Školský psychológ a špeciálny pedagóg


Dievčatá a chlapci!

Ak máte nejaký problém, neváhajte a oslovte nás! Sme tu v prvom rade pre vás. Rady vás vypočujeme, pochopíme a poradíme. Vyhľadať nás môžete v čase konzultačných hodín.

Vážení rodičia!
Ak sa vám niečo na vašom dieťati nezdá, neváhajte! Vyhľadajte nás v čase konzultačných hodín alebo na telefónnom čísle 038/5325002.
Školská psychologička – Mgr. Ivana Kuricová
30.08.2015 - Ing. Rastislav GažiNa škole pôsobím od šk. roku 2007/2008. Som interný zamestnanec, pôsobím priamo v škole. Vykonávam primárnu preventívnu psychologickú činnosť v školskom prostredí. Od školského roka 2015/2016 sa v prvom rade venujem žiakom I. stupňa ZŠ a ich problémom, poskytujem informácie a poradenstvo rodičom a pedagógom.
Školská psychologička – Mgr. Zuzana Snopová
30.08.2015 - Mgr. Libuša BalážováPracujem ako školská psychologička. V mojej starostlivosti sú žiaci 2. stupňa ZŠ. Som interným zamestnancom školy, ktorý spolupracuje s vedením školy, kolektívom učiteľov, vychovávateľov, s jednotlivými žiakmi a ich rodičmi, ako i s pracovníkmi poradenských zariadení. .................................................................... Konzultačná a poradenská činnosť pre žiakov školy a rodičov: pondelok – piatok, 7.00 – 15.00
Práca školskej psychologičky
06.09.2013 - Mgr. Libuša BalážováÚlohou školského psychológa je:
Školská špeciálna pedagogička – Mgr. Henrieta Košťálová
21.09.2012 - Mgr. Libuša BalážováOd školského roku 2012/2013 pracujem na základnej škole ako školský špeciálny pedagóg. Som absolventkou Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, v odbore – špeciálna pedagogika. Špeciálny pedagóg je odborný pracovník, ktorý sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Práca špeciálnej pedagogičky
21.09.2012 - Mgr. Libuša BalážováHlavnou náplňou mojej práce je priama činnosť so žiakmi, ktorým boli diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia, venujem sa žiakom so zdravotným postihnutím, dlhodobo chorým, žiakom s poruchami aktivity, správania, žiakom prvého a druhého ročníka, ktorí majú z rôznych dôvodov problémy v učení.