Školská jedáleň

Ku každej poriadnej škole patrí aj školská jedáleň. Jedáleň poskytuje stravovanie žiakom I., II. stupňa, učiteľom a ostatným zamestnancom našej školy ktorí majú záujem  o stravovanie. Pripravuje taktiež doplnkové stravovanie /desiatu/ pre žiakov.


Vedúca jedálne:
Renáta Božiková 
Pracovná doba: vedúca ŠJ - 7:30 - 15:30 hod.
Telefón: 038/ 5325002 - ústredňa
Mobil:
0918 62 67 87

 


Naša škola prešla na moderný spôsob riadenia kuchyne aj jedálne, evidovania stravníkov, normovania stravy, prihlásenie a odhlásenie stravníkov. 

Podstatnou zmenou pre vás bude odhlasovanie a vydávanie stravy cez čipové karty, resp. cez internetovú stránku školy.

  


Jedálny lístok


Informácie vedúcej jedálne

Odhlásenie a prihlásenie na stravu