Prezentácie ročníkových prác v V.A

Akým témam venovali pozornosť si môžete pozrieť v prílohe – Harmonogram ročníkových prác. Svoje ročníkové práce najskôr odovzdali v písomnej podobe. K ústnej obhajobe si vytvorili prehľadné prezentácie v Power Pointe doplnené fotografiami a obrázkami. Preukázali, čo sa o vybranej téme dozvedeli, aké nové poznatky získali. Pokúsili sa vyjadriť svoje názory, podať návrhy na riešenie problémov súvisiacich s témou ich práce, urobiť experimenty, predviesť praktické ukážky, odpovedať na zvedavé otázky spolužiakov a zároveň ich ponúknuť dobrotami vlastnej výroby. Práce boli rozmanité, pričom každá z nich bola podnetná a inšpirujúca.

Našich piatakov pri prezentáciách osobnou účasťou podporili pani riaditeľka Mgr. Gabriela Herodeková, p. Mgr. Dušan Jedinák, p. Mgr. Silvia Schmizingová, p. Mgr. Henrieta Knoblochová a samozrejme ich rodičia.

Počas jednotlivých vystúpení sa prítomní dozvedeli veľa nových faktov, dostali možnosť pýtať sa, čo ich zaujíma, prakticky si vyskúšať poskytovanie prvej pomoci na originálnych figurínach. Mali sme ich zapožičané od p. Galbavej, ktorá pracuje ako profesionálna záchranárka. Ďakujeme jej jednak za ne a jednak za názorné ukážky záchrany života – stabilizovaná poloha, masáž srdca, dusenie sa, šok ...

Za všetky odprezentované práce chlapcom i dievčatám patrí obrovská pochvala. Počas svojho veľkého dňa vytvorili skvelú atmosféru a podali úžasné výkony. 30. júna 2015 dostane každý z V.A triedy, spolu s vysvedčením, osvedčenie o vykonaní ročníkovej práce aj s prémiou.

Mgr. Miriam Sedláčeková