Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany - AKTUALITY

 
 
Nová vyhláška ÚVZ - prekrytie horných dýchacích ciest

Vážení zákonní zástupcovia! Dávame do pozornosti novú vyhlášku ÚVZ SR č. 262, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Od 25.11.2021 sa táto povinnosť týka aj žiakov základnej školy v interiéri, teda aj vo svojej triede. Uvedenú vyhlášku prikladáme.
Výdaj Ag samotestov - 3.kolo

Vážení zákonní zástupcovia! 3.kolo vydávania Ag samotestov je vo štvrtok 4.11.2021 od 6.30 do 17.00 hod. Ak vám tento termín nevyhovuje, môžete tak urobiť aj budúci štvrtok 11.11.2021 od 6.30 do 17.00 hod. V pripade otázok môžete kontaktovať vedenie školy na 0907770207. S úctou A. Krajčíková
Aktualizovaný školský semafor

Vážení zákonní zástupcovia! MŠVVaŠ SR dňa 28.10.2021 aktualizovalo školský semafor z dôvodu upresnenia postupu školy v prípade pozitívneho výsledku Ag samotestu. V prílohe nájdete tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré je potrebné predložiť po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov). Výnimku z karantény oznámi zákonný zástupca za žiaka tlačivom Oznámenie o výnimke z karantény. Obe tlačivá je možné podať aj prostredníctvom EduPage. S úctou A. Krajčíková
Riaditeľské voľno 26. a 27. októbra 2021

Vážení zákonní zástupcovia! Riaditeľka ZŠ Tribečská 1653/22 v Topoľčanoch, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 150 ods. 5, udeľuje RIADITEĽSKÉ VOĽNO v dňoch 26. a 27. októbra 2021 (utorok a streda) pre žiakov prvého a druhého stupňa z prevádzkových dôvodov. 28. a 29. októbra 2021 (štvrtok a piatok) sú jesenné prázdniny. Výchovno-vzdelávací proces bude obnovený v utorok 2. novembra 2021 prezenčnou formou. Školský klub detí a školská jedáleň budú v prevádzke taktiež od 2. novembra 2021. Pri nástupe do školy je potrebné predložiť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.
Prerušenie prevádzky školskej jedálne

Vážení zákonní zástupcovia! Vedúca školskej jedálne si Vám dovoľuje oznámiť, že od pondelka 25.10.2021 do stredy 27.10.2021 sa nebude možné stravovať v školskej jedálni z prevádzkových dôvodov. Prevádzka školskej jedálne bude obnovená po jesenných prázdninách od utorka 2.11.2021. Všetci žiaci sú na tieto dni zo stravy automaticky odhlásení. Za vzniknutú situáciu sa Vám ospravedlňujeme!
Oznámenie o obmedzení prevádzky v 6.- 9. ročníku

Vážení zákonní zástupcovia! Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe odporúčania RÚVZ v Topoľčanoch, z dôvodu náhleho zhoršenia epidemiologickej situácie a výskytu viacerých prípadov ochorenia COVID-19 v 6. – 9. ročníku, triedy 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C, 9.D prechádzajú od 19.10.2021 na dištančné vzdelávanie do 25.10.2021. V triedach, kde je potvrdený pozitívny prípad ochorenia COVID-19, alebo žiakom, ktorí prišli do kontaktu s pozitívnym žiakom inej triedy, je nariadená karanténa 10 dní. V prípade výskytu ďalších pozitívnych prípadov u žiakov, ktorí ešte čakajú na výsledok PCR testu, budeme jednotlivé triedy o prípadnej karanténe informovať. Bližšie konkrétne informácie o Vašej triede Vám boli zaslané na edupage a prostredníctvom triednych učiteľov. V prípade nejasností môžete kontaktovať vedenie školy na tel. čísle 0907 77 02 07. S úctou A. Krajčíková
Nová vyhláška ÚVZ - v triedach bez rúšok

Vážení zákonní zástupcovia! Dávame do pozornosti novú vyhlášku ÚVZ č. 250/2021 k prekrytiu horných dýchacích ciest. Od pondelka 4. októbra rúška nebudú povinné pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom, a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas vyučovania. Nosenie rúšok bude aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety). V prípade detí vo vyšších ročníkoch a v prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre deti povinné.
Prevzatie AG samotestov - 2. kolo

