Slávnostná akadémia pre rodičov s prekrásnymi pocitmi
Škola uviedla tento program pod názvom Poďme spolu do rozprávky... a zúčastnilo sa ho viacero významnejších hostí. Z Okresného úradu v Nitre to bola PaedDr. Rozália Bezáková, primátor Topoľčian Ing. Peter Baláž a jeho zástupca JUDr. Milan Lisý a ďalší pracovníci Mestského úradu v Topoľčanoch – Mgr. Soňa Šilhárová, Tatiana Ondrušová a PhDr. Juraj Krajčík. Prítomní boli aj viacerí členovia Rady školy: JUDr. Alexandra Gieciová, PhDr. Alexandra Tomanová, Mgr. Mária Haláková, Lenka Filipeje, Mgr. Katarína Ďurišková a Mgr. Janka Vránová.

Samozrejme, vítaní boli hlavne rodičia a starí rodičia vystupujúcich i nevystupujúcich žiakov.

Pripraviť takýto program predstavuje veľké úsilie všetkých, ktorí na ňom pracujú, kým sa dostane do finálnej podoby. Úlohu režisérok bravúrne zvládli Mgr. Martina Majtánová a Mgr. Andrea Jakubičková. Je to spojenie slova a hudby, spevu, tanca, čo deti v jednotlivých vystúpeniach hravo zvládli. K tomu ešte treba prirátať kostýmy a kulisy pre celú scénu. Všetko je potrebné zabezpečiť a premiestňovať. Je obdivuhodné, s akým úsilím, motiváciou a nadšením tieto prípravy žiaci a žiačky vykonávali.

Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí sa na príprave tejto úžasnej udalosti podieľali.  Okrem spomenutých režisérok to bolo ozvučenie a osvetlenie – Mgr. Ivan Vőpy, kostýmy – Mgr. Eva Gregorová, kulisy a výzdoba – Viera Rybanská, Tatiana Kupcová, príprava scény – Radovan Gaži, foto a grafika – Lenka Filipeje, video – Mgr. Ivan Kopčan a viacero tých, ktorí pripravovali so žiakmi jednotlivé vystúpenia – Zdenka Marková, Mgr. Drahomíra Šupová, Mgr. Jana Vránová, Mgr. Dana Strejčková, Mgr. Andrea Jakubičková, Mgr. Božena Kováčová, Mgr. Jana Rumanová, Mgr. Darina Mišovýchová, Andrea Matejová, Mgr. Zuzana Grauzlová a Mgr. Jana Chvojková. Podrobný program nájdete v priloženom letáku.

Mottom celého programu bola rozprávka a pestrá exkurzia do nej. V nej je hlavným motívom dobro a víťazstvo dobra nad zlom, čo patrí k deťom, no i dospelí sa ľahko prichytia pri tom, že sú na strane dobra. Dnešný svet nám celkom blízky i trochu vzdialenejší je veľmi zložitý na to a vzdialený od toho, aby to bolo rozprávkové a veci sa riešili rozprávkovo, no chceli by sme, aby aspoň v školskom prostredí dobro nad zlom víťazilo, žiaci sa cítili v škole bezpečne, a to spojenie školy a rodiny bolo čo najužšie. Veď všetko je to dané tým, že žiaci a žiačky chodia z rodín do školy a zo školského do domáceho prostredia, a tak je to počas celého školského roka.
 

Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy
Mgr. Gejza Sitkey