Školský rok 2023/2024

Tento priečinok je vytvorený za účelom zjednodušenia hľadania najčastejšie požadovaných informácií a dokumentov. Veríme, že Vám pomôže. Aktuálne informácie a pokyny aj naďalej nájdete v záložke AKTUALITY, ktorú Vám odporúčame sledovať. Infomácie o aktivitách, podujatiach, úspechoch žiakov, výletoch a exkurziách nájdete v záložke Úvodná stránka a na FB školy Základná Škola Tribečská. 
Ponuka záujmových útvarov - doplnené

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! V prílohe nájdete aktuálnu doplnenú ponuku záujmových útvarov pre školský rok 2023/2024. V prípade záujmu je možné sa prihlásiť vedúcim záujmových útvarov do 20.09.2023. Ďakujeme!
Dôležité telefónne čísla

Vážení zákonní zástupcovia! Pre lepšiu prehľadnosť vám dávame do pozornosti v prílohe všetky dôležité telefónne čísla.
Rozvrh hodín - školský rok 2023/2024

Rozvrh hodín na školský rok 2023/2024 platný od 01.09.2023
Školský poriadok 2023/2024

Školský poriadok platný od 01.09.2023