Malá vedecká konferencia nadaných žiakov 2014

Našu školu reprezentoval Šimon Peter, žiak 3.A triedy, s ročníkovou prácou Obnoviteľné zdroje energie a Kristína Valachová, žiačka 8.A triedy, s ročníkovou prácou Móda v premenách času.

Práce boli prezentované v troch sekciách, v ktorých malí vedci zanietene rozprávali napr. o Rusku, mozgu, laseri, geocachingu, špine, obrovských klamstvách našej doby ... Témy ročníkových prác a ich obsahy boli zaujímavé a inšpirujúce. V priestoroch TU si za odmenu mohli pozrieť virtuálnu 3D jaskyňu.

Všetci zúčastnení odchádzali domov obohatení novými poznatkami a zážitkami.

Mgr. Z. Lukáčová