Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany - AKTUALITY

 
 
Školský semafor - aktualizácia

Vážení zákonní zástupcovia! Dňa 9.9.2021 bol aktualizovaný Školský semafor MŠVVaŠ SR z dôvodu novej vyhlášky ÚVZ SR (počet dní v karanténe sa mení na 10). Nové znenie prikladáme v prílohe. Zároveň si Vás dovoľujem upozorniť, že od pondelka 13.9.2021 náš okres prechádza do oranžovej farby, z toho dôvodu, ak niekto zo žiakov doteraz neodovzdal Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti, aby tak urobil v pondelok ráno 13.9.2021. Vypísať toto vyhlásenie je potrebné aj v prípade, ak žiak nebol v škole 3 a viac po sebe nasledujúce dni. V prípade otázok, prosím, kontaktujte vedenie školy. Ďakujeme za porozumenie!
Školský semafor

Vážení zákonní zástupcovia! Dňa 31.8.2021 bol aktualizovaný Školský semafor vydaný MŠVVaŠ SR. V prílohe nájdete tlačivá potrebné pri nástupe do školy. Vyhlásenia o bezpríznakovosti sú k dispozícii vytlačené pri každom vchode do školy. V prípade otázok môžete kontaktovať vedenie školy na 0907770207.
Kloktacie testy – upresnenie termínu

Vážení zákonní zástupcovia žiakov, ktorí ste prejavili záujem o kloktacie testy pre žiakov, venujte, prosím, pozornosť nižšie priloženým dokumentom ohľadom testovania žiakov kloktacími testami.
Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Venujte, prosím, pozornosť nižšie priloženému dokumentu ohľadom začiatku školského roka 2021/2022. Nástup do školy pre všetkých žiakov je vo štvrtok 2.9.2021. Otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční o 8.00 hod. v areáli školy, pri bežeckej dráhe, v prípade nepriaznivého počasia bude otvorenie školského roka v triedach. Príchod do školy je dňa 2.9.2021 možný od 7.30 do 8.00 hod. Všetci žiaci dňa 2.9.2021 končia o 9.30 hod. V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností môžete kontaktovať vedenie školy na 0907770207, či vedúcu školskej jedálne - 0918626787. Prajem všetkým úspešný školský rok 2021/2022! Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy
Našu školu nájdete aj na Facebooku!

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Sociálne siete sú už neodmysliteľnou súčasťou života. Sprevádzajú nás doma, v práci alebo v škole. Naša škola kráča s dobou, preto informácie o nás nájdete už aj na Facebooku. Ako nás nájsť? https://www.facebook.com/zstribecska1653topolcany (Odkaz je v menu vľavo hore.)
Zoznamy žiakov 1. ročníka

V prílohách nájdete zoznamy žiakov 1. ročníka rozdelených do tried. Z dôvodu ochrany osobných údajov / GDPR v zoznamoch nie sú uvedené mená žiakov, ale čísla rozhodnutí o prijatí do školy, ktoré ste obdržali od riaditeľstva školy. V prípade nejasností môžete kontaktovať vedenie školy na 0918262787. Ďakujeme!
Letná škola od 16. do 20.8.2021

Vážení zákonní zástupcovia! Aj v tomto školskom roku máte možnosť prihlásiť Vaše dieťa do letnej školy, v termíne od 16.8.2021 do 20.8.2021. Prihlásiť sa môžu žiaci všetkých ročníkov. Tu v prílohe nájdete prihlášku, ktorú vypísanú Vás prosíme do 6.8.2021 poslať mailom na zstribecskatopolcany@gmail.com. Po odoslaní prihlášky Vám príde do 3 dní na mail potvrdenie o jej prijatí. Ak Vám potvrdenie nepríde, prosím, kontaktujte nás na tel. čísle 0907 77 02 07. Prihlášku môžete taktiež odovzdať osobne v škole po telefonickom dohovore na uvedené číslo. Ak si nemáte kde prihlášku vytlačiť, môžete si ju prísť vyzdvihnúť v dňoch 29.-30.7.2021 do školy v čase od 8.00 do 14.00 hod. Treba zvoniť pri učiteľskom vchode. Do letnej školy môžu byť prihlásené iba zdravé deti bez akýchkoľvek príznakov ochorení. Počet detí do letnej školy je limitovaný. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel.č. 0907 77 02 07. S úctou A. Krajčíková
Poskytnutie dotácie na stravu od 1.9.2021

