Robotici

Naša posledná celoslovenská súťaž RoboCup bola taktiež pre nás úspešná. Vyhrali sme 1. miesto v robotickej ruke a 3. miesto v robotickom futbale v kategórii Open League. Ako prebiehala naša príprava na súťaž? Posledný týždeň pred súťažou sme od rána do večera dorábali konštrukcie robotov, ktoré ešte neboli technicky dokonalé, a preto sme si museli podeliť prácu aj priamo na súťaži. Keďže náš tím sa volá XLC-Bardaci (babráci), tak aj náš program nebol celkom ukončený. Vo štvrtok 16.4.2015 sme sa vydali na cestu do Pustých Úľan, kde sa konala celoslovenská súťaž RoboCup. Spolu s bývalým žiakom našej školy Šimonom Vargom sme program začali robiť v noci pred dňom súťaže, dokončili sme ho približne 10 minút pred naším prvým robotickým futbalovým zápasom, takže na spánok (na stole) nám zostalo tiež asi 10 minút. Keď nás nečakane zavolalo vedenie súťaže na rozhovor o našich robotoch, boli sme tak trochu v pomykove, lebo sme nemali nič pripravené. Opäť nebola iná možnosť, ako použiť vetu pána učiteľa: "Musíte improvizovať." Nakoniec sme to nejako „obkecali“. Sme veľmi radi, že sme sa takto pekne umiestnili i na tejto poslednej súťaži.

Robotický krúžok nás baví natoľko, že určite v ňom neprestaneme účinkovať ani po skončení základnej školy a budeme ho navštevovať veľmi radi aj naďalej.

Ďakujeme za všetko, pán učiteľ.

Adam Mikula, Adam Herda