Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany - AKTUALITY

 
 
Štúdium žiakov od 18.5. do 22.5.2020

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Máme pred sebou ďalší týždeň štúdia na diaľku. Všetci čakáme na rozhodnutie MŠVVaŠ, či sa predsa len v júni vrátime do školských lavíc. O všetkom Vás budeme včas informovať. Milí žiaci, za celú Vašu doterajšiu prácu ste dostávali priebežne od svojich učiteľov spätnú väzbu. Verím, že ste všetci pracovali čo najlepšie, ako Vám to vaše možnosti dovolili. V priebehu tohto týždňa bude zákonným zástupcom doručená komplexná súhrnná spätná väzba o každom dieťati a kritériá hodnotenia žiakov v jednotlivých predmetoch, ktoré budú hodnotené. O nehodnotených predmetoch bolo vydané oznámenie 30.4.2020 a stále ho nájdete aj tu na stránke školy v časti Aktuality. V prípade potreby je Vám tel. č. 0918262787 i naďalej k dispozícii. S úctou Mgr. A. Krajčíková, riaditeľka školy
Oznámenie o nehodnotení predmetov

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Venujte, prosím, pozornosť priloženému dokumentu ohľadom predmetov, ktoré v druhom polroku školského roka 2019/2020 nebudeme hodnotiť. Prikladáme i aktualizované Usmernenie MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie. S úctou Mgr. A. Krajčíková, riaditeľka školy
Zrušenie termínov slávností 1. sv. prijímania

Vážení zákonní zástupcovia! Dávame Vám do pozornosti oznam Farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch ohľadom slávností 1. sv. prijímania a birmovania. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
Doplnkové zdroje na samoštúdium

Vážení rodičia, vieme, že každé dieťa sa učí inak a taktiež každé dieťa zvláda iné množstvo učiva. Pre tých, ktorí sa radi učia a nestačia im úlohy zadávané od svojich učiteľov, ponúkame niekoľko momentálne verejne dostupných stránok, ktoré môžu Vaše dieťa zaujať. Deviataci zasa nájdu na stránke NUCEM testy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky z predchádzajúcich školských rokov aj so správnymi odpoveďami. Dávame Vám do pozornosti prílohy s niekoľkými návrhmi a postupne budeme pridávať ďalšie. Verím,že si niečo vyberiete. S úctou Mgr. A.Krajčíková, riaditeľka školy
DOMÁCA ARTETERAPIA

7 dňová výzva do ktorej sa môžete zapojiť spolu s Vašimi deťmi. :)Výzva je BEZPLATNÁ. Rada by som Vám a deťom prostredníctvom techník arteterapie spríjemnila čas, ktorý trávime v domácich karanténach. K dispozícii budete mať moje psychologické a arteterapeutické vedenie počas celého procesu. Odporúčané pomôcky (v prípade nutnosti dokážeme nájsť aj iné alternatívy v domácnosti): 5-10 ks papier A4 (kancelársky), 5-10 ks výkres A4, 5-10 ks výkres A3, pastelky (minimálne 12 farieb), čierna ceruzka, temperové/akrylové farby, vodové farby, štetec (aspoň 2 rozmery), handrička, pohárik na vodu, farebný obrázkový časopis, lepidlo, nožnice. Vaše dieťa/deti môžete prihlásiť u školskej psychologičky emailom na adrese: lucia.dvoncova@gmail.com
Školská psychologička

Vážení zákonní zástupcovia! Dovoľte mi, aby som Vám aspoň takto na diaľtu predstavila našu novú školskú psycholigičku Mgr. Luciu Dvončovú, ktorá bude zastupovať Mgr. Marietu Mládekovú počas materskej dovolenky. Verím, že bude pre Vás všetkých prínosom. TU v prílohe nájdete informácie, ako sa s ňou môžete v prípade potreby na diaľku spojiť. Prajem Vám pokojný zvyšok tohto náročného obdobia. S úctou Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy
Sprístupnenie digitálnych učebníc

Vážení zákonní zástupcovia! Minister školstva dnes, 8.4. oznámil, že sa s vydavateľmi učebníc dohodli, aby v čase tejto mimoriadnej situácie boli sprístupnené digitálne učebnice žiakom, rodičom aj učiteľom a uľahčili tak online vzdelávanie. V prílohe nájdete informácie, ako sa k učebniciam dostanete. S úctou Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy
Oznam pre deviatakov!

Vážení rodičia, milí deviataci! V pondelok, 4. mája 2020, budem v čase od 9.00 do 12.00 a od 13.30 do 16.00 v škole k dispozícii, aby sme mohli skompletizovať vaše prihlášky na stredné školy. Preto vás žiadam, aby ste v tomto čase prišli do školy spolu s jedným z rodičov (zákonným zástupcom) podpísať prihlášky a priniesli prípadne diplomy, pochvaly a pod., ktorých kópie priložím k prihláškam.
Informácie o prihláškach na stredné školy

Vážení zákonní zástupcovia! V prílohe nájdete informácie od p. výchovnej poradkyne ohľadom prihlášok na stredné školy a osemročné gymnáziá.
Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

Vážení zákonní zástupcovia budúcich prváčikov! Dovoľujeme si Vám oznámiť, že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch 20. - 22. apríla 2020. Prosím, venujte pozornosť priloženým dokumentom, nájdete v nich všetky potrebné informácie. S úctou Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy
ZÁPIS do 1. ročníka - ONLINE FORMULÁR

Vážení zákonní zástupcovia!
Online formulár pre zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 je priložený TU: Online prihláška