Vážení zákonní zástupcovia! Dovoľujeme si Vás informovať o zmenách v poskytovaní dotácie na stravu platných od 1.9.2021. V prílohe nájdete aktuálne informácie. V prípade, že ste v hmotnej núdzi, alebo spadáte do kategórie, že Váš príjem nedosahuje výšku životného minima, je potrebné doručiť do školy potvrdenie ÚPSVaR. Čestné vyhlásenie o tom, že si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na dieťa, ktoré navštevuje ZŠ, nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nájdete v prílohe, treba taktiež doručiť do školy. Termín na doručenie je do 5.8.2021 vrátane. Tlačivá môžete priniesť do školy každý pracovný deň až do 5.8.2021 v čase od 7.00 do 16.00 hod. Zvoniť treba pri učiteľskom vchode, kde sú k dispozícii aj vytlačené čisté čestné vyhlásenia na vypísanie.
Dotácia na stravu - AKTUALIZÁCIA

Vážení zákonní zástupcovia! Dnes, 29.7.2021, nám boli poslané doplňujúce informácie k dotácii na stravu, ktoré Vám týmto dávame do pozornosti. Celé znenie nájdete v prílohe.
Skrátenie vyučovacích hodín od 21.6.2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Z dôvodu predpovede vysokých teplôt budú od 21.6.2021 až do odvolania vyučovacie hodiny 30-minútové. Bližšie informácie nájdete v priloženej prílohe.
Skrátenie vyučovacích hodín od 15.6.2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Cez víkend sa má trochu ochladiť, z toho dôvodu v pondelok 14.6.2021 bude vyučovanie podľa rozvrhu hodín od 1. po 6. vyučovaciu hodinu s riadnymi 45-minútovými hodinami. Od utorka 15.6.2021 do piatka 18.6.2021 budú opäť iba 30-minútové hodiny - viď príloha. Ďakujeme za porozumenie!
Skrátenie vyučovacích hodín od 8.6.2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! V prílohe nájdete informácie ohľadom výchovno-vzdelávacieho procesu od utorka 8.6.2021 do piatka 11.6.2021. Vyučovacie hodiny budú počas týchto dní 30 minút.
Pravidlá pre školy od 3.5.2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! V prílohe nájdete infografiku, ktorú zverejnilo MŠVVaŠ SR - pravidlá pre školy od 3.5.2021. Prikladáme aj vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré v pondelok žiaci odovzdajú svojim triednym učiteľom. S úctou A. Krajčíková
Prijímacie skúšky na stredné školy - otázky a odpovede

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! V prílohe nájdete Otázky a odpovede k prijímacím skúškam žiakov na stredné školy, ktoré zverejnilo MŠVVaŠ SR. Dokument je aktualizovaný k 30.4.2021. Všetkým žiakom želáme úspešné zvládnutie prijímacích skúšok! Myslíme na Vás! S úctou A. Krajčíková
Zmeny od 29.4.2021

Vážení zákonní zástupcovia! Dávame Vám do pozornosti novú Vyhlášku ÚVZ č. 197/2021, ktorá nadobúda účinnosť od 29.4.2021. Vyhláška ÚVZ č. 175/2021 zostáva naďalej v platnosti. Celé znenie vyhlášok nájdete priložené tu v prílohách. S úctou A. Krajčíková