Triedy pre intelektovo nadané deti v školskom roku 2013/2014


1.A – 15 žiakov,    triedna učiteľka:  Mgr. Martina Majtánová
2.A – 12 žiakov,    triedna učiteľka:  Mgr. Jarmila Hainová
3.A – 12 žiakov,    triedna učiteľka:  Mgr. Zuzana Lukáčová
4.A – 12 žiakov,    triedna učiteľka:  Mgr. Jana Gallasová
6.A – 10 žiakov,    triedna učiteľka:  Mgr. Zuzana Snopová
7.A –   8 žiakov,    triedna učiteľka:  Mgr. Alexandra Mrižová
8.A – 12 žiakov,    triedna učiteľka:  Mgr. Eva Maková
9.A –   8 žiakov,    triedna učiteľka:  Mgr. Libuša Balážová

Vzdelávanie intelektovo nadaných detí uskutočňujeme v zmysle legislatívnych noriem a pokynov MŠ – SR so zohľadnením ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.