Čitateľský maratón

Žiakov slávnostne privítali pani riaditeľka Mgr. Anna Krajčíková, pani zástupkyne Mgr. Alexandra Mrižová a Mgr. Martina Majtánová. Špeciálnym hosťom bol Mgr. Dušan Jedinák. Práve ten priniesol do našej knižnice malý darček v podobe knihy a CD. Pani riaditeľka spolu s pánom Jedinákom nezabudli žiakom pripomenúť, aká dôležitá je láska ku knihám, radosť z čítania a aké potrebné je hľadať správne informácie.

Čítanie zahájili žiaci z 3.D, ktorí čítali knihu Julinka, malá zverolekárka. Pridali sa k nim aj zvyšné triedy z prvého stupňa spolu s pani učiteľkami. Pre druhý stupeň bola pripravená kniha Hups, Rups a Šups. Kniha o malom škriatkovi, ktorý sa rád hrá s písmenkami. Žiaci sa nezabudli podpísať na prezenčnú listinu a do nástenného diplomu čitateľského maratónu. Všetci zúčastnení si so sebou odniesli záložku.

Ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom za ochotu prísť podporiť tento projekt. Vďaka vám sme sa mohli opäť vrátiť ku knihám. Niektorí po dlhšom, iní po kratšom čase. A čo je najdôležitejšie, spolu sme vytvorili nový školský rekord. Do tohtoročného čitateľského maratónu sa zapojilo 357 žiakov.

Mgr. Eva Chrkavá