Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany - AKTUALITY

 
 
LETNÁ ŠKOLA

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci, záujemci o letnú školu! V prílohe nájdete všetky potrebné informácie k letnej škole od 17.-21.8.2020. Všetci prihlásení boli telefonicky počas minulého týždňa kontaktovaní. V prípade ďalšieho záujmu, prosím, kontaktujte vedenie školy na tel.č. 0918262787. Voľné miesta sú ešte pre žiakov II. stupňa. S úctou A. Krajčíková
Zákaz vstupu na športoviská pre verejnosť

Vážená verejnosť! V dňoch 13.7.2020 až 17.7.2020 a od 10.8.2020 do 14.8.2020 sa bude v priestoroch a areáli školy konať detský letný tábor a od 17.8.2020 do 21.8.2020 sa bude konať letná škola. Z tohto dôvodu žiadame širokú verejnosť, aby v čase od 7.00 do 16.00 hod. nevyužívala naše športoviská ani bežeckú dráhu a aby nevstupovala do areálu školy. Ďakujeme za porozumenie!
Organizácia výchovy a vzdelávania od 22.6.2020 do 30.6.2020

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Pred nami je posledných 7 dní školského roka 2019/2020. Od pondelka 22.6.2020 sa škola otvára pre všetky ročníky. Podrobné informácie nájdete v priloženom dokumente. Venujte mu, prosím, pozornosť, nakoľko v ňom nájdete všetky informácie k ukončeniu školského roka. S úctou A. Krajčíková
Štúdium žiakov od 15.6. do 19.6.2020

Milí žiaci! Máme pred sebou posledný týždeň dištančného vzdelávania. Ako býva zvykom i počas bežného školského roka, na záver je dobré sa zamyslieť, čo sa nám podarilo, v čom máme nedostatky, či snaha, ktorú sme vynaložili bola dostatočná, ako sme sa správali, pomáhali iným a pod. Preto si tento týždeň nájdete úlohy trošku iného typu ako doteraz. V pondelok 22.6. sa s väčšinou z Vás konečne opäť stretneme. Verím, že sedem dní v škole využijete efektívne, s ohľadom na všetkých prítomných a najmä zodpovedným správaním. S úctou A. Krajčíková
Organizácia výchovy a vzdelávania od 15.6.2020 do 19.6.2020

Vážení zákonní zástupcovia! Na základe nových usmernení MŠVVaŠ SR Vám dávame do pozornosti nové oznámenie o organizácii výchovy a vzdelávania od 15.6.2020 do 19.6.2020. Prevádzka školy už bude 10 hodín, triedy sa nemenia... Všetky podrobné informácie nájdete tu v priloženom dokumente, venujte mu, prosím, pozornosť. Informácie nájdete taktiež na vchodoch školy. S úctou Mgr. A. Krajčíková, riaditeľka školy
Štúdium žiakov od 8.6. do 12.6.2020

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Zostávajú nám už iba dva študijné týždne. Verím, že ich zvládnete tak, ako všetky doteraz. Ospravedlňujem sa Vám za neskoršie zverejnenie tohto týždňového učiva z technických dôvodov. V prípade potreby ma neváhajte kontaktovať na 0918262787. S úctou A. Krajčíková
Štúdium žiakov od 1.6. do 5.6.2020

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci 6.-9. ročníka! Nakoľko sme od 1.6.2020 obnovili prevádzku ZŠ a jej súčastí pre 1.-5.ročník, rozpis dištančného štúdia budeme do konca júna zadávať pre 6.-9.ročník pri rovnakých podmienkach ako doposiaľ. V prípade otázok neváhajte kontaktovať vedenie školy. S úctou A. Krajčíková
Organizácia výchovy a vzdelávania od 1.6.2020 do 30.6.2020

Vážení zákonní zástupcovia! Od 1.6.2020 sa v našej škole obnovuje výchovno-vzdelávací proces pre prvý až piaty ročník na báze dobrovoľnosti. Prvý deň príchodu do školy je potrebné, aby Vaše dieťa odovzdalo Vami vypísané a podpísané vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. Vyhlásenie nájdete tu v prílohe a v prípade potreby budú vytlačené tlačivá k dispozícii ráno 1.6.2020 pri vchode školy, ktoré môžete následne vypísať. Všetky dôležité informácie ohľadom nástupu do školy, ŠKD a ŠJ nájdete v druhom priloženom dokumente. Venujte, prosím, pozornosť týmto priloženým dokumentom. V prípade nejasností ma neváhajte kontaktovať na 0918262787. S úctou Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy
Konzultácie so školskou psychologičkou

Vážení rodičia, blíži sa deň, kedy Vaše deti opäť nastúpia do školy. Život sa opäť začína vracať do normálu. Verím, že posledné obdobie nebolo jednoduché a aj na Vás boli kladené vyššie nároky, ako inokedy. Hoci je málo pozitív, ktoré nám pandémia priniesla, no za jedno z nich považujeme nutnosť užšej spolupráce medzí našou školou a rodinou. Budeme radi, ak táto spolupráca bude pokračovať i naďalej. Ako jednu z foriem spolupráce Vám škola ponúka možnosť bezplatných psychologických konzultácií.
Štúdium žiakov od 18.5. do 22.5.2020

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Máme pred sebou ďalší týždeň štúdia na diaľku. Všetci čakáme na rozhodnutie MŠVVaŠ, či sa predsa len v júni vrátime do školských lavíc. O všetkom Vás budeme včas informovať. Milí žiaci, za celú Vašu doterajšiu prácu ste dostávali priebežne od svojich učiteľov spätnú väzbu. Verím, že ste všetci pracovali čo najlepšie, ako Vám to vaše možnosti dovolili. V priebehu tohto týždňa bude zákonným zástupcom doručená komplexná súhrnná spätná väzba o každom dieťati a kritériá hodnotenia žiakov v jednotlivých predmetoch, ktoré budú hodnotené. O nehodnotených predmetoch bolo vydané oznámenie 30.4.2020 a stále ho nájdete aj tu na stránke školy v časti Aktuality. V prípade potreby je Vám tel. č. 0918262787 i naďalej k dispozícii. S úctou Mgr. A. Krajčíková, riaditeľka školy
Oznámenie o nehodnotení predmetov

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Venujte, prosím, pozornosť priloženému dokumentu ohľadom predmetov, ktoré v druhom polroku školského roka 2019/2020 nebudeme hodnotiť. Prikladáme i aktualizované Usmernenie MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie. S úctou Mgr. A. Krajčíková, riaditeľka školy
Zrušenie termínov slávností 1. sv. prijímania

Vážení zákonní zástupcovia! Dávame Vám do pozornosti oznam Farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch ohľadom slávností 1. sv. prijímania a birmovania. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
Doplnkové zdroje na samoštúdium

Vážení rodičia, vieme, že každé dieťa sa učí inak a taktiež každé dieťa zvláda iné množstvo učiva. Pre tých, ktorí sa radi učia a nestačia im úlohy zadávané od svojich učiteľov, ponúkame niekoľko momentálne verejne dostupných stránok, ktoré môžu Vaše dieťa zaujať. Deviataci zasa nájdu na stránke NUCEM testy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky z predchádzajúcich školských rokov aj so správnymi odpoveďami. Dávame Vám do pozornosti prílohy s niekoľkými návrhmi a postupne budeme pridávať ďalšie. Verím,že si niečo vyberiete. S úctou Mgr. A.Krajčíková, riaditeľka školy