Triedy pre intelektovo nadané deti v školskom roku 2014/2015

1.A – 10 žiakov, triedna učiteľka: Mgr. Jana Gallasová
2.A – 16 žiakov, triedna učiteľka: Mgr. Martina Majtánová
3.A – 13 žiakov, triedna učiteľka: Mgr. Jarmila Hainová
4.A – 12 žiakov, triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Lukáčová
5.A – 13 žiakov, triedna učiteľka: Mgr. Miriam Sedláčeková
7.A – 10 žiakov, triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Snopová
8.A –   8 žiakov, triedna učiteľka: Mgr. Alexandra Mrižová
9.A –   9 žiakov, triedna učiteľka: Mgr. Eva Maková

Vzdelávanie intelektovo nadaných detí uskutočňujeme v zmysle legislatívnych noriem a pokynov MŠ – SR so zohľadnením ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.