Projekt vzdelávania mimoriadne nadaných detíInteligencia je to,
čo nám zostane,
keď zabudneme,
čo sme sa naučili v škole...
Olympiáda nadaných žiakov 2011

Dňa 17. mája 2011 sme sa zúčastnili na 3. ročníku Olympiády pre nadaných žiakov, ktorú tento rok organizovala Základná škola Mariánska v Prievidzi. Našu školu zastupovali: Patrik Furák z 3.N, Denisa Rybanská zo 4.N, Michaela Žikavská z 5.A, Adam Rybanský zo 6.A a Dorota Košťálová zo 7.A.
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v 7.A

Zručnosti čítania a písania tvorili oddávna základ vzdelania človeka. Čítanie, písanie a počítanie – známe pod názvom trívium – patrili k učebným predmetom už v stredoveku. Dnes sú čitateľské kompetencie základom pre nielen základné školské vzdelávanie.
Interview s Jurajom Ronecom

Juraj Ronec je žiakom 7.A triedy. Do triedy pre nadané deti pristúpil neskôr a spočiatku sa mu nedarilo zapadnúť medzi nás spolužiakov, no nakoniec si k nám cestičku našiel. V piatom ročníku začal písať básne a neskôr prišli i prvé úspechy. Prečo začal písať poéziu, občas aj prózu a ešte i ďalšie veci o Jurajovi sa dozviete, keď si prečítate toto interview.
Nadanie je dar

Podľa odhadov sú vo svete dve až tri percentá ľudí s IQ nad 130. Presné číslo však nepozná nik. Aj v našej škole pracujeme už 12. rok s deťmi, ktoré majú takýto dar. Navštevujú triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. V tomto školskom roku chodí do týchto tried 94 žiakov, z toho 34 na 1. stupni a 60 žiakov na 2. stupni školy.
Michaela Vaníková

Už od začiatku bola Miška najlepšia žiačka našej triedy. Výborne sa učí, je šikovná, talentovaná, ale hlavne slušne vychovaná, taktná a úplne bezproblémová. Má však aj pochopenie pre svojich lenivých a menej ambicióznych spolužiakov, ktorých neraz zachránila požičaním zošita s úlohou alebo zakázanou radou pri písomke. Za to sme jej všetci, samozrejme, vďační. Kto by si však myslel, že Miška je v podstate len „bifľoška“, ktorá nepozná nič iné ako učenie, je rozhodne na veľkom omyle.
Ladislav Macko

Začnem slovami, ktorými by sa charakterizoval on sám: najkrajší, najlepší, najmúdrejší... Ja by som povedal niečo iné. Irónia a sarkazmus. To je Laďovi vlastné. Na uštipačné poznámky z jeho strany sme si už zvykli. Patrí to k nemu ako k slimákovi ulita... A preto je Laďo taký, aký je – svojský. Prečo? To neviem, ale dúfam, že mu to ostane, pretože ľudí podobných nášmu „Láďovi“ nie je veľa. Jednoducho, mať ho vo svojom kolektíve je zážitok. Nezmyselné hádky a kamarátske provokácie sú na dennom poriadku.
Michal Gašpár

Miško k nám prišiel až v piatom ročníku. No ako sa hovorí: „Lepšie neskoro ako nikdy.“ Máme veľké šťastie, že k nám zavítal práve on. Do Topoľčian sa nasťahoval až z ďalekého Prešova. Dlho som rozmýšľala, prečo je Mišo taký výnimočný. Ako jediné logické riešenie ma napadá práve to, že je z úplne iného kúta sveta ako chlapci, ktorých poznám. Mišo má, mal a viem, že vždy bude mať svoj vlastný názor. Keď sa v triede naskytol problém, Mišo vždy vedel, čo povedať a kedy svoje myšlienky vysloviť.
Malá vedecká konferencia

Detský úsmev, spokojný výraz tváre, zaujímavé témy a kvalitná prezentácia projektov tvorili príjemnú atmosféru celoslovenskej vedeckej konferencie žiakov s mimoriadnym nadaním. Konferencia sa konala dňa 18.6. 2010 na Gymnáziu pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, Bratislava.
Olympiáda nadaných žiakov 2010

