Budúca právnička

Okrem práva ju baví aj čítanie kníh, z ktorých najviac obľubuje fantasy. Prečítala ich už nespočetne veľa a vždy sa rada zahĺbi do ďalšej a ďalšej. Prestávka, či vyučovacia hodina? Romanka má pri sebe vždy nejakú knižku, pri ktorej môže uniknúť z reality. Voľné chvíle doma však netrávi len čítaním, ale veľmi rada aj maľuje. Či už sú to oči, zvieratká, alebo postavy z hier, či kníh, vždy sa jej to podarí a jej maľby možno len obdivovať. Pre jej estetické cítenie pracovala v triednom aktíve celých päť rokov ako nástenkárka a naša „vždyvyzdobená“ nástenka skrášľovala  triedu.

Umiestnenia v súťažiach:

V 5. ročníku – 3. miesto v okresnom kole Pytagoriády
V 6. ročníku sa zúčastnila súťaže TOPVEDAM
V 8. ročníku – 1. miesto v celoslovenskom kole iBobra, 2. miesto v okresnom kole v tvorbe prezentácií v Power Pointe

V 9. ročníku získala:
2. miesto v okresnom kole fyzikálnej olympiády
2. miesto v okresnom kole v tvorbe prezentácií v Power Pointe
5. miesto v celoslovenskom kole logickej olympiády
1. miesto v celoslovenskom Matematickom klokanovi
1. miesto v celoslovenskej vedomostnej súťaži Taktik

Okrem toho sa zúčastnila aj ďalších súťaží ako sú MAKS, Labák a Korsem.

Je navrhnutá na ocenenie Ďakovným listom MsÚ v Topoľčanoch za rok 2013/2014.

Vo svojom štúdiu bude ďalej pokračovať na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch, kde chce  rozvíjať svoje jazykové zdatnosti.

Prajeme ti, Romanka, aj naďalej veľa úspechov
v ďalšom živote a držíme palce!

Dominika Trnovská, 9.A