Školská M - o čom to bude


Táto webstránka má povzbudiť žiakov školy, aby sa zaujímali aj o matematickú kultúru. Chceme na tomto mieste, v tejto rubrike uvádzať podnetné príspevky z histórie i súčasnosti toho, čo civilizované ľudstvo spoznalo v histórii matematiky. Ale aj to, čo sa postupne šírilo ako vyučovací predmet. Budeme prinášať informácie o svete školskej matematiky, o počtoch a merbe. Stránku pripravuje Mgr. Dušan Jedinák