Peter Pavel Arthur Petráš
V školskom kole Pytagoriády obsadil 1. miesto v kategórii P6 a 1. miesto v kategórii P8. Momentálne rieši matematickú súťaž MAKS, prírodovednú súťaž Delfín a pripravuje sa na ďalšie kolá postupových súťaží.

Už ako žiak 1. stupňa našej školy sa rád zapájal do súťaží, o čom svedčia i výsledky, ktoré v nich dosiahol. V 3.N triede bol úspešným riešiteľom súťaže MAKS a Matematický klokan v národnom kole. V Pytagoriáde P3 získal 2. miesto v okresnom kole. V 4.N riešil Pytagoriádu P4 a P5, kde dosiahol prvenstvo v školskom i okresnom kole. Znovu bol úspešným riešiteľom Matematického klokana v národnom kole. V matematickej olympiáde získal 1. miesto v školskej a 3. miesto v okresnej súťaži.

V minulom školskom roku v 5.A triede sa mu tiež darilo získavať vzácne umiestnenia, a to v geografickej olympiáde 6. miesto v okresnom kole, v Pytagoriáde P5 – 1. miesto a P6 – 1. miesto v  okresnom kole, v celoslovenskom kole – 3. miesto. V matematickej olympiáde bol úspešným riešiteľom v krajskom kole.

Na prvý pohľad sa zdá, že Arthur je tichý, nesmelý chlapec. To je však iba zdanie, pretože rozpráva rád, veľa, s chuťou a stále má o čom. Dokonca i dobre píše slohy aj diktáty. Vraví, že slovenčina je jeho obľúbený jazyk, ostatné „nemusí“. Veľmi ho baví matematika, fyzika, informatika, chémia a zemepis. Najviac inklinuje k matematike, páči sa mu ako veda, nevie ani prečo. Snáď preto, lebo tam môže využiť svoje logické myslenie a zmysel pre kombinatoriku. Najčastejšie oddychuje pri počítači, televízore a knihách. Má rád animované, akčné filmy a zo športu futbal. Rád sa zabaví rôznymi skladačkami, ktoré vyžadujú montovanie, rozoberanie, premýšľanie i prácu s návodom. Občas sa zahrá so sestrami, často sa prekárajú, ako to už medzi súrodencami býva, ale niekedy nájdu aj spoločnú reč. Má dve sestry – Barbora Andrea Viktória je žiačkou 4.N triedy a Katarína Alexandra Michaela je integrovaná ako žiačka so všeobecným intelektovým nadaním v 1.A triede. Arthur je typické dieťa s intelektovým nadaním. Napriek tomu, že sa minimálne pripravuje na vyučovanie, mal až dosiaľ na vysvedčení samé jednotky. V 6. ročníku mu tento priemer pokazila dvojka z anglického jazyka.
Prajeme mu, aby sa vždy tešil z výborného vysvedčenia a aby aj naďalej dosahoval vynikajúce výsledky v súťažiach.

Mgr.L.Balážová