9. ročník Školskej olympiády na Tribečskej

Pri tomto podujatí sa naša škola vždy snažila o autentickosť, o dotváranie olympijskej atmosféry a symboliky v podobe olympijských zástav, kruhov, ohňa a tiež olympijského sľubu športovcov a rozhodcov.

Súťaž prebiehala v konfrontácii športových výkonov jednotlivcov ako aj tried, pričom medzi sebou súťažili žiaci a žiačky 1. a 2. ročníka a druhú kategóriu tvorili žiaci a žiačky 3. a 4. ročníka. Súťažilo sa predovšetkým v ľahkoatletických disciplínach – behoch na 50 a 60 metrov, vytrvalostnom behu na 250 a 300 metrov, v skoku do diaľky,  v štafetovom behu na jeden okruh (250 m) a tiež v hode kriketovou loptičkou a plnou loptou.


V prvej kategórii v súťaži tried zvíťazila 2.A trieda a v druhej kategórii bola najúspešnejšou 4.D trieda. Najlepším jednotlivcom bolo pri dekorovaní odovzdaných v tridsiatich sadách 90 medailí a olympijských tričiek, ktoré poskytol Olympijský klub Tribeč a mesto Topoľčany prispelo sladkosťami a vecnými cenami.


Je potrebné oceniť prípravu a realizáciu tejto športovej udalosti, ktorá nemôže byť úspešná len tak sama od seba. Je veľa vecí a činností, ktoré je potrebné pred súťažou zabezpečiť a je preto potrebné poďakovať všetkým, ktorí sa na tomto podieľali ako aj ľuďom, ktorí podporili túto športovú slávnosť. Je pripravovaná predovšetkým pre deti a žiakov tejto školy. Pre ich realizáciu, súťaživosť, telesnú odolnosť, testovanie ich schopností a najmä pre ich zdravie a zábavu. Výkony sa dajú merať, ale už nie emócie, náboj súťaženia a pocit spolupatričnosti, ktoré však boli jednoznačne badať na tvárach detí, ktoré ich počas tejto olympiády zažívajú. Už teraz sa tešíme na jubilejný 10. ročník tejto vydarenej športovej udalosti.


Mgr. Gejza Sitkey