Dňa 19. mája 2010 sa žiaci Dávid Pokus zo 4.N, Dominika Trnovská z 5.A, Roman Kuník z 5.A, Andrej Mrocek a Dorota Košťálová zo 6.A zúčastnili na Olympiáde pre nadaných žiakov, ktorá sa konala v Základnej škole A. Kmeťa v Leviciach.
Jakub Krošlák

Jakub Krošlák patrí už dlhšiu dobu k špičke našej školy v technických disciplínach a v technickom projektovaní, ktoré nás v posledných rokoch zasahuje intenzívne zo všetkých strán. Tie jeho úspechy neprišli úplne samy od seba. Je to jeho každodenná činnosť, vďaka ktorej získal v kolektíve s ďalšími našimi žiakmi významné úspechy od okresných súťaží až po celosvetové.
Peter Pavel Arthur Petráš

Arthur Petráš, žiak 6.A triedy, patrí medzi najúspešnejších žiakov v našej škole. Hlavne v prírodovedných súťažiach sa umiestňuje na popredných miestach v škole, v rámci okresu, kraja, a dokonca i celého Slovenska. Nedávno mal radosť z 1. miesta v okresnom kole zemepisnej olympiády (6), kde postúpil ako víťaz školského kola. Zapojil sa tiež do celoslovenskej súťaže EXPERT, kde patril medzi prvých sto úspešných riešiteľov. V informatickej súťaži iBobor získal 4. miesto na Slovensku.
Adam Kakula

Adam Kakula, žiak 6.A triedy, je výnimočný vo svojej všestrannosti a iste nepatrí medzi žiakov, ktorí nevedia čo s voľným časom. Je neuveriteľné, koľko dokáže stihnúť okrem školských povinností. Vynikajúce výsledky dosahuje nielen v škole, ale aj v týchto športoch: akvatlon, plávanie, cyklistika, florbal, atletika, t-ball, softtenis, bedminton. V školskom roku 2009/2010 úspešne reprezentoval našu školu: bedminton – 1. miesto MO – mladší žiaci, 1. miesto MO – starší žiaci, 3. miesto MK – mladší žiaci, softtenis – 1. miesto MO – dvojhra, 1. miesto MO – štvorhra, plávanie – 4. miesto MO – znak, 2. miesto – štafeta – 4 x 50m voľný spôsob, 2. miesto – štafeta 4 x 50m polohový pretek.
Nielen o Artušovi

Dostal som otázku o ľudskom nadaní, o talente. Dozvedel som sa, že je to prienik vysokých schopností, tvorivosti a motivácie. Dôkazom nadania má byť dosahovanie výnimočných výkonov (v danej oblasti) v porovnaní so svojimi rovesníkmi.
Dorotka Košťálová

Niekedy sa človek pozastaví nad tým, kde sa v tomto subtílnom, jemnom, nežnom a citlivom dievčatku berie toľko energie. A Dorka Košťálová, žiačka 6.A triedy, jej má naozaj veľa, mohla by ísť s ňou i na trh. Jej pracovný týždeň je veľmi bohatý na povinnosti. Okrem toho, že v škole dosahuje vynikajúci prospech, má i veľa rozličných záľub. Navštevuje Základnú umeleckú školu Ladislava Mokrého v Topoľčanoch – výtvarný odbor, tiež sa učí na tejto škole hrať na priečnej flaute a na klavíri. V ZUŠ-ke trávi časť skoro každého popoludnia.
Alicka Bakaľárová

Alicku Bakaľárovú veľmi predstavovať nemusíme. Je žiačkou našej školy už od prvej triedy. Mali by ste však vedieť o jej výtvarnom talente, ktorý je neobyčajný. Alicka navštevuje 8.A – triedu pre intelektovo nadané deti. Výborne sa učí, na samé jednotky. Z vyučovacích predmetov má najradšej matematiku, fyziku, chémiu a nemecký jazyk. Hlavne v matematike dosahuje pozoruhodné výsledky v súťažiach: Pytagoriáda, matematická olympiáda, Matematický klokan a MAKS.