Nádejný programátor a expert v robotike

Už dlhé roky sa umiestňuje na popredných priečkach matematickej olympiády a Pytagoriády. Nevynechal ani jedno kolo Maksa alebo Matematického klokana a vždy ako úspešný riešiteľ. Matematika však nie je to jediné, čo mu vynikajúco ide. Dvakrát sa zúčastnil okresného kola fyzikálnej olympiády, pričom ho oba razy vyhral. Tohto roku sa dokonca umiestnil na treťom mieste aj v krajskom kole. Keby ste sa ho spýtali, čo ho baví najviac, neodpovedal by vám matematika alebo fyzika, ale programovanie. Okrem toho, že už aj doma programuje vlastné hry, dosahuje veľké úspechy aj v robotických súťažiach. Svet vedy a techniky však nie je to jediné, čo ho baví. Veľmi rád sa odpúta od reálneho sveta čítaním. V škole využije každú voľnú minútku práve na čítanie kníh. A čo číta? Okrem učebníc matematiky najviac obľubuje fantasy literatúru. Už na prvom stupni bol žiakom, ktorý za celý školský rok prečítal najviac kníh. Knihy však nie sú to jediné, s čím sa priatelí. Hoci je trochu utiahnutejší, ku každému je priateľský, rád a ochotne pomôže. Je obdarený veľkou dávkou trpezlivosti a empatie či už voči spolužiakom, alebo svojim mladším súrodencom.

Výsledky v súťažiach:

Každoročne úspešný riešiteľ Matematického klokana, iBobra, Maksa
2. mieto v okresnom kole Pytagoriády (P5)

3. miesto v obvodnom kole matematickej olympiády (Z6)

1. miesto v obvodnom kole Pytagoriády (P7)
2. miesto v obvodnom kole matematickej olympiády (Z7)

1. – 3. miesto v obvodnom kole matematickej olympiády (Z8)
6. miesto v krajskom kole chemickej olympiády (8)
2. miesto Topvedam – biológia, geografia (8)
4. miesto v Robocup Slovensko – Záchranár (8)
Výherca súťaže „Topvedam 2013“ v kategórii vedecky korektná práca
1. miesto v obvodnom kole Pytagoriády (P8)
1. miesto v obvodnom kole fyzikálnej olympiády (F – 8)

Ďakovný list MsÚ v Topoľčanoch za rok 2012/2013


1. miesto v okresnom kole Chemickej olympiády (9)
1. miesto v okresnom kole Fyzikálnej olypiády (E - 9)
Účasť v súťaži „Mladý mechatronik“ v kategórii mechatronika (9)
Účasť na Festivale vedy a techniky (9) Cena vedcov (Topvedam) (9)
2. miesto v obvodnom kole chemickej olympiády (9)
2. miesto v súťaži „ZENIT“ v kategórií Robotika (9)
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády (9)
15. miesto v celoslovenskom kole logickej olympiády (9)
3. miesto v Robocup Slovensko – Záchranár (9)
1. miesto v celoslovenskom kole súťaže TakTik
3. miesto v celoslovenskom kole súťaže Labák, v tejto súťaži v jednom kole získal najviac bodov zo všetkých súťažiacich na Slovensku.

Navrhnutý na ocenenie Ďakovným listom MsÚ v Topoľčanoch za rok 2013/2014


Na Cirkevnom gymnáziu Vincenta de Paul v Topoľčanoch, kde jeho kroky od nového školského roku povedú, sa už akiste tešia na excelentného študenta, ktorý bude školu kvalitne reprezentovať a robiť jej dobré meno tak, ako to bolo na Tribečskej.

Nech sa ti naďalej darí, Šimon, prajeme veľa šťastia a úspechov...!


Dominika Trnovská a Romana Čanigová, 9.A