Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Chemický krúžok

Výrobou domácej vanilkovej a citrónovej zmrzliny sme dňa 31. mája 2019 ukončili činnosť chemického krúžku, ktorý po obnovenej tradícii tento školský rok fungoval už po tretí krát. Navštevovali ho žiaci zo všetkých ročníkov druhého stupňa, čomu bola prispôsobená aj jeho činnosť.
Štvrtáci v Demänovskej doline

Posledný májový týždeň sa žiaci 4.B, 4.C a 4.D zúčastnili pobytu školy v prírode. Našim cieľom bola Demänovská dolina s jej krásami a preto sme sa všetci veľmi tešili, čo nás čaká. Počasie v doline nebolo príliš ideálne, ale nadšenie detí to aj tak neutlmilo.
Deň detí v ŠKD

Tento rok sme u nás v ŠKD oslavovali Deň detí 3. júna. Pripravili sme deťom deň plný športu a zábavy. Na školskom dvore si mohli vyskúšať golf, skok vo vreci, triafanie do bránky ale i laserovú pavučinu či slalom na fit lopte. Atmosféru nám spríjemnila hudba i krásne počasie. Všetky deti dostali malú sladkú odmenu a my veríme, že prežili príjemný deň.
Sv. Cyril a Sv. Metod

Je názov každoročnej výtvarno-historickej súťaže, ktorú vyhlasuje vždy v júni Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch. Súťaž je určená pre žiakov základných, špeciálnych a umeleckých škôl v našom meste. Z našej školy sa do tejto súťaže zapojilo 5 žiačok, ktoré na hodinách výtvarnej výchovy a dejepisu nakreslili svoje práce.
Deň detí v meste

Dňa 31. mája 2019 sa na Námestí M. R. Štefánika uskutočnilo podujatie ku Dňu detí. Aj naše žiačky spestrili program svojim vystúpením. Stellka Patai a Katka Bajzíková interpretovali jednu modernú a jednu ľudovú pieseň. Na druhý deň sa ešte stihla Stellka predstaviť pri otvorení letného kúpaliska. Veľmi pekne im ďakujeme za prezentáciu našej školy a prajeme ďalšie úspechy v živote.
Cudzí jazyk nás spája

Dňa 31. mája 2019 sa vybraní žiaci 7. a 9. ročníka zúčastnili súťaže v anglickom jazyku pod názvom „Cudzí jazyk nás spája“ v priestoroch jazykovej školy Language House na Továrnickej ulici. Obsah súťaže pozostával z čítania s porozumením, počúvania s porozumením, komunikácie so zahraničným lektorom na témy Šport, Voľný čas, Knihy... Poslednou úlohou bolo popísať obrázok a vytvoriť príbeh.
Čitateľský maratón

Dňa 30. mája 2019 sa žiaci prvého a druhého stupňa pokúsili prekonať školský čitateľský rekord. Už 12. ročník čitateľského maratónu s názvom Čítajme si...2019 pozval všetky deti na školách, aby sa zapojili do celodenného čítania. Nechýbala ani naša škola. A ako to dopadlo?
Ľahkí atléti druhí v okrese

Dva dni po okresnej súťaži ľahkých atlétok základných škôl usporiadala Tribečská aj súťaž ľahkých atlétov na tejto úrovni. Súťaž družstiev sa vyhodnocovala rovnako ako v prípade žiačok cez súčet výkonov reprezentantov každej školy a rovnako mohol každý pretekár okrem štafetového behu štartovať najviac v dvoch individuálnych disciplínach.
Svetový deň korytnačiek v ôsmom oddelení ŠKD

23. máj si pripomíname ako Svetový deň korytnačiek (The World Turtle Day) od roku 2000, kedy bol po prvýkrát iniciovaný organizáciou American Tortoise Rescue, venujúcou sa záchrane a ochrane korytnačiek. V duchu tohto pamätného dňa sme si aj my v ôsmom oddelení zorganizovali aktivity, ktorými sme chceli vzdať primeranú úctu týmto tvorom. Skvelý zážitok mali deti zo živej korytnačky, ktorú mali možnosť nielen vidieť, ale sa jej ak dotknúť.
Slávik Slovenska 2019 (krajské kolo)

V Koncertnej sále mesta Topoľčany sa dňa 28. mája 2019 uskutočnilo krajské kolo súťaže Slávik Slovenska 2019. Našu školu reprezentoval žiak Matúš Burian, ktorý sa úspešne umiestnil na 3. mieste. Matúškovi srdečne blahoželáme a prajeme mu veľa úspechov.
Mladší žiaci v malom futbale na 7. mieste v kraji

Dňa 21. mája 2019 sa v Leviciach uskutočnili Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v malom futbale mladších žiakov ZŠ – Pohár Slovenskej sporiteľne, ktorých sa zúčastnili aj žiaci Tribečskej ako víťazi okresných majstrovstiev. Vo veľmi silnej konkurencii ďalších troch vynikajúcich základných škôl v základnej skupine, naši žiaci nedokázali zvíťaziť a obsadili konečné 7. miesto v kraji.
Ľahké atlétky Tribečskej majsterkami okresu Topoľčany

Dňa 20. mája 2019 usporiadala naša škola v priestoroch svojho atletického areálu Majstrovstvá základných škôl okresu Topoľčany v ľahkej atletike žiačok v súťaži družstiev a jednotlivkýň, pričom súťaž družstiev sa vyhodnocovala práve cez súčet výkonov reprezentantiek každej školy. Okrem štafetového behu mohla každá pretekárka štartovať najviac v dvoch individuálnych disciplínach.
Exkurzia do STV

Dňa 7. mája 2019 sa mediálny krúžok vybral do Slovenskej televízie v Bratislave. Aj keď ranné vstávanie bolo pre niektorých náročné, nakoniec to všetci zvládli a vybrali sme sa smer Bratislava. Prijatie bolo veľmi priateľské a mohli sme vidieť rôzne zákutia Slovenskej televízie. Navštívili sme štúdio Dámskeho magazínu aj štúdio, kde sa denne vysielajú televízne noviny a šport. „Strižňa“ plná počítačov, rôznych gombíkov a obrazoviek, priniesla radosť najmä chlapcom.
Lenka Bočeková - náš malý výtvarný talent

Na výtvarnej výstave v Tribečskom múzeu, ktorá je otvorená 20. 5. – 30. 8. 2019, bola Lenka ocenená za svoju prácu malými pozornosťami. Cenu si bola prevziať so svojimi kamarátmi z krúžku Machule, ktorý úspešne vedie Mgr. Lucia Benková. Tento rok pod jej vedením Lenka získala už svoje tretie ocenenie za svoje výtvarné práce.
V podzemí aj v Banke lásky ...

... sa dňa 21. mája 2019 ocitli naši siedmaci a ôsmaci, ktorí sa vybrali na exkurziu do Banskej Štiavnice. Najskôr ich cesta viedla do banského skanzenu. Povrchová expozícia im priblížila banské budovy a zariadenia, ktoré sem boli presťahované z rôznych oblastí Slovenska. Po krátkom video dokumente o lomovom dobývaní a banských strojoch spolu s lektorkou sfárali do štôlne Bartolomej.