Prvý portál intelektovo nadaných žiakov základných škôl

Na spomínanej stránke nájdete množstvo rozhovorov, aktivít pre intelektovo nadaných žiakov, ale aj súborov informujúcich o vzdelávaní pedagogických zamestnancov a aplikovaných aktivitách pri práci so skupinou žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Počas školského roka portál prinesie množstvo informácií o možnostiach využitia a dostupnosti vhodných logických hračiek, možnostiach rozvoja jemnej motoriky, netradičných hrách a cvičeniach.

Nech sa páči, nahliadnite!                  www.iqkids.sk


Mgr. Zuzana Snopová