miesto pri prezentácii života našej školy a jeho zostavovatelia dúfajú, že každé jeho nové číslo bude pripravované s príjemným očakávaním žiakov, učiteľov a azda aj niektorých rodičov.

Archív 2014/2015
Global News
December      
Veľká noc
Jún

Archív 2015/2016
December
Veľká noc
Jún


Archív 2016/2017
December
Jún (dvojčíslie)

Archív 2017/2018
December
Marec
Jún

Archív 2018/2019
December
Apríl (verzia na tlač)
Apríl 1. elektronické vydanie e3bečan
Jún e3bečan (aktuálne)

Archív 2019/2020
December
(Prerušenie školského vyučovania)

Archív 2020/2021
Október
December
Február
Apríl
Jún

Archív 2021/2022
Október
December
Február
Apríl
Jún

Archív 2022/2023
Október
December
Február
Apríl
Jún

Archív 2023/2024
Október
December
Február
Apríl
Jún

 
Žiacki redaktori 2023/2024
Zara Trenčanská, 5. A
Emily Parditková, 5. A
Alexandra Dudášová, 6. A
Dominik Pilát, 6. A
Zoja Krchňavá, 6. C
Melánia Martišková, 9. B
Tomáš Malec, 9. B
Mário Bartošek,9. B
Šimon Šupolík, 9. B
Dávid Masný, 9. B
Jakub Absolon, 9. B
Dominika Grežďová, 9. B


Žiacki redaktori 2022/2023
Absolon, Jakub, 8. B
Bartošek, Máriao, 8. B
Grežďová, Dominika, 8. B
Masný, Dávid, 8. B
Maceková, Monika, 8. B
Malec, Tomáš, 8. B
Martišková, Melánia, 8. B
Paulen, Lukáš, 8. B
Sloboda, Matej, 8. B
Šupolík, Šimon, 8. B
Dudášová, Alexandra, 5. A
Pilát, Dominik, 5. A
Mikušová, Karolína, 5. A
 

Žiacki redaktori 2021/2022
Jakub Absolon
Dávid Božik
Diana Krošláková
Tomáš Malec
Samuel Sarka
Bianka Spodniaková
Nadežda Stojková
Šimon ŠupolíkŽiacki redaktori 2020/2021

Mário Bartošek
Gréta Gogová
Monika Maceková
Tomáš Malec
Sebastián Schmizing
Bianka Spodniaková
Šimon Šupolík
Samuel Seleš
Katarína Bartošová
Nela Fekete
 

Žiacki redaktori 2019/2020
Bartošová, Katarína
Mallová, Emily
Vavrdová, Vanessa
Šupolík, Šimon
Malec, Tomáš
Spodniaková, Bianka
Stanková, Liliana
Seleš, Samuel
Velčický, Alexander
Matušíková, Natália
Kemeňová, Nina
Kleščová, Linda
Beláň, Martin
Šuriak, Martin
Javorková, Sofia
Petrová, Lucia
Horňaček, Karol