Vážení zákonní zástupcovia! Tí, ktorí ste požiadali o AG samotesty na domáce testovanie pre Vaše deti, si môžete prísť do školy prevziať ďalších 5 kusov podľa pokynov, ktoré sa nachádzajú v priloženej prílohe. Oznam o prevzatí dostali deti aj do žiackej knižky. S úctou A. Krajčíková
Školský semafor - aktualizácia

Vážení zákonní zástupcovia! Dňa 9.9.2021 bol aktualizovaný Školský semafor MŠVVaŠ SR z dôvodu novej vyhlášky ÚVZ SR (počet dní v karanténe sa mení na 10). Nové znenie prikladáme v prílohe. Zároveň si Vás dovoľujem upozorniť, že od pondelka 13.9.2021 náš okres prechádza do oranžovej farby, z toho dôvodu, ak niekto zo žiakov doteraz neodovzdal Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti, aby tak urobil v pondelok ráno 13.9.2021. Vypísať toto vyhlásenie je potrebné aj v prípade, ak žiak nebol v škole 3 a viac po sebe nasledujúce dni. V prípade otázok, prosím, kontaktujte vedenie školy. Ďakujeme za porozumenie!
Školský semafor

Vážení zákonní zástupcovia! Dňa 31.8.2021 bol aktualizovaný Školský semafor vydaný MŠVVaŠ SR. V prílohe nájdete tlačivá potrebné pri nástupe do školy. Vyhlásenia o bezpríznakovosti sú k dispozícii vytlačené pri každom vchode do školy. V prípade otázok môžete kontaktovať vedenie školy na 0907770207.
Kloktacie testy – upresnenie termínu

Vážení zákonní zástupcovia žiakov, ktorí ste prejavili záujem o kloktacie testy pre žiakov, venujte, prosím, pozornosť nižšie priloženým dokumentom ohľadom testovania žiakov kloktacími testami.
Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Venujte, prosím, pozornosť nižšie priloženému dokumentu ohľadom začiatku školského roka 2021/2022. Nástup do školy pre všetkých žiakov je vo štvrtok 2.9.2021. Otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční o 8.00 hod. v areáli školy, pri bežeckej dráhe, v prípade nepriaznivého počasia bude otvorenie školského roka v triedach. Príchod do školy je dňa 2.9.2021 možný od 7.30 do 8.00 hod. Všetci žiaci dňa 2.9.2021 končia o 9.30 hod. V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností môžete kontaktovať vedenie školy na 0907770207, či vedúcu školskej jedálne - 0918626787. Prajem všetkým úspešný školský rok 2021/2022! Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy
Našu školu nájdete aj na Facebooku!

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Sociálne siete sú už neodmysliteľnou súčasťou života. Sprevádzajú nás doma, v práci alebo v škole. Naša škola kráča s dobou, preto informácie o nás nájdete už aj na Facebooku. Ako nás nájsť? https://www.facebook.com/zstribecska1653topolcany (Odkaz je v menu vľavo hore.)
Zoznamy žiakov 1. ročníka

V prílohách nájdete zoznamy žiakov 1. ročníka rozdelených do tried. Z dôvodu ochrany osobných údajov / GDPR v zoznamoch nie sú uvedené mená žiakov, ale čísla rozhodnutí o prijatí do školy, ktoré ste obdržali od riaditeľstva školy. V prípade nejasností môžete kontaktovať vedenie školy na 0918262787. Ďakujeme!
Letná škola od 16. do 20.8.2021

Vážení zákonní zástupcovia! Aj v tomto školskom roku máte možnosť prihlásiť Vaše dieťa do letnej školy, v termíne od 16.8.2021 do 20.8.2021. Prihlásiť sa môžu žiaci všetkých ročníkov. Tu v prílohe nájdete prihlášku, ktorú vypísanú Vás prosíme do 6.8.2021 poslať mailom na zstribecskatopolcany@gmail.com. Po odoslaní prihlášky Vám príde do 3 dní na mail potvrdenie o jej prijatí. Ak Vám potvrdenie nepríde, prosím, kontaktujte nás na tel. čísle 0907 77 02 07. Prihlášku môžete taktiež odovzdať osobne v škole po telefonickom dohovore na uvedené číslo. Ak si nemáte kde prihlášku vytlačiť, môžete si ju prísť vyzdvihnúť v dňoch 29.-30.7.2021 do školy v čase od 8.00 do 14.00 hod. Treba zvoniť pri učiteľskom vchode. Do letnej školy môžu byť prihlásené iba zdravé deti bez akýchkoľvek príznakov ochorení. Počet detí do letnej školy je limitovaný. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel.č. 0907 77 02 07. S úctou A. Krajčíková