Olympiáda nadaných žiakov 2010
Ani skoré vstávanie, nepriaznivé počasie a namáhavá cesta do Levíc žiakov nepripravili o optimizmus a dobrú náladu, ktoré z nich vyžarovali. Ihneď po príchode na miesto konania sa museli pustiť do riešenia náročných úloh zo všetkých oblastí a zbierať si tak cenné body. Vďaka širokému záberu vedomostí nášho najmladšieho účastníka Dávidka, Andrejovej šikovnosti v oblasti prírodných vied, Dominikinej pohotovosti nielen pri otázkach z literatúry a výbornej Romankovej  logike s tým nemali žiadny problém. Po ukončení prvej časti súťaže čakal na žiakov teplý obed a vzápätí relaxačná fáza, ktorú si pre nich pripravili miestni učitelia i žiaci. Okrem pohotových odpovedí na rôzne otázky z fyziky, chémie či geografie sa naši žiaci predviedli aj perfektnou znalosťou angličtiny.
Dorotka Košťálová sa predstavila v improvizovanom divadelnom predstavení diela Rómeo a Júlia v úlohe Júliinej matky a len ťažko by diváci verili, že svoje repliky nemala vopred premyslené a pripravené, za čo si, samozrejme, vyslúžila vrelý potlesk obecenstva. Podobne to bolo aj pri prezentovaní ročníkových prác, kde Dorka nielen zaujímavou témou – Ako funguje svet, ale aj svojím rečníckym umením vyrazila všetkým účastníkom dych.
Hoci naši žiaci nezvíťazili, priniesli si domov nielen diplomy a drobné darčeky, ale aj nové priateľstvá, zážitky a skúsenosti.

Mgr. Annamarie Mikulová